startpagina   actuele zoeklijsten   kwartierstaten   persoonskaarten
     OP NAAM
  persoonskaarten
     OP GEBOORTEPLAATS
  persoonskaarten
     OP GEBOORTEDATUM
  parentelen   fotoalbums   handleiding   geef feedback
JanMolenweg.nl
Handleiding
•  basisinformatie vindt u op de startpagina
•  in deze handleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: vensterbreedte, zoekmethodes, persoonskaarten en noten
vensterbreedte
•  bij smalle vensters is het menu in twee varianten beschikbaar: "alleen pictogrammen" en "pictogrammen met tekst" ... klik op    of op    om van variant te wisselen
•  bij brede vensters is het menu "pictogrammen met tekst" permanent zichtbaar
•  bij de kwartierstaten en parentelen worden de namenlijsten bij brede vensters naast en bij smalle vensters onder de hoofdtekst getoond ... gebruik in het menu de knop    om naar het begin van een namenlijst te gaan
zoekmethodes
•  u kunt via het menu op twee manieren zoeken: met Google of met de actuele zoeklijsten
•  zoeken met Google heeft als voordeel dat u geheel naar eigen smaak (combinaties van) zoektermen kunt invoeren als zoekopdracht
•  zoeken met de actuele zoeklijsten heeft als voordeel dat de items alfabetisch dan wel chronologisch zijn geordend en ook dat ze met elke update meteen worden geactualiseerd
•  de zoeklijsten hebben een aan/uit klikbare balk "zoektips     " met informatie hoe u de betreffende lijst kunt doorzoeken
persoonskaarten
•  het verschil tussen blauw dan wel bruin gekleurde namen is dat de persoonskaarten van de blauw gekleurde naast de gegevens van de hoofdpersoon ook die van zijn/haar partner/partners en hun eventuele kinderen bevatten en de bruin gekleurde alleen die van de hoofdpersoon zelf
•  rood gekleurde namen zijn niet klikbaar ... de persoonskaart van de betreffende persoon is nog in voorbereiding
•  in de kopregel staan, indien relevant, klikbare knoppen naar een kwartierstaat of parenteel van de hoofdpersoon van de persoonskaart of naar deellijsten van meer dan gemiddeld voorkomende achternamen (inclusief eventuele spellingsvarianten), geboortelanden en Nederlandse geboortegemeentes ... een overzicht van de beschikbare deellijsten vindt u bij actuele zoeklijsten
•  heeft een portretfoto links en rechts een grijze rand, dan is deze net als de knop "fotoalbum" in de koptekst klikbaar naar een eigen fotoalbum of naar een gastalbum ... een overzicht van de beschikbare fotoalbums vindt u bij fotoalbums
•  klik op een groen gekleurd in superscript geplaatst nummer om naar de betreffende noot te gaan
noten
•  de persoonskaarten bevatten verwijzingen naar pagina's op het internet (de groene zijn klikbaar) en/of naar aktes
•   de verwijzingen naar aktes volgen een vast stramien van acht door spaties gescheiden elementen
1. plaats
•  de ten tijde van de gebeurtenis in Nederland gangbare plaatsnaam (Batavia i.p.v. Djakarta, Parijs i.p.v. Paris)
•  soms in een nieuwere spelling (Leiden i.p.v. Leyden)
•  bij doop, huwelijk en begrafenis/crematie met eventuele toevoeging van de locatie
•  gevolgd door het teken *
2. geocodes
•  de geocodes conform ISO 3166-1 alpha-2 en ISO 3166-2
•  beide codes naar de huidige toestand en daarmee soms in afwijking van de toestand ten tijde van de akte (ID voor Indonesië i.p.v. NL voor Nederlands-Oost-Indië)
•  klik hieronder op de naam van een land om naar de specificatie van de betreffende geocodes te gaan
3. type
•  B begrafenis
•  BR bevolkingsregister of volkstelling
•  C crematie
•  D doop
•  G geboorte
•  MS memorie van successie
•  N notariële akte
•  O overlijden
•  OT ondertrouw
•  T trouwen
•  TB beëindiging van de huwelijksrelatie
•  TG trouwgeld
4. datum
•  de aktedatum (dus niet de gebeurtenisdatum)
•  stramien JJJJ-12-16 indien de aktedatum aan het origineel is gecontroleerd of aan een betrouwbaar ogende bron is ontleend (pas wel op: schijn kan bedriegen)
•  stramien JJJJ-12-** indien de aktedag onbekend is maar de maand vermoedelijk juist is (bijvoorbeeld bij begrafenisaktes)
•  stramien JJJJ indien alleen het jaar (eventueel bij schatting) bekend is
5. nummer
•  eerst nr (gevolgd door een spatie) en dan het nummer
•  alleen van toepassing als een aktenummer bekend is
6. status
•  ? speculatief
•  - controle gewenst (uw hulp is welkom)
•  ~ controle volgt binnenkort
•  = gecontroleerd aan de bron
7. naam
•  de naam of namen op wie de akte betrekking heeft
•  de transcriptie is zoveel mogelijk conform de bron
8. toevoeging
•  optioneel
•  tussen (ronde haken)
•  bij onzekerheid beginnend of afgesloten met een ?