deellijsten Blokpoel Den Haag fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Maria Catharina Blokpoel
Den Haag 1871 ‑ 1933 Den Haag
vader
Hendrik Blokpoel
1832 ‑ 1908
grootvader aan vaderskant
Hendrik Blokpoel
1805 ‑ 1849
grootmoeder aan vaderskant
Willemina Paardekooper
1797 ‑ 1857
moeder
Maria Catharina Elich
1835 ‑ 1876
grootvader aan moederskant
NN NN
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Maria Katrina Elich
1811 ‑ 1879
Maria Catharina Blokpoel, geboren Den Haag 29 november 1871,1 zonder beroep 1889,2 zonder beroep 1890,3 zonder beroep 1891,4 zonder beroep 1893,5 zonder beroep 1895,6 zonder beroep 1904,7 zonder beroep 1907,8 zonder beroep 1916,9 zonder beroep 1930,10 zonder beroep 1933,11 overleden Den Haag 22 januari 1933,11 dochter van Hendrik Blokpoel en Maria Catharina Elich,
 
trouwt Den Haag 18 december 18892 met Johannes Karel Leurs, geboren Den Haag 17 augustus 1865,12 schilder, tekenaar, etser, decoratieschilder (van interieurs), plateelschilder, aquarellist, ook decoratieschilder bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag 1880,13 decoratieschilder 1889,2 decoratieschilder 1890,3 decoratieschilder 1891,4 kunstschilder 1893,5 kunstschilder 1895,6 kunstschilder 1904,7 kunstschilder 1907,8 kunstschilder 1916,9 kunstschilder 1930,10 overleden Purwokerto 16 augustus 1938,14 zoon van Wilhelmus Johannes Leurs en Johanna Elisabeth Schotmans.
 
uit het huwelijk met Johannes Karel Leurs:
 
1. Hendrik Johannes Leurs, geboren Den Haag 28 april 1890,3 stuurman ter koopvaardij 1916,9 zonder beroep 1956,15 overleden Rijswijk ZH 18 september 1956,15 trouwt Den Haag 12 april 19169 met Hendrika Francina van Dijk, geboren Den Haag 17 april 1891,16 zonder beroep 1916,9 overleden *,17 dochter van Pieter Ludovicus van Dijk en Maria Hendrika Leonarda Richel.
 
2. Johannes Marinus Leurs, geboren Terborg 13 juli 1891,4 ambtenaar bij de Nederlandsche Spoorwegen 1930,10 overleden *,17 trouwt Haarlem 19 februari 192018 met Clasina Heins, geboren Haarlem 2 november 1893,19 overleden *,17 dochter van Johannes Antonie Heins en Gerritje van der Lande.
 
3. Elisabeth Maria Leurs, geboren Den Haag 29 november 1892,20 overleden Den Haag 7 juli 1893.5
 
4. Maria Catharina Leurs, geboren Den Haag 26 februari 1895,6 overleden *.17
 
5. Martinus Marinus Leurs, geboren Utrecht 4 maart 1897,21 overleden Batavia 16 september 1945,22 trouwt Soerabaja 27 december 192223 met Cornelia Margaretha van Loo, geboren Gogodalem 6 december 1903,24 overleden *.17
 
6. Wilhelmina Maria Leurs, geboren Utrecht 10 juli 1902,25 zonder beroep 1930,10 overleden *,17 trouwt Den Haag 7 oktober 193010 met Jan Willem Michel Courtois, geboren Den Haag 22 september 1905,26 ambtenaar bij het binnenlandsch bestuur in Nederlandsch Oost Indiƫ 1930,10 overleden *,17 zoon van Jan Willem Michel Courtois en Johanna Adriana Ritter.
 
7. Carolina Johanna Leurs, geboren Rijswijk ZH 8 februari 1904,7 werkzaam in het Militair Hospitaal te Malang 1934, overleden Breda 13 augustus 1990,27 trouwt * (ondertrouw ) 1934)17 met Marinus Franciscus Kouwenberg, geboren Arnhem 15 september 1903,28 empl. suikerfabriek Petaroekan in Pemalang 1938, boekhouder suikerfabriek Watoetoelis in Krian 1941, overleden Indische Oceaan nabij Benkoelen voor de zuidwestkust van Sumatra 18 september 1944,29 zoon van Marinus Franciscus Kouwenberg en Elisabeth Theodora Okhuijsen.
 
8. Petronella Elisabeth Maria Leurs, geboren Den Haag 26 september 1907,8 overleden *.17
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1871-11-30 nr 2969 - Maria Catharinas Blokpoel
2.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1889-12-18 nr 1120 - Johannes Karel Leurs & Maria Catharina Blokpoel
3.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1890-04-30 nr 1836 = Hendrik Johannes Leurs
4.  Terborg * NL-GE Oude IJsselstreek G 1891-07-15 nr 110 = Johannes Marinus Leurs
5.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1893-07-09 nr 1860 = Elisabeth Maria Leurs
6.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1895-02-27 nr 943 = Maria Catharina Leurs
7.  Rijswijk ZH * NL-ZH Rijswijk G 1904-02-10 nr 17 = Carolina Johanna Leurs
8.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1907-09-27 nr 5515 = Petronella Elisabeth Maria Leurs
9.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1916-04-12 nr B-150 = Hendrik Johannes Leurs & Hendrika Francina van Dijk
10.  Den Haag * NL-ZH Den Haag T 1930-10-07 nr 1488 = Jan Willem Michel Courtois & Wilhelmina Maria Leurs
11.  Den Haag * NL-ZH Den Haag O 1933-01-23 nr 301 = Maria Catharinas Blokpoel
12.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1865-08-19 nr 2057 - Johannes Karel Leurs
14.  Purwokerto * ID-JT Purwokerto O 1938-08-[16] - [Johannes Karel Leurs]
15.  Rijswijk ZH * NL-ZH Rijswijk O 1956-09-20 nr 148 = Hendrik Johannes Leurs
16.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1891-04-20 nr 1740 = Hendrika Francina van Dijk
17.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
18.  Haarlem * NL-NH Haarlem T 1920-02-19 nr 86 - Johannes Marinus Leurs & Clasina Heins
19.  Haarlem * NL-NH Haarlem G 1893-11-03 nr 1604 = Clasina Heins
20.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1892-11-29 - [Elisabeth Maria Leurs] (? geboortedatum)
21.  Utrecht * NL-UT Utrecht G 1897-03-06 nr 592 - Martinus Marinus Leurs
22.  Batavia * ID-JW Jakarta O 1945-09-[16] - [Martinus Marinus Leurs]
23.  Soerabaja * ID-JI Surabaya T 1922-12-27 - [Martinus Marinus Leurs & Cornelia Margaretha van Loo]
24.  Gogodalem * ID-JT Salatiga G 1903-12-[06] - [Cornelia Margaretha van Loo]
25.  Utrecht * NL-UT Utrecht G 1902-07-12 nr 1878 - Wilhelmina Maria Leurs
26.  Den Haag * NL-ZH Den Haag G 1905-09-23 nr 4823 = Jan Willem Michel Courtois
27.  Breda * NL-NB Breda O 1990-08-[13[ - [Carolina Johanna Leurs]
28.  Arnhem * NL-GE Arnhem G 1903-09-19 nr 1249 - Marinus Franciscus Kouwenberg
29.  overleden aan boord van de "Junyo Maru"