deellijsten Fonteijne Schouwen-Duiveland fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Ananias (Corneliszn) Fonteine
Elkerzee 1685 ‑ ? *
vader
Cornelis (Ananiaszn) Fonteijne
1651 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Ananias (Corneliszn) Fonteijne
1626 ‑ 1686
grootmoeder aan vaderskant
Adriaentje (Aelbrechtsdr) Bleykers
1630 ‑ 1673
moeder
Stoffelijntje (Jansdr) Jongbloed
1655 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Jan Jongbloed
1630 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
NN NN
1630 ‑ ?
Ananias (Corneliszn) Fonteine, geboren Elkerzee 2 september 1685,1 gedoopt Elkerzee, [...] 2 september 1685,2 overleden *,1 zoon van Cornelis (Ananiaszn) Fonteijne en Stoffelijntje (Jansdr) Jongbloed,
 
trouwt *1 met Grietje (Gerritsdr) Gast, geboren * circa 1700,1 overleden *,1 dochter van Gerrit Gast en NN NN.
 
uit het huwelijk met Grietje (Gerritsdr) Gast:
 
1. Kornelis (Ananiaszn) Fonteine, geboren Elkerzee voor 23 oktober 1720,1 gedoopt Elkerzee, [...] 23 oktober 1720,3 overleden *.1
 
2. Maetje (Ananiasdr) Fonteine, geboren Elkerzee 7 november 1722,4 gedoopt Elkerzee, [...] 8 november 1722,5 overleden * circa 1775,1 trouwt (1) Brouwershaven 30 september 17506 met Jacob (Pieterszn) Volkerse, geboren * circa 1725,1 overleden * voor 4 november 1772,1 zoon van Pieter Volkerse en NN NN; trouwt (2) Elkerzee * NL-ZE Schouwen-Duiveland 22 december 1772 met Willem (Heijmenszn) Mater, geboren Leusden voor 9 september 1735,1 gedoopt Amersfoort, [...] 9 september 1735,7 overleden *,1 zoon van Heijmen (Janszn) Mater en Annetje Jordens; hij hertrouwt * circa 17751 met Sietje Falink en trouwt 3e Brouwershaven 23 oktober 17828 met Adriaantje (Marinusdr) Overbeek.
 
3. Stoffelijntje (Ananiasdr) Fonteine, geboren Elkerzee 12 mei 1724,9 gedoopt Elkerzee, [...] 14 mei 1724,10 overleden * voor 10 augustus 1732.1
 
4. Gerrit (Ananiaszn) Fonteine, geboren Elkerzee voor 17 juni 1725,11 gedoopt Elkerzee, [...] 17 juni 1725,12 overleden *.1
 
5. Arjaen (Ananiaszn) Fonteine, geboren Elkerzee 8 juni 1726,13 gedoopt Elkerzee, [...] 9 juni 1726,14 overleden *.1
 
6. Stoffelijntje (Ananiasdr) Fonteijne, geboren Elkerzee voor 10 augustus 1732,1 gedoopt Elkerzee, [...] 10 augustus 1732,15 overleden *.1
 
7. Krijn (Ananiaszn) Fonteijne, geboren Klaaskinderkerke voor 23 november 1738,1 gedoopt Elkerzee, [...] 23 november 1738,16 overleden *,1 trouwt Elkerzee 5 mei 177417 met Maria (Bartelsdr) Kloet, geboren Ellemeet circa 1754,18 overleden *,1 dochter van Bartel Kloet en NN NN.
 
8. Willem (Ananiaszn) Fonteijne, geboren Elkerzee 8 mei 1740,19 gedoopt Brouwershaven, [...] 12 mei 1740,20 overleden *.1
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  Elkerzee, [...] * NL-ZE Schouwen-Duiveland D 1685-09-02 - Ananias Fonteine
3.  Elkerzee, [...] * NL-ZE Schouwen-Duiveland D 1720-10-23 - Kornelis Fonteine
4.  Elkerzee * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1722-11-[07] - [Maetje Fonteine]
5.  Elkerzee, [...] * NL-ZE Schouwen-Duiveland D 1722-11-08 - Maetje Fonteine
6.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1750-09-30 - [Jacob Pieterse Volkersen & Maatje Annanias Fonteijne]
7.  Amersfoort, [...] * NL-UT Amersfoort D 1735-09-09 - [Willem Heijmens Mater]
8.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1782-10-23 - Willem Mater & Adriaantje Marinusse Overbeke
9.  Elkerzee * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1724-05-[12] - [Stoffelijntje Fonteine]
10.  Elkerzee, [...] * NL-ZE Schouwen-Duiveland D 1724-05-14 - Stoffelijntje Fonteine
11.  ? geboren 17-06-1725
12.  Elkerzee, [...] * NL-ZE Schouwen-Duiveland D 1725-06-17 - Gerrit Fonteine
13.  Elkerzee * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1726-06-[08] - [Arjaen Fonteine]
14.  Elkerzee, [...] * NL-ZE Schouwen-Duiveland D 1726-06-09 nr 81 - Arjaen Fonteine
15.  Elkerzee, [...] * NL-ZE Schouwen-Duiveland D 1732-08-10 - Stoffelijntje Fonteijne
16.  Elkerzee, [...] * NL-ZE Schouwen-Duiveland D 1738-11-23 - Krijn Fonteijne
17.  Elkerzee * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1774-05-05 - [Krijn Fonteijne & Maria Kloet]
18.  Ellemeet * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1754 ? [Maria Kloet]
19.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1740-05-[08] - [Willem Fonteijne]
20.  Brouwershaven, [...] * NL-ZE Schouwen-Duiveland D 1740-05-12 - Willem Fonteijne]