JanMolenweg.nl Waadhoeke favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Nanne (Taekesdr) Greidanus
Franekeradeel 1886 ‑ 1893 Franekeradeel
grootouders aan vaderskant
Sybe (Taekeszn) Greidanus 1811 ‑ 1872
Hiltje (Lieuwesdr) Lanting 1813 ‑ 1901
grootouders aan moederskant
Nanne (Simonszn) Aardema 1833 ‑ ?
Tietje (Tjallingsdr) van Arkens 1832 ‑ ?
vader
Taeke (Sybeszn) Greidanus 1849 ‑ 1919
moeder
Geertje (Nannesdr) Aardema 1861 ‑ 1952
Nanne (Taekesdr) Greidanus, geboren Franekeradeel 5 augustus 1886, 1  overleden Franekeradeel 5 november 1893, 2  zoon van Taeke (Sybeszn) Greidanus en Geertje (Nannesdr) Aardema.
 
1.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke G 1886-08-06 nr A-101 - Nanne Greidanus
2.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke O 1893-11-06 nr 87 - Nanne Greidanus