startpagina   actuele zoeklijsten   kwartierstaten   persoonskaarten
     OP NAAM
  persoonskaarten
     OP GEBOORTEPLAATS
  persoonskaarten
     OP GEBOORTEDATUM
  parentelen   fotoalbums   handleiding   geef feedback
JanMolenweg.nl Súdwest‑Fryslân Abma
 persoonskaart 
Murk (Abeszn) Abma
Abbega 1803 ‑ 1836 IJlst
vader
Abe (Murkszn) Abma
1762 ‑ 1826
grootvader aan vaderskant
Murk (Freerkszn) Abma
1713 ‑ 1779
grootmoeder aan vaderskant
Sjouk Epkes
1734 ‑ 1775
moeder
Dieuwke (Riemersdr) Tresling
1766 ‑ 1837
grootvader aan moederskant
Riemer Tresling
1740 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
NN NN
1755 ‑ ?
Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 24 april 1803,1 gedoopt Abbega, [...] 1 mei 1803,2 arbeider 1830,3 overleden IJlst 11 december 1836,4 zoon van Abe (Murkszn) Abma en Dieuwke (Riemersdr) Tresling,
•  trouwt Wymbritseradeel 15 november 18255 met Janke (Allesdr) van der Werf, geboren IJlst circa 1799,6 zonder beroep 1830,3 overleden Wymbritseradeel 30 november 1884,7 dochter van Alle (Pieterszn) van der Werf en Geertje (Siebrensdr) Siebesma.
•  uit dit huwelijk:
1. Geertje (Murksdr) Abma, geboren Abbega 6 september 1826,8 overleden Abbega 23 december 1826.9
2. Abe (Murkszn) Abma, geboren IJlst 21 juni 1828,10 overleden IJlst 1 oktober 1829.11
3. Abe (Murkszn) Abma, geboren IJlst 30 maart 1830,3 houtmolenaar 1855,12 houtmolenaar 1856,13 molenaarsknegt 1858,14 houtzaagmolenaar 1860,15 overleden Workum 4 juli 1872,16 trouwt IJlst 26 november 185417 met Martzen (Jansdr) Groenveld, geboren IJlst 17 maart 1835,18 zonder beroep 1858,14 overleden Workum 31 december 1870,19 dochter van Jan (Meintesdr) Groenveld en Rinkjen (Wybesdr) Wybenga.
4. Alle (Murkszn) Abma, geboren IJlst 9 september 1831,20 houtzaagmolenaarsknecht 1857,21 overleden IJlst 8 januari 1872,22 trouwt IJlst 25 november 185523 met Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga, geboren IJlst 16 september 1834,24 zonder beroep 1857,21 winkelierster 1886,25 overleden Rotterdam 21 januari 1925,26 dochter van Jeltje (Wiebesdr) Wijbenga.
5. Geertje (Murksdr) Abma, geboren IJlst 3 oktober 1833,27 overleden IJlst 25 januari 1851.28
6. Riemer (Murkszn) Abma, geboren IJlst 18 augustus 1835,29 timmerknecht 1864,30 timmermansknecht 1867,31 timmerknecht 1871,32 timmerknecht 1893,33 timmerknecht 1905,34 overleden IJlst 28 maart 1915,35 trouwt IJlst 23 mei 185836 met Antje Wiersma, geboren IJlst 15 maart 1835,37 zonder beroep 1864,30 zonder beroep 1867,31 zonder beroep 1871,32 zonder beroep 1893,33 overleden IJlst 18 september 1896,38 dochter van Sybren (Uiltjeszn) Wiersma en Froukjen (Jansdr) Wijnja.
Klik op stramien voor informatie over de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes voor landen en deelgebieden.
1.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1803-04-[24] - [Murk Abes Abma]
2.  Abbega, [...] * NL-FR Súdwest-Fryslân D 1803-05-01 - [Murk Abes Abma]
3.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1830-04-02 nr A14 = Abe Abma
4.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1836-12-12 nr 23 - Murk Abes Abma
5.  Wymbritseradeel * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1825-11-15 nr 52 - Murk Abes Abma & Janke Alles van der Werf
6.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1799 ? [Janke Alles van der Werf]
7.  Wymbritseradeel * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1884-12-01 nr 198 - Janke van der Werf
8.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1826-09-07 nr 152 - Geertje Abma
9.  Abbega * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1826-12-25 nr 455 - Geertje Murks Abma
10.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1828-06-21 nr 21 - Abe Abma
11.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1829-10-02 nr 34 - Abe Murks Abma
12.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1855-11-14 - Murk Abma
13.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1856-12-22 - Jan Abma
14.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1858-12-20 nr B77 = Janke Abma
15.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1860-12-01 nr 100 - Geert Abma
16.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1872-07-04 nr 55 - Abe Abma
17.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1854-11-26 nr 11 - Abe Abma & Martzen Groenveld
18.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1835-03-19 nr 6 - Martzen Groeneveld
19.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1870-12-[31] - [Martzen Groenveld]
20.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1831-09-10 nr 30 - Alle Abma
21.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1857-03-02 nr 8 - Murk Abma
22.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1872-01-08 nr 2 - Alle Abma
23.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1855-11-25 nr 5 - Alle Abma & Sjoukje Wybenga
24.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1834-09-17 nr 30 - Sjoukje Wybenga
25.  Hoorn-NH * NL-NH Hoorn T 1886-10-29 nr 65 - Johannes Petrus Abma & Klaaske Hoekstra
26.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1925-01-[21] nr 301 - Sjoukje Wijbenga
27.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1833-10-04 nr 31 - Geertje Abma
28.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1851-01-27 nr 2 - Geertje Murks Abma
29.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1835-08-20 nr 27 - Riemer Abma
30.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1864-11-26 nr 47 - Sijbren Abma
31.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1867-02-05 nr 10 - Jan Abma
32.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1871-07-04 nr 27 - levenloos geboren zoon Abma
33.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) T 1893-03-19 nr 6 - Sijbren Abma & Grietje van der Leen
34.  Joure * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) O 1905-06-21 nr 77 - Sijbren Abma
35.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1915-03-29 nr 6 - Riemer Abma
36.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1858-05-23 nr 9 - Riemer Abma & Antje Wiersma
37.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1835-03-17 nr 61 - Antje Wiersma
38.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1896-09-19 nr 25 - Antje Wiersma