JanMolenweg.nl Sluis favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Maria Goossen
Retranchement 1884 ‑ 1956 Sluis
grootouders aan vaderskant
Abraham Goossen ? ‑ ?
Sara Kommers ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Louis van Goudswaard ? ‑ ?
Elizabeth de Bruijne ? ‑ ?
vader
Frederik Goossen 1835 ‑ ?
moeder
Sara (van) Goudswaard 1843 ‑ ?
Maria Goossen, geboren Retranchement 9 september 1884, 1  veldarbeidster 1904, 2  veldarbeidster 1905, 3  zonder beroep 1911, 4  zonder beroep 1940, 5  zonder beroep 1956, 6  overleden Sluis 2 november 1956, 6  dochter van Frederik Goossen en Sara (van) Goudswaard,
 
trouwt Retranchement 15 december 1904 2  met Jacobus Rijckbost, geboren Sluis 21 januari 1885, 7  veldarbeider 1904, 2  veldarbeider 1905, 3  veldarbeider 1907, 8  koopman 1911, 4  koopman 1940, 5  overleden Sluis augustus 1971, 9  zoon van Prudentius Rijckbost en Elizabeth Kotvis.
 
uit het huwelijk met Jacobus Rijckbost:
 
1. Abraham Johannis Rijckbost, geboren Retranchement 31 oktober 1903, 10  overleden Oost- en West-Souburg 20 juli 1940. 11 
 
2. Sara Elizabeth Rijckbost, geboren Retranchement 11 oktober 1905, 12  overleden Retranchement 6 december 1905. 3 
 
3. Prudentius Frederik Rijckbost, geboren Retranchement 10 januari 1907, 8  los werkman 1940, 5  overleden Oostburg 29 juli 1981, 13  begraven Sluis, Algemene Begraafplaats 1 augustus 1981, 14  trouwt Sluis 14 augustus 1940 5  met Emma Anthonia Celestina de Lannoije, geboren Retranchement 20 augustus 1915, 15  dienstbode 1940, 5  overleden *, 16  dochter van Jacobus Leonardus de Lannoije en Amelia Maria Alleijn.
 
4. Pieter Rijckbost, geboren Sluis 8 juli 1911, 17  overleden Sluis 27 september 1911. 4 
 
1.  Retranchement * NL-ZE Sluis G 1884-09-10 nr 26 - Maria Goossen
2.  Retranchement * NL-ZE Sluis T 1904-12-15 nr 11 - Jacobus Rijckbost & Maria Goossen
3.  Retranchement * NL-ZE Sluis O 1905-12-07 nr 8 - Sara Elizabeth Rijckbost
4.  Sluis * NL-ZE Sluis O 1911-09-27 nr 22 - Pieter Rijckbost
5.  Sluis * NL-ZE Sluis T 1940-08-14 nr 9 - Prudentius Frederik Rijckbost & Emma Anthonia Celestina de Lannoije
6.  Sluis * NL-ZE Sluis O 1956-11-05 nr 23 = Maria Goossen
7.  Sluis * NL-ZE Sluis G 1885-01-21 nr 4 - Jacobus Rijckbost
8.  Retranchement * NL-ZE Sluis G 1907-01-12 nr 1 = Prudentius Frederik Rijckbost
9.  Sluis * NL-ZE Sluis O 1971-08-** ? [Jacobus Rijckbost]
10.  Retranchement * NL-ZE Sluis G 1903-10-31 nr 21 - Abraham Johannis Goossen
11.  Oost- en West-Souburg * NL-ZE Vlissingen O 1940-07-20 nr 41 - Abraham Johannis Rijckbost
12.  Retranchement * NL-ZE Sluis G 1905-10-12 nr 13 - Sara Elizabeth Rijckbost
13.  Oostburg * NL-ZE Sluis O 1981-07-[29] - [Prudentius Frederik Rijckbost]
14.  Sluis, Algemene Begraafplaats * NL-ZE Sluis B 1981-08-01 - [Prudentius Frederik Rijckbost]
15.  Retranchement * NL-ZE Sluis G 1915-08-23 nr 22 - Emma Anthonia Celestina de Lannoije
16.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
17.  Sluis * NL-ZE Sluis G 1911-07-[08] - [Pieter Rijckbost]