deellijsten Berg fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Machteld van den Berg
* 1205 ‑ 1252 *
Uw feedback met nadere informatie over de ouders en grootouders van Machteld van den Berg wordt zeer gewaardeerd.
Machteld van den Berg, geboren * circa 1205,1 edelvrouw en ambachtsvrouw van de Rijnlandse ambachtsheerlijkheid Middelburg,2 overleden * circa 1252,1
 
trouwt *1 met Willem (Riculfszn) van Foreest, geboren * circa 1202,1 overleden * 28 september 1241.1
 
uit het huwelijk met Willem (Riculfszn) van Foreest:
 
Willem (Willemszn) van Foreest, geboren * circa 1234,1 -,3 overleden * circa 1283,1 trouwt * circa 12581 met NN van der Woert, geboren Naaldwijk circa 1226,4 overleden * circa 1270,1 dochter van Herpert (Floreszn) van der Woert en Ada van Holland.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
4.  Naaldwijk * NL-ZH Westland G 1226 ? [NN van der Woert] (of is dit Beatrijs van der Woert, dochter van Herbaren van der Woert en Machteld van Teylingen?)