deellijsten Rijn fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 31.01.2022
Gijsbert (Corneliszn) van Rhijn
* 1610 ‑ ? *
vader
Cornelis (Corneliszn) van Rhijn
1560 ‑ 1625
grootvader aan vaderskant
Cornelis (Pieterszn) van Rhijn ("van Valkenburg")
1540 ‑ 1560
grootmoeder aan vaderskant
Aeltgen Ghijens
1530 ‑ 1602
grootvader aan moederskant
Warbout (Wouterszn) van der Zijp
1527 ‑ 1603
grootmoeder aan moederskant
Geertje (Gerritsdr) van Dam
1536 ‑ 1621
Gijsbert (Corneliszn) van Rhijn, geboren * circa 1610, overleden *, zoon van Cornelis (Corneliszn) van Rhijn en Geertje (Warboutsdr) "de oude" van der Zijp,
 
trouwt *1 met Leuntgen Wouters, geboren * circa 1610,1 overleden *,1 weduwe van Arent (Claeszn) van Roon.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.