deellijsten Driel Albrandswaard Rotterdam fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
persoonskaart - versie 20.12.2021
Doen "de jonge" (Beijenszn) van Driel
Poortugaal 1434 ‑ 1515 Poortugaal
vader
Beijen (Doenszn) van Driel
1408 ‑ 1484
grootvader aan vaderskant
Doen "de oude" (Beijenszn) van Driel
1382 ‑ 1452
grootmoeder aan vaderskant
Margriet (Heijndricksdr) Droogendijk
1386 ‑ 1446
moeder
Lijsbeth NN
1412 ‑ 1485
grootvader aan moederskant
NN NN
? ‑ ?
grootmoeder aan moederskant
NN NN
? ‑ ?
Doen "de jonge" (Beijenszn) van Driel, geboren Poortugaal circa 1434,1 schepen van Poortugaal 1491,2 overleden Poortugaal voor 16 december 1515,3 zoon van Beijen (Doenszn) van Driel en Lijsbeth NN,
 
trouwt (1) Poortugaal circa 14594 met Aafje (Cornelisdr) Haaske, geboren * circa 1439,5 overleden *,5 dochter van Cornelis Haaske en NN NN;
 
trouwt (2) Poortugaal circa 14906 met Neeltje (Wolbrantsdr) Boot, geboren * circa 1450,5 overleden *,5 dochter van Wolbrant (Janszn) Boot en Lijsbeth NN.
 
uit het huwelijk met Aafje (Cornelisdr) Haaske:
 
1. Beije (Doenszn) van Driel, geboren Poortugaal circa 1460,7 -,8 overleden Poortugaal circa 1553,9 trouwt *5 met Maritge (Claesdr) Droogendijk, geboren Poortugaal circa 1465,10 -,11 overleden Poortugaal circa 1560,12 dochter van Claes (Hendrickszn) Droogendijk en Nelle Erken.
 
2. Cornelis (Doenszn) van Driel, geboren Poortugaal circa 1470,13 leenman van de heer van Putten,14 schout en dijkgraaf van Albrandswaard 1532,14 overleden Poortugaal circa 1542,15 trouwt *5 met Baertje (Jansdr) van Driel, geboren * circa 1485,5 -,16 overleden Poortugaal circa 1551,17 dochter van Jan (Arienszn) van Driel en Ariaentje (Lodewijcksdr) van Ghiessen.
 
3. Lijsbeth (Doensdr) Beijens, geboren * circa 1480,5 overleden *,5 trouwt *5 met Simon Cornelis, geboren * circa 1480, overleden * 1546.5
 
 
uit het huwelijk met Neeltje (Wolbrantsdr) Boot:
 
4. Willem (Doenszn) van Driel, geboren Poortugaal circa 1492,18 -,19 overleden Poortugaal circa 1556,20 trouwt *5 met Ida Jans, geboren * circa 1480,5 overleden * na 1561.5
 
Klik op stramien voor informatie over de structuur van de bronverwijzingen of op geocodes voor de ISO-codes van landen en deelgebieden.
 
1.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1434 ? [Doedijn van Driel]
3.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1515-12-16 (voor) ? [Doedijn van Driel]
4.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam T 1459 ? [Doedijn van Driel & Haesken Cornelisdr]
5.  Uw feedback met eventuele correcties en/of aanvullingen wordt zeer gewaardeerd.
6.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam T 1490 ? [Doedijn van Driel & Neeltje Boot]
7.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1460 ? [Beije van Driel]
9.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1553 ? [Beije van Driel]
10.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1475 ? [Maritge Droogendijk]
12.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1560 ? [Maritge Droogendijk]
13.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1470 ? [Cornelis van Driel]
15.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1542 ? [Cornelis van Driel]
17.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1551 ? [Baertje van Driel]
18.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam G 1492 ? [Willem van Driel]
20.  Poortugaal * NL-ZH Albrandswaard / Rotterdam O 1556 ? [Willem van Driel]