personen
   info-kolom

   navigatie

   lay-out

   personen

  klik op    aktes voor een toelichting op de structuur van de bronverwijzingen

  klik op    geocodes voor een specificatie van de gebruikte geocodes

  klik op    feedback om uw eventuele correcties en/of aanvullingen aan Jan Molenweg te e-mailen

  JM versie 02-05-2019
JanMolenweg.nl
  handleiding
info over uw bezoek aan de site
   info-kolom
•  bij een smal of middelbreed (zoals nu) venster opent u de info-kolom door in het menu op    te klikken
•  bij een breed venster (zoals nu) is de info-kolom permanent geopend

   navigatie
•  het menu links is altijd zichtbaar, met klikbare pictogrammen:
 startpagina
 personen
 info-kolom (alleen bij smalle en middelbrede vensters)
 handleiding (deze pagina)
 naar het begin van de pagina
•  het menu onderaan de pagina is altijd zichtbaar behalve op de pagina's met een filter-optie (personen en geocodes), met naar relevantie één of meer klikbare pictogrammen:
 startpagina
 handleiding (deze pagina)
 aktes
 gezinsblad
 kwartierstaat
 parenteel
en één of meer klikbare teksten:
"personen" - zelfde functie als      in het linker menu
"achternaam" - personen met de betreffende achternaam (alleen bij de meer dan gemiddeld voorkomende achternamen)

   lay-out
•  de site is zo ontworpen dat de layout zich automatisch aanpast aan de breedte van het venster waarin u een pagina op het scherm hebt staan
•  de huidige pagina is nu zichtbaar in een smal middelbreed breed venster (minder dan 601 px breed) (tussen de 601 en de 992 px breed) (meer dan 992 px breed)
•  probeer het venster te versmallen en/of te verbreden om te zien wat de effecten zijn (hoe breder hoe meer tekst in kolommen naast elkaar zichtbaar is, in plaats van onder elkaar)

   personen
•  klik in het menu links op    of hier of in het menu onderaan de pagina op personen voor de namenlijst van alle personen die op deze site met een gezinsblad, kwartierstaat en/of parenteel figureren
•  de gezinsbladen geven naast de gegevens van de hoofdpersoon ook die van zijn/haar eventuele partners en kinderen
•  de kwartierstaten geven een overzicht van een hoofdpersoon met zijn/haar voorouders
•  de parentelen geven naast de gegevens van de hoofdpersoon ook die van zijn/haar eventuele partners en kinderen plus die van de verdere nakomelingen
•  klik op een blauw of bruin gekleurde naam om naar het gezinsblad van de betreffende persoon te gaan
•  het verschil tussen de blauw en de bruin gekleurde namen is dat de gezinsbladen van de blauw gekleurde naast de gegevens van de hoofdpersoon ook die van zijn/haar partner(s) en hun eventuele kinderen bevatten en de bruin gekleurde alleen die van de hoofdpersoon zelf
•  de rood of zwart gekleurde namen zijn niet klikbaar