JanMolenweg.nl Waadhoeke favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Aafke (Taekesdr) Greidanus
Franekeradeel 1883 ‑ 1884 Tzum
grootouders aan vaderskant
Sybe (Taekeszn) Greidanus 1811 ‑ 1872
Hiltje (Lieuwesdr) Lanting 1813 ‑ 1901
grootouders aan moederskant
Nies (Taekeszn) Zondervan 1804 ‑ ?
Sjoerdtje (Jansdr) Bosch ? ‑ ?
vader
Taeke (Sybeszn) Greidanus 1849 ‑ 1919
moeder
Antje (Niesesdr) Zondervan 1851 ‑ 1884
Aafke (Taekesdr) Greidanus, geboren Franekeradeel 15 november 1883, 1  overleden Tzum 30 januari 1884, 2  dochter van Taeke (Sybeszn) Greidanus en Antje (Niesesdr) Zondervan.
 
1.  Franekeradeel * NL-FR Waadhoeke G 1883-11-16 nr A-153 - Aafke Greidanus
2.  Tzum * NL-FR Waadhoeke O 1884-02-01 nr 12 - Aafke Greidanus