JanMolenweg.nl Janse Schouwen-Duiveland favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Barend Janse
Zierikzee 1788 ‑ 1856 Brouwershaven
geen informatie over de grootouders van Barend Janse
vader
Leendert Janse 1743 ‑ 1812
moeder
Neeltje Nout 1760 ‑ 1801
Barend Janse, geboren Zierikzee 23 oktober 1788, 1  gedoopt Zierikzee, [...] 26 oktober 1787, 2  timmerman 1817, 3  timmermans-baas 1817, 4  timmerman 1818, 5  timmerman 1818, 6  timmerman te Brouwershaven 1820, 7  timmerman 1822, 8  timmerman 1843, 9  timmerman te Brouwershaven 1844, 10  zonder beroep 1845, 11  zonder beroep te Brouwershaven 1847, 12  zonder beroep 1851, 13  zaakwaarnemer 1853, 14  zonder beroep 1856, 15  overleden Brouwershaven 25 januari 1856, 15  zoon van Leendert Janse en Neeltje Nout,
 
trouwt Brouwershaven 6 juni 1817 4  met Maria Petronella van Actel, geboren Brouwershaven 24 mei 1791, 16  gedoopt Brouwershaven, [...] 5 juni 1791, 17  arbeidster 1817, 4  buiten beroep 1843, 9  zonder beroep 1845, 18  zonder beroep 1845, 11  zonder beroep te Brouwershaven 1847, 12  zonder beroep 1851, 13  zonder beroep 1853, 14  zonder beroep 1856, 15  zonder beroep 1868, 19  zonder beroep 1871, 20  overleden Brouwershaven 1 april 1871, 20  dochter van Paulus Josephus van Actel en Pieternella Janse.
 
uit het huwelijk met Maria Petronella van Actel:
 
1. Leendert (Barendszn) Janse, geboren Brouwershaven 21 december 1817, 3  overleden Brouwershaven 1 januari 1818. 6 
 
2. Leendert (Barendszn) Janse, geboren Brouwershaven 31 december 1818, 5  leraar aan de Kweekschool voor de Zeevaart, lector te Middelburg 1847, 12  opzigter te Middelburg 1847, 12  opzigter 1849, 21  publiceert "Bijdrage tot het onderzoek naar de oorzaken der geslachts-verhouding bij de geboorten", Middelburg (Gebroeders Abrahams) 1853, 22  directeur der gasfabriek 1854, 23  directeur van het gasfabriek 1856, 15  directeur der gasfabriek 1857, 24  directeur der gasfabriek 1860, 25  onderwijzer in de wiskunde 1863, 26  lector aan de Kweekschool voor de Zeevaart 1872, 27  lector aan de Kweekschool voor de Zeevaart 1873, 28  leraar aan de Kweekschool voor de Zeevaart 1883, 29  zonder beroep 1889, 30  overleden Amsterdam 27 februari 1898, 31  trouwt Middelburg 30 juni 1847 12  met Cornelia van Nederveen, geboren Middelburg 30 juni 1822, 32  zonder beroep te Middelburg 1847, 12  zonder beroep 1849, 21  zonder beroep 1852, 33  zonder beroep 1854, 23  zonder beroep 1857, 24  zonder beroep 1860, 25  zonder beroep 1863, 26  zonder beroep 1872, 27  zonder beroep 1889, 30  overleden Utrecht 1 februari 1904, 34  dochter van Gilles van Nederveen en Anna de Swaaf.
 
3. Johannis (Barendszn) Janse, geboren Brouwershaven 3 januari 1820, 7  directeur gasfabriek Zaltbommel, timmerman 1843, 9  timmerman te Brouwershaven 1844, 10  timmerman te Brouwershaven 1844, 35  timmerman 1845, 11  timmerman te Brouwershaven 1845, 36  timmerman te Brouwershaven 1846, 37  timmerman te Brouwershaven 1847, 12  directeur van het gasfabriek 1856, 15  pottenfabrikant 1864, 38  zonder beroep 1872, 27  particulier 1873, 39  zonder beroep 1879, 40  overleden Zaltbommel 18 mei 1879, 40  trouwt (1) Noordgouwe 8 september 1843 9  met Petronella Batenburg, geboren Oudshoorn 21 november 1815, 41  zonder beroep 1843, 9  zonder beroep te Brouwershaven 1844, 10  zonder beroep 1844, 35  overleden Brouwershaven 12 januari 1844, 35  dochter van Andries Batenburg en Engeltje (Leendert Jansdr) Kloet; trouwt (2) Brouwershaven 22 oktober 1845 11  met Arendje (Jacobsdr) Plugge, geboren Scheveningen 30 december 1820, 42  particuliere 1845, 11  overleden Amsterdam 24 juli 1882, 43  dochter van Jacob (Huijbertszn) Plugge en Jannetje (Chielsdr) de Jager.
 
4. Paulus (Barendszn) Janse, geboren Brouwershaven 1 april 1821, 44  landmeter te Middelburg 1847, 12  opzichter van den waterstaat 1851, 13  overleden Gorinchem 9 juni 1866, 45  trouwt Brouwershaven 11 april 1851 13  met Jannetje Moolenburgh, geboren Haamstede 14 december 1823, 46  zonder beroep 1851, 13  overleden Utrecht 25 januari 1899, 47  dochter van Nicolaas Moolenburgh en Grietje van der Meij.
 
5. Pieternella (Barendsdr) Janse, geboren Brouwershaven 30 maart 1822, 8  zonder beroep 1853, 14  zonder beroep 1868, 19  zonder beroep 1901, 48  overleden Den Haag 5 augustus 1909, 49  begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen augustus 1909, 50  trouwt (1) Brouwershaven 21 september 1853 14  met Cornelis van de Watering, geboren Rotterdam 24 december 1792, 51  gedoopt Rotterdam, [...] 30 december 1792, 52  chirurgijn 1827, 53  heel- en vroedmeester 1828, 54  genees- en verloskundige 1833, 55  genees-, heel- en verloskundige 1852, 56  genees-, heel- en verloskundige 1853, 57  genees-, heel- en verloskundige 1853, 14  genees-, heel- en verloskundige 1859, 58  genees-, heel- en verloskundige 1859, 59  genees-, heel- en verloskundige 1860, 60  genees-, heel- en verloskundige 1866, 61  heel- en vroedmeester 1866, 62  overleden Brouwershaven 29 augustus 1866, 61  zoon van Cornelis (Arienszn) van de Watering en Margaretha van Leeuwen en weduwnaar van 1e Geertruida Petronella Wortman en 2e Grietje van der Meij; trouwt (2) Noordwelle 12 februari 1868 19  met Leenderd (Leendertszn) Boogerd, geboren Ellemeet 1 november 1815, 63  zonder beroep 1842, 64  landbouwer 1845, 65  landbouwer 1845, 66  landbouwer 1846, 67  landbouwer 1846, 68  landbouwer 1848, 69  landbouwer 1865, 70  landbouwer 1865, 71  landbouwer 1866, 72  landbouwer 1868, 19  landbouwer 1872, 73  landbouwer 1874, 74  landbouwer 1878, 75  zonder beroep 1883, 76  (zonder beroep) 1902, 77  overleden Noord 17 maart 1883, 76  zoon van Leendert Boogerd en Cornelia Kosten en weduwnaar van 1e Johanna Cornelia Hoogenboom en 2e Jannetje Hallingse.
 
1.  Zierikzee * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1788-10-[23] - [Barend Janse] (of 1787?)
2.  Zierikzee, [...] * NL-ZE Schouwen-Duiveland D 1787-10-26 - [Barend Janse] (geboorte- en doopjaar?)
3.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1817-12-21 nr 36 = Leendert Janse
4.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1817-06-06 nr 5 = Barend Janse & Maria van Actel
5.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1818-12-31 nr 50 = Leendert Janse
6.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland O 1818-01-02 nr 3 - Leendert Janse
7.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1820-01-03 nr 1 = Johannis Janse
8.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1822-03-30 nr 11 = Pieternella Janse
9.  Noordgouwe * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1843-09-08 nr 2 = Johannis Janse & Petronella Batenburg
10.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1844-01-06 nr 1 = Barend Janse (vanaf 1844-02-20: Pieter Barend Janse)
11.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1845-10-22 nr 17 = Johannis Janse & Arendje Plugge
12.  Middelburg * NL-ZE Middelburg T 1847-06-30 nr 67 = Leendert Janse & Cornelia van Nederveen
13.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1851-04-11 nr 3 - Paulus Janze & Jannetje Moolenburgh
14.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1853-09-21 nr 6 - Cornelis van de Watering & Pieternella Janse
15.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland O 1856-01-26 nr 6 = Barend Janse
16.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1791-05-24 = Maria van Actel
17.  Brouwershaven, [...] * NL-ZE Schouwen-Duiveland D 1791-06-05 - Maria van Actel
18.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1845-10-22 nr 17 - Johannis Janse & Arendje Plugge
19.  Noordwelle * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1868-02-12 nr 1 - Leenderd Boogerd & Pieternella Janse
20.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland O 1871-04-[01] nr 14 - Maria van Acktel
21.  Middelburg * NL-ZE Middelburg G 1849-09-28 nr 377 - Barend Janse
23.  Middelburg * NL-ZE Middelburg G 1854-12-27 nr 469 - Johannes Pieter Janse
24.  Middelburg * NL-ZE Middelburg G 1857-10-09 nr 384 - Leendert Cornelis Janse
25.  Middelburg * NL-ZE Middelburg G 1860-02-10 nr 61 - Jacobus Marinus Janse
26.  Middelburg * NL-ZE Middelburg G 1863-07-10 nr 270 - Maria Anna Janse
27.  Utrecht * NL-UT Utrecht T 1872-09-26 nr 433 = Barend Janse & Arnoldina Francina van Straaten
28.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1873-09-09 nr 2419 = Leendert Janse
29.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1883-07-19 reg 16 fol 47 - Johannes Pieter Janse & Alida Clasina Dirks
30.  Leiden * NL-ZH Leiden T 1889-12-23 nr 302 = Jacobus Marinus Janse & Catharina Harmina Sissingh
31.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1898-02-[27] - [Leendert Janse]
32.  Middelburg * NL-ZE Middelburg G 1822-07-01 nr 274 - Cornelia van Nederveen
33.  Middelburg * NL-ZE Middelburg G 1852-09-20 nr 382 - Gillis Janse
34.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1904-02-02 nr 193 - Cornelia van Nederveen
35.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland O 1844-01-15 nr 2 = Petronella Batenburg
36.  Noordgouwe * NL-ZE Schouwen-Duiveland O 1845-11-01 nr 11 = Andries Batenburg
37.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1846-06-05 nr 35 = Jakob Janse
38.  Gouda * NL-ZH Gouda BR 1860-1880 - Johannes Jansen
39.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1873-10-15 nr 13 = Pieter Barend Janse & Cornelia Johanna Boogerd
40.  Zaltbommel * NL-GE Zaltbommel O 1879-05-19 nr 49 = Johannes Janse
41.  Oudshoorn * NL-ZH Alphen aan den Rijn G 1815-11-23 nr 44 - Petronella Batenburg
42.  Scheveningen * NL-ZH Den Haag G 1821-01-02 nr 3 - Arendje Plugge
43.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1882-07-[24] - [Arendje Plugge]
44.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1821-04-02 nr 22 = Paulus Janze
45.  Gorinchem * NL-ZH Gorinchem O 1866-06-11 nr 140 - Paulus Janse
46.  Haamstede * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1823-12-15 nr 29 - Jannetje Moolenburgh
47.  Utrecht * NL-UT Utrecht O 1899-01-26 nr 121 - Jannetje Moolenburgh
48.  Haamstede * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1901-10-26 nr 8 - Barend van de Watering & Mazina Margaretha Hoolboom
49.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1909-08-07 nr 2423 = Petronella Janse
50.  Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen * NL-ZH Den Haag B 1909-08-** - [Petronella Janse] (graf 695)
51.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1792-12-24 - [Cornelis van de Watering]
52.  Rotterdam, [...] * NL-ZH Rotterdam D 1792-12-30 - [Cornelis van de Watering]
53.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland O 1827-07-31 nr 18 - Geertruida Petronella Wortman
54.  Haamstede * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1828-04-30 nr 4 - Cornelis van de Watering & Grietje van der Meij
55.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1833-10-25 nr 40 = Kornelis Arie van de Watering
56.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1852-07-12 nr 8 - Jan Andries van Ommen & Margaretha Cornelia van de Watering
57.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland O 1853-01-[12] nr 4 - Grietje van der Moeij
58.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1859-09-12 nr 9 - Gerrit Swerver & Helena Teunia van de Watering
59.  Haamstede * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1859-04-27 nr 4 - Kornelis Arij van de Watering & Adriana Jobina Vis
60.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1860-11-30 nr 10 - Lorens Hendrikus van ’t Sant & Euwerdina Margareta van de Watering
61.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland O 1866-08-[29] nr 38 - Cornelis van de Watering
62.  Zierikzee * NL-ZE Schouwen-Duiveland MS 1866 nr 2/1867 - Cornelis van de Watering
63.  Ellemeet * NL-ZE Schouwen-Duiveland G 1811-11-01 nr 24 - Leenderd Boogerd
64.  Ellemeet * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1842-05-10 nr 3 - Leenderd Boogerd & Johanna Cornelia Hoogenboom
65.  Noordwelle * NL-ZE Schouwen-Duiveland O 1845-03-04 nr 2 - Johanna Cornelia Hoogenboom
66.  Zierikzee * NL-ZE Schouwen-Duiveland MS 1845 nr 48 - Johanna Cornelia Hoogenboom
67.  Noordwelle * NL-ZE Schouwen-Duiveland O 1846-01-13 nr 1 - Johannis Cornelis Boogerd
68.  Noordwelle * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1846-07-10 nr 5 - Leendert Boogerd & Jannetje Hallingse
69.  Noordwelle * NL-ZE Schouwen-Duiveland O 1848-04-14 nr 6 - Frans Johannis Boogerd
70.  Noordwelle * NL-ZE Schouwen-Duiveland O 1865-05-07 nr 2 - Jannetje Hallingse
71.  Zierikzee * NL-ZE Schouwen-Duiveland MS 1865 nr 2/1110 - Jannetje Hallingse
72.  Ellemeet * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1866-06-06 nr 5 - Simon Krepel & Kornelia Johanna Boogerd
73.  Noordwelle * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1872-09-04 nr 3 - Pieter Hoogenboom & Johanna Boogerd
74.  Ellemeet * NL-ZE Schouwen-Duiveland O 1874-11-27 nr 8 - Cornelia Johanna Boogerd
75.  Brouwershaven * NL-ZE Schouwen-Duiveland T 1878-07-05 nr 9 - Leendert Boogerd & Kornelia Hocke
76.  Noord * NL-DR Hoogeveen O 1883-03-17 nr 71 = Leendert Boogerd
77.  Arnhem * NL-GE Arnhem O 1902-04-17 nr 273 - Johanna Boogerd