JanMolenweg.nl Waadhoeke favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Janke (Taekesdr) Greidanus
Tzum 1892 ‑ 1986 Tzum
grootouders aan vaderskant
Sybe (Taekeszn) Greidanus 1811 ‑ 1872
Hiltje (Lieuwesdr) Lanting 1813 ‑ 1901
grootouders aan moederskant
Nanne (Simonszn) Aardema 1833 ‑ ?
Tietje (Tjallingsdr) van Arkens 1832 ‑ ?
vader
Taeke (Sybeszn) Greidanus 1849 ‑ 1919
moeder
Geertje (Nannesdr) Aardema 1861 ‑ 1952
Janke (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 27 augustus 1892, 1  overleden Tzum 12 oktober 1986, 2  dochter van Taeke (Sybeszn) Greidanus en Geertje (Nannesdr) Aardema,
 
trouwt Franekeradeel 13 september 1913 3  met Kornelis Hilverda, geboren Franeker 21 juli 1886, 4  overleden Tzum 22 februari 1973, 5  zoon van Jan Hilverda en Geertje Dijkstra.
 
1.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1892-08-29 nr A-86 - Janke Greidanus
2.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1986-10-[12] - [Janke Greidanus]
3.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1913-09-13 nr 35 - Kornelis Hilverda & Janke Greidanus
4.  Franeker * NL-FR Waadhoeke G 1886-07-24 nr 139 - Kornelis Hilverda
5.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1973-02-[22] - [Kornelis Hilverda]