JanMolenweg.nl
info versie 26.02.2024
info
afbeeldingen   favorieten   kwartierstaten   parentelen   persoonskaarten   zoekopties

afbeeldingen ... meerdere personen en bijzondere locaties

klik bij de persoonskaarten (indien relevant) of in afbeeldingen op een afbeelding met gele zijranden om naar de betreffende fotopagina te gaan
klik in afbeeldingen op een naam of op een afbeelding met blauwe zijranden om naar de persoonskaart van de betreffende persoon te gaan


klik in een fotopagina op een detailfoto met rossige zijranden om naar de vermelding van de betreffende persooon in afbeeldingen te gaan
klik in een fotopagina op een detailfoto met groene zijranden om uw feedback te geven over een nog niet geïdentificeerd persoon

favorieten ... de top-zoveel van de site

waar relevant wordt de knop favorieten in de kopregel van persoonskaarten getoond, bij bredere vensters de betreffende namen zelf
of ga naar favorieten en maak daar uw keuze


meer dan gemiddeld voorkomende
• achternamen (inclusief varianten),
• geboortelanden (niet: Nederland) en
• geboortegemeentes (Nederland)
de geboortelanden en -gemeentes zijn conform de huidige indeling

kwartierstaten ... voorouders van een hoofdpersoon

open (waar relevant) vanuit een persoonskaart de kwartierstaat van de hoofdpersoon door in het menu rechts op    te klikken
of ga naar kwartierstaten en maak daar uw keuze


klik bij een kwartierstaat in het menu rechts op    om naar het begin van de index op in de kwartierstaat vermelde personen te gaan
met    springt u binnen een kwartierstaat naar de ouders van de betreffende persoon ...    geeft aan dat de voorouderlijn niet verder gaat

parentelen ... nakomelingen van een hoofdpersoon en zijn/haar partner of partners

open (waar relevant) vanuit een persoonskaart de parenteel van de hoofdpersoon door in het menu rechts op    te klikken
of ga naar parentelen en maak daar uw keuze


klik bij een parenteel in het menu rechts op    om naar het begin van de index op in de parenteel vermelde personen te gaan
met    springt u binnen een parenteel naar de ouders van de betreffende persoon

persoonskaarten ... een hoofdpersoon en zijn/haar eventuele partner of partners en kinderen

de persoonskaarten bevatten verwijzingen naar pagina's op het internet (de groene zijn klikbaar) en/of naar aktes
de verwijzingen naar aktes volgen een vast stramien van acht door spaties gescheiden elementen
1. plaats
•  de ten tijde van de gebeurtenis in Nederland gangbare plaatsnaam (Batavia i.p.v. Djakarta, Parijs i.p.v. Paris)
•  soms in een nieuwere spelling (Leiden i.p.v. Leyden)
•  bij doop, huwelijk en begrafenis/crematie met eventuele toevoeging van de locatie
•  gevolgd door het teken *
2. geocodes
•  de geocodes conform ISO 3166-1 alpha-2 en ISO 3166-2
•  beide codes naar de huidige toestand en daarmee soms in afwijking van de toestand ten tijde van de akte (ID voor Indonesië i.p.v. NL voor Nederlands-Oost-Indië)
3. type
•  B begrafenis
•  BR bevolkingsregister of volkstelling
•  C crematie
•  D doop
•  G geboorte
•  MS memorie van successie
•  N notariële akte
•  O overlijden
•  OT ondertrouw
•  T trouwen
•  TB beëindiging van de huwelijksrelatie
•  TG trouwgeld
4. datum
•  de aktedatum (dus niet de gebeurtenisdatum)
•  stramien JJJJ-12-16 indien de aktedatum aan het origineel is gecontroleerd of aan een betrouwbaar ogende bron is ontleend (pas wel op: schijn kan bedriegen)
•  stramien JJJJ-12-** indien de aktedag onbekend is maar de maand vermoedelijk juist is (bijvoorbeeld bij begrafenisaktes)
•  stramien JJJJ indien alleen het jaar (eventueel bij schatting) bekend is
5. nummer
•  eerst nr (gevolgd door een spatie) en dan het nummer
•  alleen van toepassing als een aktenummer bekend is
6. status
•  ? speculatief
•  - controle gewenst (uw hulp is welkom)
•  ~ controle volgt binnenkort
•  = gecontroleerd aan de bron
7. naam
•  de naam of namen op wie de akte betrekking heeft
•  de transcriptie is zoveel mogelijk conform de bron
•  bij onzekerheid staat de naam tussen [vierkante haken]
8. toevoeging
•  optioneel
•  tussen (ronde haken)
•  bij onzekerheid beginnend of afgesloten met een ?


klik hieronder op de naam van een land om naar de specificatie van de betreffende geocodes te gaan
Bahama's BS
België BE
Canada CA
Cyprus CY
Cyprus CY
Duitsland DE
Egypte EG
Frankrijk FR
Hongarije HU
Ierland IE
Indonesië ID
Israel IL
Italië IT
Jamaica JM
Kenia KE
Letland LV
Libanon LB
Liberia LR
Luxemburg LU
Maleisië MY
Mexico MX
Monaco MC
Roemenië RO
Servië RS
Singapore SG
Spanje ES
Suriname SR

zoekopties ...    in het menu rechts

open een zoekvak (Windows: Ctrl+F) om met uw browser binnen een zoeklijst te zoeken
zoekt u een persoonsnaam, tik dan in het zoekvak een "," achter een achternaam of een ", " voor een eerste voornaam
zoekt u een plaatsnaam, tik dan in het zoekvak een " " achter een geboorteplaats of een " " voor een sterfplaats
zoekt u een jaartal, tik dan in het zoekvak een "-" achter een geboortejaar of een "-" voor een sterfjaar


in de zoeklijsten van persoonskaarten geven de pictogrammen        achter een naam aan dat de betreffende persoon respectievelijk ook op een fotopagina staat afgebeeld of een eigen kwartierstaat en/of parenteel heeft
"zoek met Google" biedt in vergelijking met de actuele zoeklijsten van de site zelf een vrijere manier van zoeken met de mogelijkheid bijvoorbeeld ook een beroep als zoekterm te hanteren al dan niet in combinatie met een plaats, jaar of persoonsnaam