JanMolenweg.nl Waadhoeke favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Sjoerdtje (Taekesdr) Greidanus
Tzum 1878 ‑ 1936 Tzum
grootouders aan vaderskant
Sybe (Taekeszn) Greidanus 1811 ‑ 1872
Hiltje (Lieuwesdr) Lanting 1813 ‑ 1901
grootouders aan moederskant
Nies (Taekeszn) Zondervan 1804 ‑ ?
Sjoerdtje (Jansdr) Bosch ? ‑ ?
vader
Taeke (Sybeszn) Greidanus 1849 ‑ 1919
moeder
Antje (Niesesdr) Zondervan 1851 ‑ 1884
Sjoerdtje (Taekesdr) Greidanus, geboren Tzum 8 mei 1878, 1  overleden Tzum 13 maart 1936, 2  dochter van Taeke (Sybeszn) Greidanus en Antje (Niesesdr) Zondervan,
 
trouwt Franekeradeel 6 januari 1900 3  met Willem Postma, geboren Witmarsum 28 januari 1877, 4  overleden Tzum 9 december 1931, 5  zoon van Siek Postma en Wybrig Greydanus.
 
1.  Tzum * NL-FR Waadhoeke G 1878-05-09 nr A-76 - Sjoerdtje Greidanus
2.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1936-03-16 nr 16 - Sjoerdtje Greidanus
3.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1900-01-06 nr 1 - Willem Postma & Sjoerdtje Greidanus
4.  Witmarsum * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1877-01-29 nr 29 - Willem Postma
5.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1931-12-10 nr 66 - Willem Postma