JanMolenweg.nl Waadhoeke favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Hiltje (Taekesdr) Greidanus
Tzum 1876 ‑ 1944 Sneek
grootouders aan vaderskant
Sybe (Taekeszn) Greidanus 1811 ‑ 1872
Hiltje (Lieuwesdr) Lanting 1813 ‑ 1901
grootouders aan moederskant
Nies (Taekeszn) Zondervan 1804 ‑ ?
Sjoerdtje (Jansdr) Bosch ? ‑ ?
vader
Taeke (Sybeszn) Greidanus 1849 ‑ 1919
moeder
Antje (Niesesdr) Zondervan 1851 ‑ 1884
Hiltje (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 15 december 1876, 1  overleden Sneek 9 juli 1944, 2  dochter van Taeke (Sybeszn) Greidanus en Antje (Niesesdr) Zondervan,
 
trouwt Franekeradeel 19 mei 1900 3  met Sybren Tolsma, geboren Hitzum 19 december 1879, 4  schoenmaker 1918, 5  overleden Sneek 16 november 1918, 5  zoon van Jetze (Sybrenszn) Tolsma en Pietje Andela.
 
1.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1876-12-16 nr A-193 - Hiltje Greidanus
2.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1944-07-10 nr 180 - Hiltje Greidanus
3.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1900-05-19 nr 29 - Sybren Tolsma & Hiltje Greidanus
4.  Hitzum * NL-FR Waadhoeke G 1879-12-19 nr 190 - Sybren Tolsma
5.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1918-11-18 nr 194 = Sybren Tolsma