JanMolenweg.nl Waadhoeke favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Wiebrigje (Taekesdr) Greidanus
Franekeradeel 1879 ‑ 1954 Harlingen
grootouders aan vaderskant
Sybe (Taekeszn) Greidanus 1811 ‑ 1872
Hiltje (Lieuwesdr) Lanting 1813 ‑ 1901
grootouders aan moederskant
Nies (Taekeszn) Zondervan 1804 ‑ ?
Sjoerdtje (Jansdr) Bosch ? ‑ ?
vader
Taeke (Sybeszn) Greidanus 1849 ‑ 1919
moeder
Antje (Niesesdr) Zondervan 1851 ‑ 1884
Wiebrigje (Taekesdr) Greidanus, geboren Franekeradeel 7 augustus 1879, 1  overleden Harlingen 3 oktober 1954, 2  dochter van Taeke (Sybeszn) Greidanus en Antje (Niesesdr) Zondervan,
 
trouwt Franekeradeel 10 mei 1902 3  met Atze Ennema, geboren Hitzum 1 april 1875, 4  overleden Harlingen 29 november 1953, 5  zoon van Foppe (Wytzeszn) Ennema en Klaaske (Atzesdr) van der Pol.
 
1.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke G 1879-08-08 nr A-122 - Wiebrigje Greidanus
2.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1954-10-05 nr 132 - Wiebrigje Greidanus
3.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1902-05-10 nr 16 - Atze Ennema & Wiebrigje Greidanus
4.  Hitzum * NL-FR Waadhoeke G 1875-04-01 nr 65 - Atze Ennema
5.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1953-11-30 nr 163 - Atze Ennema