JanMolenweg.nl
persoonskaart versie 20.12.2022
Douwe (Albertszn) Haanstra
Oostdongeradeel 1875 ‑ 1917 *
grootouders aan vaderskant
Jeppe (Albertszn) Haanstra 1818 ‑ 1899
Baukje (Willemsdr) Bischop 1820 ‑ 1899
grootouders aan moederskant
Douwe (Wopkeszn) Douma 1813 ‑ 1861
Trijntje (Tomasdr) Holwerda 1816 ‑ 1902
vader
Albert (Jeppeszn) Haanstra 1845 ‑ 1920
moeder
Tjeerda (Douwesdr) Douma 1848 ‑ 1922
Douwe (Albertszn) Haanstra, geboren Oostdongeradeel 2 mei 1875, 1  bankwerker, fabrieksarbeider, smid, smid 1896, 2  overleden * 23 februari 1917, 3  zoon van Albert (Jeppeszn) Haanstra en Tjeerda (Douwesdr) Douma,
 
trouwt Amsterdam 8 april 1896 2  met Pietronella van der Wolk, geboren Nijmegen 17 september 1874, 4  overleden * 12 mei 1967, 3  begraven Amsterdam, Begraafplaats De Nieuwe Ooster 17 mei 1967, 5  dochter van Wijnand van der Wolk en Elisabeth Jacoba Johanna Houtman.
 
uit het huwelijk met Pietronella van der Wolk:
 
1. Albert Douwe Haanstra, geboren Rotterdam 30 januari 1897, 6  metaaldraaier 1924, 7  overleden Amsterdam 30 juni 1989, 8  trouwt Amsterdam 20 november 1924 7  met Wiepkje Boorsma, geboren Amsterdam circa 1903, 9  overleden *, 3  dochter van Anne Boorsma en Pietje Zijlstra.
 
2. Wijnand Haanstra, geboren Rotterdam 17 januari 1898, 10  werkman 1924, 11  overleden *, 3  trouwt Amsterdam 18 september 1924 11  met Rebekka Tiemeijer, geboren Rotterdam 3 november 1898, 12  overleden *, 3  dochter van David Tiemeijer en Jacoba Hendrika van Poelgeest.
 
3. Tjeerda Haanstra, geboren Rotterdam 14 april 1899, 13  overleden *, 3  trouwt Amsterdam 7 augustus 1924 14  met Ernst Weber, geboren Amsterdam circa 1898, 15  monteur 1924, 14  overleden *, 3  zoon van Petrus Johannes Weber en Geertruida Bertina Klootwijk.
 
4. Elisabeth Jacoba Johanna Haanstra, geboren Rotterdam 17 augustus 1900, 16  overleden *, 3  trouwt Amsterdam 11 mei 1922 17  met Dirk Bakker, geboren Amsterdam circa 1898, 18  scheepstimmerman 1922, 17  overleden Amsterdam 22 augustus 1992, 19  zoon van Aart Bakker en Gijsje van der Hoef.
 
5. Douwe Haanstra, geboren Rotterdam 27 september 1901, 20  overleden *. 3 
 
1.  Oostdongeradeel * NL-FR Noardeast-Frysl├ón G 1875-05-04 nr B-29 - Douwe Haanstra
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1896-04-08 reg 10 fol 1v - Douwe Haanstra & Pieternella van der Wolk
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
4.  Nijmegen * NL-GE Nijmegen G 1874-09-[17] nr 489 - Pieternella van der Wolk
5.  Amsterdam, Begraafplaats De Nieuwe Ooster * NL-NH Amsterdam B (NL-SAA-968686)
6.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1897-02-01 nr 903 - Albert Douwe Haanstra
7.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1924-11-20 reg 7G fol 50v - Albert Douwe Haanstra & Wiepkje Boorsma
8.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1989-06-[30] - [Albert Douwe Haanstra]
9.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1903 ? [Wiepkje Boorsma]
10.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1898-01-18 nr 493 - Wijnand Haanstra
11.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1924-09-18 reg 3F fol 19v - Wijnand Haanstra & Rebekka Tiemeijer
12.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1898-11-03 nr 9313 - Rebekka Tiesmeijer
13.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1899-04-14 nr 3352 - Tjeerda Haanstra
14.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1924-08-07 reg 4E fol 9 - Ernst Weber & Tjeerda Haanstra
15.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1898 ? [Ernst Weber]
16.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1900-08-18 nr 7663 - Elisabeth Jacoba Johanna Haanstra
17.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1922-05-11 reg 6C fol 11 - Dirk Bakker & Elisabeth Jacoba Johanna Haanstra
18.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1898 ? [Dirk Bakker]
19.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1992-08-[22] - [Dirk Bakker]
20.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1901-09-27 nr 9349 - Douwe Haanstra