JanMolenweg.nl Katwijk favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Geertje (Warboutsdr) "de oude" van der Zijp
Rijnsburg 1560 ‑ 1619 Rijnsburg
grootouders aan vaderskant
Wouter (Warboutszn) van der Zijp 1500 ‑ 1547
Geertje Wouters 1500 ‑ 1562
grootouders aan moederskant
Gerrit (Claeszn) van Dam 1505 ‑ 1580
Griet Boumoers 1510 ‑ 1553
vader
Warbout (Wouterszn) van der Zijp 1527 ‑ 1603
moeder
Geertje (Gerritsdr) van Dam 1536 ‑ 1621
Geertje (Warboutsdr) "de oude" van der Zijp, geboren Rijnsburg circa 1560, 1  -, 2  overleden Rijnsburg voor 16 januari 1619, 3  dochter van Warbout (Wouterszn) van der Zijp en Geertje (Gerritsdr) van Dam,
 
trouwt * 4  met Cornelis (Corneliszn) van Rhijn, geboren Rijnsburg circa 1560, 5  bouwman, 6  schepen te Rijnsburg 1606, 6  overleden Rijnsburg circa 1625, 7  zoon van Cornelis (Pieterszn) van Rhijn ("van Valkenburg") en Aeltgen Ghijens; hij hertrouwt Rijnsburg circa 1620 8  met Willempgen (Dircxdr) van der Made.
 
uit het huwelijk met Cornelis (Corneliszn) van Rhijn:
 
1. Gerrit (Corneliszn) van Rhijn, geboren Rijnsburg circa 1600, 9  bouwman en schepen van Rijnsburg, 10  overleden Rijnsburg 14 juni 1681, 11  trouwt * 23 januari 1627 4  met Jannetgen (Cornelisdr) van Outshoorn, geboren * circa 1600, 4  -, 12  overleden * voor 10 april 1680, 4  dochter van Cornelis (Segerszn) van Outshoorn en Pieternelletgen (Pietersdr) van der Codde.
 
2. Grietje (Cornelisdr) van Rhijn, geboren Rijnsburg circa 1604, 13  overleden Rijnsburg 23 juni 1696, 14  trouwt Rijnsburg circa 1625 15  met Huig (Jacobszn) van der Sluijs van Egmond, geboren Valkenburg ZH circa 1602, 16  landbouwer te Rijnsburg, overleden * na 1654, 4  zoon van Jacob (Meeszn) van der Sluijs van Egmond en Aeltgen (Claesdr) Corsteman.
 
3. Gijsbert (Corneliszn) van Rhijn, geboren * circa 1610, overleden *, trouwt * 4  met Leuntgen Wouters, geboren * circa 1610, 4  overleden *, 4  weduwe van Arent (Claeszn) van Roon.
 
4. Aeltgen (Cornelisdr) van Rhijn, geboren * circa 1610, 4  overleden *, 4  trouwt  4  met Jan (Jacobszn) van der Sluijs van Egmond, geboren * circa 1606, 4  landbouwer "omtrent Sonnevelt" in Valkenburg, overleden Voorschoten voor 1670, 17  zoon van Jacob (Meeszn) van der Sluijs van Egmond en Aeltgen (Claesdr) Corsteman en weduwnaar van Ceeltje (Cornelisdr) van Rhijn (5).
 
5. Ceeltje (Cornelisdr) van Rhijn, geboren * circa 1610, 4  overleden *, 4  trouwt * 4  met Jan (Jacobszn) van der Sluijs van Egmond, geboren * circa 1606, 4  landbouwer "omtrent Sonnevelt" in Valkenburg, overleden Voorschoten voor 1670, 17  zoon van Jacob (Meeszn) van der Sluijs van Egmond en Aeltgen (Claesdr) Corsteman; hij hertrouwt 4  met Aeltgen (Cornelisdr) van Rhijn (4).
 
1.  Rijnsburg * NL-ZH Katwijk G 1560 ? [Geertje van der Zijp]
3.  Rijnsburg * NL-ZH Katwijk O 1619-01-16 (voor) - [Geertje van der Zijp]
4.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
5.  Rijnsburg * NL-ZH Katwijk G 1560 ? [Cornelis van Rhijn]
7.  Rijnsburg * NL-ZH Katwijk O 1625 ? [Cornelis van Rhijn]
8.  Rijnsburg * NL-ZH Katwijk T 1620 ? [Cornelis van Rhijn & Willempgen van der Made]
9.  Rijnsburg * NL-ZH Katwijk G 1600 ? [Gerrit van Rhijn]
11.  Rijnsburg * NL-ZH Katwijk O 1681-06-[14] - [Gerrit van Rhijn]
13.  Rijnsburg * NL-ZH Katwijk G 1604 ? [Grietje van Rhijn]
14.  Rijnsburg * NL-ZH Katwijk O 1696-06-[23] - [Grietje van Rhijn]
15.  Rijnsburg * NL-ZH Katwijk T 1625 ? [Greetje Cornelisdr van Rhijn & Huijg Jacobsz van der Sluijs]
16.  Valkenburg ZH * NL-ZH Katwijk G 1600 ? [Huig van der Sluijs]
17.  Voorschoten * NL-ZH Voorschoten O 1670 (voor) ? [Jan van der Sluis]