JanMolenweg.nl Waadhoeke favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Antje (Taekesdr) Greidanus
Tzum 1890 ‑ 1993 Garijp
grootouders aan vaderskant
Sybe (Taekeszn) Greidanus 1811 ‑ 1872
Hiltje (Lieuwesdr) Lanting 1813 ‑ 1901
grootouders aan moederskant
Nanne (Simonszn) Aardema 1833 ‑ ?
Tietje (Tjallingsdr) van Arkens 1832 ‑ ?
vader
Taeke (Sybeszn) Greidanus 1849 ‑ 1919
moeder
Geertje (Nannesdr) Aardema 1861 ‑ 1952
Antje (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 13 juli 1890, 1  overleden Garijp 25 augustus 1993, 2  begraven Garijp, Begraafplaats Petruskerk augustus 1993, 3  dochter van Taeke (Sybeszn) Greidanus en Geertje (Nannesdr) Aardema,
 
trouwt Franekeradeel 22 mei 1919 4  met Dirk Noordmans, geboren Scharnegoutum 5 februari 1895, 5  koopman 1936, 6  overleden Groningen 14 november 1936, 6  begraven Garijp, Begraafplaats Petruskerk november 1936, 7  zoon van Jacob Noordmans en Ruurdje Lemstra.
 
1.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1890-07-14 nr A-85 - Antje Greidanus
2.  Garijp * NL-FR Tietjerksteradeel O 1993-08-[25] - [Antje Greidanus]
3.  Garijp, Begraafplaats Petruskerk * NL-FR Tietjerksteradeel B 1993-08-** - [Antje Greidanus]
4.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1919-05-22 nr 26 - Dirk Noordmans & Antje Greidanus
5.  Scharnegoutum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1895-02-06 nr 37 - Dirk Noordmans
6.  Groningen * NL-GR Groningen O 1936-11-16 nr 1469 - Dirk Noordmans
7.  Garijp, Begraafplaats Petruskerk * NL-FR Tietjerksteradeel B 1936-11-** - [Dirk Noordmans]