deellijsten Groeneveld Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 25.12.2021
Jan (Meintesdr) Groenveld
Sneek 1810 ‑ 1868 IJlst
vader
Meinte (Rinkszn) Groenveld
1782 ‑ 1859
grootvader aan vaderskant
Rink (Keimpeszn) Groenveld
1755 ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
Fokjen Pieters
1755 ‑ ?
moeder
Martzen (Jansdr) Buitenhoff
1788 ‑ 1865
grootvader aan moederskant
Jan (Symenszn) Buitenhoff
1765 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
Wytske Gosses
1765 ‑ ?
Jan (Meintesdr) Groenveld, geboren Sneek circa 1810,1 overleden IJlst 25 oktober 1868,2 zoon van Meinte (Rinkszn) Groenveld en Martzen (Jansdr) Buitenhoff,
 
trouwt IJlst 25 mei 18343 met Rinkjen (Wybesdr) Wybenga, geboren Nijland 29 maart 1812,4 overleden IJlst 11 mei 1872,5 dochter van Wybe (Gosseszn) Wybenga en Wypkjen (Sybrensdr) Brouwer.
 
uit het huwelijk met Rinkjen (Wybesdr) Wybenga:
 
Martzen (Jansdr) Groenveld, geboren IJlst 17 maart 1835,6 zonder beroep 1858,7 overleden Workum 31 december 1870,8 trouwt IJlst 26 november 18549 met Abe (Murkszn) Abma, geboren IJlst 30 maart 1830,10 houtmolenaar 1855,11 houtmolenaar 1856,12 molenaarsknegt 1858,7 houtzaagmolenaar 1860,13 overleden Workum 4 juli 1872,14 zoon van Murk (Abeszn) Abma en Janke (Allesdr) van der Werf.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1810 ? [Jan Groenveld]
2.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1868-10-26 nr 40 - Jan Groenveld
3.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1834-05-25 nr 4 - Jan Meintes Groenveld & Rinkjen Wybes Wybenga
4.  Nijland * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1812-03-30 nr 12 - Rinkjen Wybinga
5.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1872-05-11 nr 18 - Rinkjen Wybenga
6.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1835-03-19 nr 6 - Martzen Groeneveld
7.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1858-12-20 nr B77 = Janke Abma
8.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1870-12-[31] - [Martzen Groenveld]
9.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1854-11-26 nr 11 - Abe Abma & Martzen Groenveld
10.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1830-04-02 nr A14 = Abe Abma
11.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1855-11-14 - Murk Abma
12.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1856-12-22 - Jan Abma
13.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1860-12-01 nr 100 - Geert Abma
14.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1872-07-04 nr 55 - Abe Abma