JanMolenweg.nl Chrispijn Leiden favorieten
persoonskaart versie 20.12.2022
Salomon Chrispijn
Leiden 1816 ‑ 1887 Den Haag
grootouders aan vaderskant
Salomon Chrispijn 1760 ‑ 1818
Debora Polet 1762 ‑ 1821
grootouders aan moederskant
Johannes Laterveer 1765 ‑ ?
Elisabeth Maas 1765 ‑ 1841
vader
Jacobus Chrispijn 1787 ‑ 1817
moeder
Elisabeth Laterveer 1791 ‑ 1851
Salomon Chrispijn, geboren Leiden 20 juli 1816, 1  wever 1842, 2  grijnwever 1843, 3  ijzergieter 1845, 4  fabriekbediende 1845, 5  smitsknecht 1846, 6  vormer 1861, 7  vormer 1863, 8  vormer 1866, 9  vormer 1868, 10  vormer 1869, 11  vormer 1869, 12  vormer 1881, 13  zonder beroep 1882, 14  zonder beroep 1883, 15  vormer 1887, 16  overleden Den Haag 14 januari 1887, 16  zoon van Jacobus Chrispijn en Elisabeth Laterveer,
 
trouwt Leiden 6 januari 1842 2  met Wijntje Stakenburg, geboren Leiden 27 januari 1819, 17  lakennopster 1841, 18  lakennopster 1842, 2  zonder beroep 1843, 3  zonder beroep 1881, 13  overleden Den Haag 20 oktober 1881, 13  dochter van Hendrik Stakenburg en Helena Kiel.
 
uit het huwelijk met Wijntje Stakenburg:
 
1. Maria Chrispijn, geboren Leiden 6 april 1841, 18  dienstbode 1868, 10  overleden *, 19  trouwt Den Haag 13 mei 1868 10  met Johannes Albertus van Hijnengen Beek, geboren Leiden 29 oktober 1843, 20  mandenmaker 1868, 10  overleden *, 19  zoon van Johannes van Hijnengen Beek en Anna Rijgersveer.
 
2. Hendrik Salomon Chrispijn, geboren Leiden 16 maart 1843, 3  kleermaker 1866, 21  kleermaker 1866, 9  kleermaker 1868, 10  kleermaker 1894, 22  kleermaker 1908, 23  kleermaker 1911, 24  overleden Den Haag 4 april 1911, 24  trouwt (1) Den Haag 7 februari 1866 25  met Louisa Bosman, geboren Den Haag 21 april 1835, 26  dienstbode 1866, 9  overleden Amsterdam 13 november 1907, 27  dochter van Arnoldus Bosman en Catrina Gulia van den Bosch; trouwt (2) Den Haag 26 februari 1908 23  met Alida Maria Johanna Gordijn, geboren Leiden 13 september 1864, 28  zonder beroep 1908, 23  overleden Rotterdam 18 september 1927, 29  dochter van Cornelis Gordijn en Elizabeth Hillegonda Catharina Sleijffers.
 
3. Jacobus Salomon Chrispijn, geboren Leiden 30 januari 1845, 4  overleden Leiden 12 juni 1845. 5 
 
4. Salomon Jacobus Chrispijn, geboren Leiden 11 mei 1846, 6  kunstdraaijer 1868, 10  smid 1869, 11  smid 1869, 12  smid 1874, 30  smid 1877, 31  smid 1880, 32  smid 1881, 33  smid 1882, 14  smid 1883, 15  smid 1886, 34  smid 1887, 35  smid 1889, 36  vormer 1894, 37  smid 1899, 38  bankwerker 1899, 39  smid 1912, 40  smid 1915, 41  zonder beroep 1928, 42  overleden Den Haag 4 april 1928, 42  trouwt Den Haag 17 februari 1869 12  met Catharina van Luin, geboren Leiden 2 juni 1845, 43  dienstbode 1869, 12  zonder beroep 1877, 31  zonder beroep 1880, 32  zonder beroep 1881, 33  zonder beroep 1886, 34  zonder beroep 1887, 35  zonder beroep 1889, 36  zonder beroep 1894, 37  zonder beroep 1899, 38  zonder beroep 1899, 39  zonder beroep 1912, 40  zonder beroep 1915, 41  overleden * 21 september 1929, 19  dochter van Jacobus van Luijn en Catharina Zuurdeeg.
 
5. Elisabeth Johanna Chrispijn, geboren Den Haag 17 juli 1861, 7  zonder beroep 1882, 14  zonder beroep 1883, 44  overleden *, 19  trouwt Den Haag 12 juli 1882 14  met Adolph Willem de Val, geboren Batavia 5 november 1858, 45  zonder beroep 1882, 14  zonder beroep 1883, 44  apotheker 1919, 46  overleden *, 19  zoon van Willem de Val en Wilhelmina Aloisia GrĂ¼be.
 
6. Willem Leenderd Chrispijn, geboren Den Haag 7 mei 1863, 8  smid 1883, 47  arbeider 1883, 15  arbeider 1884, 48  arbeider 1887, 49  expeditieknecht 1925, 50  overleden Rotterdam 10 januari 1938, 51  trouwt (1) Den Haag 27 juni 1883 15  (echtscheiding uitgesproken Rotterdam-Rotterdam 28 september 1903) 19  met Wilhelmina Koppenol, geboren Rotterdam 7 augustus 1857, 52  zonder beroep 1883, 47  zonder beroep 1883, 15  zonder beroep 1884, 48  zonder beroep 1887, 49  zonder beroep 1925, 50  overleden Rotterdam 19 juni 1930, 53  dochter van Arij Koppenol en Maatje Okker; zij hertrouwt Rotterdam 14 juni 1905 54  met IJsbrand de Vos; trouwt (2) Rotterdam 9 december 1903 55  met Hendrika Johanna Jacoba de Roode, geboren Rotterdam 6 november 1883, 56  overleden Rotterdam 3 december 1947, 57  dochter van Willem de Roode en Adriana Wilhelmina Zuur.
 
1.  Leiden * NL-ZH Leiden G 1816-07-22 nr 554 = Salomon Chrispijn
2.  Leiden * NL-ZH Leiden T 1842-01-06 nr 3 - Salomon Chrispijn & Heintje Stakenburg
3.  Leiden * NL-ZH Leiden G 1843-03-17 nr 333 - Hendrik Salomon Chrispijn
4.  Leiden * NL-ZH Leiden G 1845-01-30 nr 131 - Jacobus Salomon Chrispijn
5.  Leiden * NL-ZH Leiden O 1845-06-12 nr 556 - Jacobus Salomon Chrispijn
6.  Leiden * NL-ZH Leiden G 1846-05-11 nr 556 - Salomon Jacobus Chrispijn
7.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1861-07-18 nr 1529 - Elisabeth Johanna Chrispijn
8.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1863-05-09 nr 1157 - Willem Leenderd Chrispijn
9.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1866-02-07 nr 70 - Hendrik Salomon Chrispijn & Louisa Bosman
10.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1868-05-13 nr 230 - Johannes Albertus van Hijningen Beek & Maria Chrispijn
11.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1869-05-04 nr 1091 = Wijntje Chrispijn
12.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1869-02-17 nr 71 - Salomon Jacobus Chrispijn & Catharina van Luin
13.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1881-10-22 nr 2445 = Wijntje Stakenburg
14.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1882-07-12 nr 529 - Adolph Willem de Val & Elisabeth Johanna Chrispijn
15.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1883-06-27 nr 473 - Willem Leenderd Chrispijn & Wilhelmina Koppenol
16.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1887-01-17 nr 142 = Salomon Chrispijn
17.  Leiden * NL-ZH Leiden G 1819-01-28 nr 100 - Meintje Stakenburg
18.  Leiden * NL-ZH Leiden G 1841-04-06 nr 415 - Maria Stakenburg (06-01-1842 als hun kind erkend bij het huwelijk van haar ouders)
19.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
20.  Leiden * NL-ZH Leiden G 1843-10-31 nr 1118 - Johannes Albertus van Hijnengen Beek
21.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1866-12-01 nr 2798 - Jacobus Salomon Hendrik Chrispijn
22.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1894-05-17 reg 11 fol 37v - Jacobus Salomon Hendrik Chrispijn & Johanna Hendrika Tiedeman
23.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1908-02-26 nr 344 - Hendrik Salomon Chrispijn & Alida Maria Johanna Gordijn
24.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1911-04-06 nr 1111 - Hendrik Salomon Chrispijn
25.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1866-02-07 nr 70 - Hendrik Salomon Chrispijn & Louisa Bosman
26.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1835-04-22 nr 649 - Louisa Bosman
27.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam O 1907-11-[13] - [Louisa Bosman]
28.  Leiden * NL-ZH Leiden G 1864-09-14 nr 1112 - Alida Maria Johanna Gordijn
29.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1927-09-18 nr 3931 - Alida Maria Johanna Gordijn
30.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1874-12-17 nr 3650 = Johanna Catharina Chrispijn
31.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1877-03-31 nr 1095 = Adriana Wilhelmina Chrispijn
32.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1880-08-26 nr 2032 = Catharina Wilhelmina Chrispijn
33.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1881-07-25 nr 2590 = Catharina Wilhelmina Chrispijn
34.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1886-01-05 nr 42 = Maria Louisa Chrispijn
35.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1887-02-18 nr 743 = Maria Louisa Chrispijn
36.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1889-10-23 nr 2754 = Johanna Catharina Chrispijn
37.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1894-01-10 nr 98 = Wijntje Chrispijn
38.  Arnhem * NL-GE Arnhem T 1899-02-15 nr 38 - Christiaan Engelbertus Windgassen & Adriana Wilhelmina Chrispijn
39.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1899-04-19 nr 370 = Salomon Jacobus Chrispijn & Philippina Wilhelmina Eerhart
40.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1912-04-10 nr 576 = Henri Pierre Michel Marie Joseph Bongartz & Catharina Wilhelmina Chrispijn
41.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1915-05-14 nr A-295 = Henri Christiaan van der Wolk & Maria Louisa Chrispijn
42.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1928-04-06 nr 1360 = Salomon Jacobus Chrispijn
43.  Leiden * NL-ZH Leiden G 1845-06-02 nr 598 = Catharina van Luin
44.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1883-04-30 nr 1791 - Wilhelmina de Val
45.  Batavia * ID-JW Jakarta G 1858-11-[05] - [Adolph Willem de Val]
46.  Amsterdam * NL-NH Amsterdam T 1919-02-05 reg 2 fol 42 - Henricus Edmondus de Leij & Wilhelmina de Val
47.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1883-09-11 nr 3547 = Willem Leenderd Chrispijn
48.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1884-12-30 nr 5047 = Maatje Elisabeth Chrispijn
49.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1887-02-07 nr 556 - Lutina Wilhelmina Chrispijn
50.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1925-05-06 nr A-430 - Hermanus Willebrordus Nijstad & Jacoba Aletta Chrispijn
51.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1938-01-10 nr 155 - Willem Leenderd Chrispijn
52.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1857-08-07 nr 2502 - Wilhelmina Koppenol
53.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1930-06-10 nr 2476 - Wilhelmina Koppenol
54.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1905-06-14 - IJsbrand de Vos & Wilhelmina Koppenol
55.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam T 1903-12-09 - Willem Leenderd Chrispijn & Hendrika Johanna Jacoba de Roode
56.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam G 1883-11-06 nr 5224 - Hendrika Johanna Jacoba de Roode
57.  Rotterdam * NL-ZH Rotterdam O 1947-12-03 nr 4725 - Hendrika Johanna Jacoba de Roode