deellijsten Amsterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Hermanus Aarts
Amsterdam 1901 ‑ ? *
vader
Hermanus Aarts
1876 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Anne Aarts
1847 ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Elisabeth Roemers
? ‑ ?
moeder
Aleida Paalman
1874 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Albert Paalman
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Aleida Boom
? ‑ ?
Hermanus Aarts, geboren Amsterdam 19 september 1901,1 kleermaker 1924,2 overleden *,3 zoon van Hermanus Aarts en Aleida Paalman,
 
trouwt Amsterdam 28 augustus 19242 (door echtscheiding ontbonden 22 februari 1926) met Theodora Mandemaker, geboren Amsterdam 20 mei 1904,4 overleden Amsterdam 7 januari 1977,5 dochter van Hendrikus Mandemaker en Maria Taal; zij hertrouwt Amsterdam 6 augustus 19306 met Gerrit van der Wolk.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1901-09-[19] - [Hermanus Aarts]
2.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1924-08-28 reg 8E fol 41v - Hermanus Aarts & Theodora Mandemaker
3.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
4.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam G 1904-05-[20] - [Theodora Mandemaker]
5.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1977-01-[07] - [Theodora Mandemaker]
6.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1930-08-06 reg S5 fol 41v - Gerrit van der Wolk & Theodora Mandemaker