JanMolenweg.nl Waadhoeke favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Lieuwe (Taekeszn) Greidanus
Franekeradeel 1882 ‑ 1965 Harlingen
grootouders aan vaderskant
Sybe (Taekeszn) Greidanus 1811 ‑ 1872
Hiltje (Lieuwesdr) Lanting 1813 ‑ 1901
grootouders aan moederskant
Nies (Taekeszn) Zondervan 1804 ‑ ?
Sjoerdtje (Jansdr) Bosch ? ‑ ?
vader
Taeke (Sybeszn) Greidanus 1849 ‑ 1919
moeder
Antje (Niesesdr) Zondervan 1851 ‑ 1884
Lieuwe (Taekeszn) Greidanus, geboren Franekeradeel 11 juli 1882, 1  overleden Harlingen 29 november 1965, 2  begraven Pingjum, Begraafplaats november 1965, 3  zoon van Taeke (Sybeszn) Greidanus en Antje (Niesesdr) Zondervan,
 
trouwt Franekeradeel 16 mei 1908 4  met Pietje Rienstra, geboren Achlum 27 augustus 1885, 5  overleden Harlingen 18 juli 1971, 6  begraven Pingjum, Begraafplaats juli 1971, 7  dochter van Koenraad Rienstra en Rienkje Andringa.
 
1.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke G 1882-07-12 nr A-92 - Lieuwe Greidanus
2.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1965-11-[29] - [Lieuwe Greidanus]
3.  Pingjum, Begraafplaats * NL-FR Súdwest-Fryslân B 1965-11-** - [Lieuwe Greidanus]
4.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke T 1908-05-16 nr 18 - Lieuwe Greidanus & Pietje Rienstra
5.  Achlum * NL-FR Waadhoeke G 1885-08-27 nr 106 - Pietje Rienstra
6.  Harlingen * NL-FR Harlingen O 1971-07-[18] - [Pietje Rienstra]
7.  Pingjum, Begraafplaats * NL-FR Súdwest-Fryslân B 1971-07-** - [Pietje Rienstra]