JanMolenweg.nl Amsterdam favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Hermanus Aarts
Amsterdam 1901 ‑ ? *
grootouders aan vaderskant
Anne Aarts 1847 ‑ ?
Elisabeth Roemers ? ‑ ?
grootouders aan moederskant
Albert Paalman ? ‑ ?
Aleida Boom ? ‑ ?
vader
Hermanus Aarts 1876 ‑ ?
moeder
Aleida Paalman 1874 ‑ ?
Hermanus Aarts, geboren Amsterdam 19 september 1901, 1  kleermaker 1924, 2  overleden *, 3  zoon van Hermanus Aarts en Aleida Paalman,
 
trouwt Amsterdam 28 augustus 1924 2  (door echtscheiding ontbonden 22 februari 1926) met Theodora Mandemaker, geboren Amsterdam 20 mei 1904, 4  overleden Amsterdam 7 januari 1977, 5  dochter van Hendrikus Mandemaker en Maria Taal; zij hertrouwt Amsterdam 6 augustus 1930 6  met Gerrit van der Wolk.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1901-09-[19] - [Hermanus Aarts]
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1924-08-28 reg 8E fol 41v - Hermanus Aarts & Theodora Mandemaker
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
4.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1904-05-[20] - [Theodora Mandemaker]
5.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1977-01-[07] - [Theodora Mandemaker]
6.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1930-08-06 reg S5 fol 41v - Gerrit van der Wolk & Theodora Mandemaker