JanMolenweg.nl Cornelis favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Neeltge Cornelis
* 1525 ‑ ? *
geen informatie over de (groot)ouders van Neeltge Cornelis
Neeltge Cornelis, geboren * circa 1525, 1  overleden *, 1 
 
trouwt * 1  met Corstiaen (Anthoniszn) van Dijck van Adrichem, geboren ’t Woudt circa 1520, 2  ambachtsbewaarder Hof van Delft, 3  -, 4  taxateur van de 100e Penning van ’t Woudt 1579, 3  pachter van de Lek en Polanen 1589, 3  overleden * voor 1 augustus 1591, 1  zoon van Anthonis (Dirckszn) van Dijck en Alijt (Kerstantsdr) van der Vliet (alias: van der Woerd).
 
 
Adriaen (Corstiaenszn) van Dijck, geboren * circa 1542, 1  -, 5  -, 6  overleden * voor 1 juli 1583, 1  trouwt * 1  met Hilleken Jacobs, geboren Naaldwijk circa 1540, 7  overleden Naaldwijk circa 1633, 8  dochter van Jacob NN en Jannetje Pieters.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
2.  ’t Woudt * NL-ZH Midden-Delfland G 1518 ? [Korstiaen van Dijck van Adrichem]
7.  Naaldwijk * NL-ZH Westland G 1540 ? [Hilleken Jacobs]
8.  Naaldwijk * NL-ZH Westland O 1633 ? [Hilleken Jacobs]