deellijsten Súdwest-Fryslân fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 25.12.2021
Rinkjen (Wybesdr) Wybenga
Nijland 1812 ‑ 1872 IJlst
vader
Wybe (Gosseszn) Wybenga
1790 ‑ ?
grootvader aan vaderskant
Gosse Wybenga
1765 ‑ ?
grootmoeder aan vaderskant
NN NN
1765 ‑ ?
moeder
Wypkjen (Sybrensdr) Brouwer
1790 ‑ ?
grootvader aan moederskant
Sybren Brouwer
1765 ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
NN NN
1765 ‑ ?
Rinkjen (Wybesdr) Wybenga, geboren Nijland 29 maart 1812,1 overleden IJlst 11 mei 1872,2 dochter van Wybe (Gosseszn) Wybenga en Wypkjen (Sybrensdr) Brouwer,
 
trouwt IJlst 25 mei 18343 met Jan (Meintesdr) Groenveld, geboren Sneek circa 1810,4 overleden IJlst 25 oktober 1868,5 zoon van Meinte (Rinkszn) Groenveld en Martzen (Jansdr) Buitenhoff.
 
uit het huwelijk met Jan (Meintesdr) Groenveld:
 
Martzen (Jansdr) Groenveld, geboren IJlst 17 maart 1835,6 zonder beroep 1858,7 overleden Workum 31 december 1870,8 trouwt IJlst 26 november 18549 met Abe (Murkszn) Abma, geboren IJlst 30 maart 1830,10 houtmolenaar 1855,11 houtmolenaar 1856,12 molenaarsknegt 1858,7 houtzaagmolenaar 1860,13 overleden Workum 4 juli 1872,14 zoon van Murk (Abeszn) Abma en Janke (Allesdr) van der Werf.
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Nijland * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1812-03-30 nr 12 - Rinkjen Wybinga
2.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1872-05-11 nr 18 - Rinkjen Wybenga
3.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1834-05-25 nr 4 - Jan Meintes Groenveld & Rinkjen Wybes Wybenga
4.  Sneek * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1810 ? [Jan Groenveld]
5.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1868-10-26 nr 40 - Jan Groenveld
6.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1835-03-19 nr 6 - Martzen Groeneveld
7.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1858-12-20 nr B77 = Janke Abma
8.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1870-12-[31] - [Martzen Groenveld]
9.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân T 1854-11-26 nr 11 - Abe Abma & Martzen Groenveld
10.  IJlst * NL-FR Súdwest-Fryslân G 1830-04-02 nr A14 = Abe Abma
11.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1855-11-14 - Murk Abma
12.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1856-12-22 - Jan Abma
13.  Lemmer * NL-FR De Friese Meren (De Fryske Marren) G 1860-12-01 nr 100 - Geert Abma
14.  Workum * NL-FR Súdwest-Fryslân O 1872-07-04 nr 55 - Abe Abma