startpagina handleiding uw feedback persoonskaarten
op persoonsnaam
persoonskaarten
op geboorteplaats
persoonskaarten
op geboortedatum
kwartierstaten index
klik in de index op een groen gekleurd nummer om naar de vermelding van de betreffende persoon te gaan
klik op een blauw gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar
 JanMolenweg.nl 
kwartierstaat: de voorouders van
Janke Abma  

Lemmer 1858-1947 Utrecht

generatie 1  
proband
 
1. Janke Abma, geboren Lemmer 19 december 1858, zonder beroep 1890, zonder beroep 1947, overleden Utrecht 24 april 1947, trouwt Utrecht 4 juni 1890 met Arnoldus Johannes van der Wolk, geboren Utrecht 12 juli 1857, bediende 1890, tafelbediende 1898, zonder beroep 1943, overleden Utrecht 25 december 1943, zoon van Hendricus van der Wolk en Christina Foks.

generatie 2    
ouders
 
2. Abe (Murkszn) Abma, geboren IJlst 30 maart 1830, houtmolenaar 1855, houtmolenaar 1856, molenaarsknegt 1858, houtzaagmolenaar 1860, overleden Workum 4 juli 1872, trouwt IJlst 26 november 1854
3. Martzen (Jansdr) Groenveld, geboren IJlst 17 maart 1835, zonder beroep 1858, overleden Workum 31 december 1870.

generatie 3    
grootouders
 
4. Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 24 april 1803, gedoopt Abbega, [...] 1 mei 1803, arbeider 1830, overleden IJlst 11 december 1836, trouwt Wymbritseradeel 15 november 1825
5. Janke (Allesdr) van der Werf, geboren IJlst circa 1799, zonder beroep 1830, overleden Wymbritseradeel 30 november 1884.

6. Jan (Meintesdr) Groenveld, geboren Sneek circa 1810, overleden IJlst 25 oktober 1868, trouwt IJlst 25 mei 1834
7. Rinkjen (Wybesdr) Wybenga, geboren Nijland 29 maart 1812, overleden IJlst 11 mei 1872.

generatie 4    
overgrootouders
 
8. Abe (Murkszn) Abma, geboren Wijckel 1762, gedoopt Wijckel, [...] 9 januari 1762, overleden Abbega 26 oktober 1826, trouwt Abbega 25 mei 1788
9. Dieuwke (Riemersdr) Tresling, geboren Nijland 1766, gedoopt * 9 maart 1766, overleden Oosthem 15 mei 1837.

10. Alle (Pieterszn) van der Werf, geboren * circa 1775, overleden *, trouwt *
11. Geertje (Siebrensdr) Siebesma, geboren * circa 1775, overleden *.

12. Meinte (Rinkszn) Groenveld, geboren * circa 1782, overleden IJlst 23 november 1859, trouwt *
13. Martzen (Jansdr) Buitenhoff, geboren * circa 1788, overleden IJlst 15 februari 1865.

14. Wybe (Gosseszn) Wybenga, geboren * circa 1790, overleden *, trouwt *
15. Wypkjen (Sybrensdr) Brouwer, geboren * circa 1790, overleden *.

generatie 5    
betovergrootouders
 
16. Murk (Freerkszn) Abma, geboren De Hommerts voor 3 december 1713, gedoopt De Hommerts, [...] 3 december 1713, overleden Wijckel circa 1779, trouwt De Hommerts 21 oktober 1761
17. Sjouk Epkes, geboren Jutrijp 15 januari 1734, overleden Wijckel voor 1775.

18. Riemer Tresling, geboren * circa 1740, overleden *, trouwt *
19. NN NN, geboren * circa 1755, overleden *.

20. Pieter van der Werf, geboren * circa 1750, overleden *, trouwt *
21. NN NN, geboren * circa 1750, overleden *.

22. Siebren Siebesma, geboren * circa 1750, overleden *, trouwt *
23. NN NN, geboren * circa 1750, overleden *.

24. Rink (Keimpeszn) Groenveld, geboren * circa 1755, overleden *, trouwt *
25. Fokjen Pieters, geboren * circa 1755, overleden *.

26. Jan (Symenszn) Buitenhoff, geboren * circa 1765, trouwt *
27. Wytske Gosses, geboren * circa 1765.

28. Gosse Wybenga, geboren * circa 1765, overleden *, trouwt *
29. NN NN, geboren * circa 1765, overleden *.

30. Sybren Brouwer, geboren * circa 1765, overleden *, trouwt *
31. NN NN, geboren * circa 1765, overleden *.

generatie 6    
oudouders
 
32. Freerck (Murkszn) Abbema, geboren De Hommerts 19 september 1686, overleden De Hommerts 21 mei 1724, trouwt De Hommerts 6 december 1711
33. Rintske (Ruurdsdr) Buma, geboren De Hommerts 27 oktober 1694, gedoopt De Hommerts, [...] 11 november 1694, overleden * circa 1758, trouwt 2e Jutrijp 1725 met Anne (Jochemszn) Elgersma, geboren De Hommerts circa 1690, overleden *, zoon van Jochem Elgersma en NN NN.

34. Epke Jelles, geboren * circa 1710, overleden *, trouwt *
35. Bauk Feites, geboren * circa 1710, overleden *.

generatie 7    
oudgrootouders
 
64. Murck (Anneszn) Abbema, geboren De Hommerts circa 1650, overleden * 18 oktober 1695, trouwt De Hommerts 1683
65. Maicke (Freerksdr) Breutrick, geboren De Hommerts circa 1664, overleden Jutrijp 18 januari 1715.

66. Ruurd (Janszn) Buma, geboren * circa 1670, overleden *, trouwt *
67. NN NN, geboren * circa 1670, overleden *.

generatie 8    
oudovergrootouders
 
128. Anne (Wybeszn) Abbema, geboren Grouw circa 1620, houtkoper, overleden De Hommerts 30 april 1684, trouwt * 2 mei 1649
129. Richt (Murcksdr) Syrcxma, geboren * circa 1625, overleden *.

130. Freerck Goitjes, geboren * circa 1640, overleden *, trouwt *
131. Meinu Thijssen, geboren * circa 1640, overleden *.

132. Jan Buma, geboren * circa 1645, overleden *, trouwt *
133. NN NN, geboren * circa 1645, overleden *.

generatie 9    
oudbetovergrootouders
 
256. Wybe (Wabeszn) Abbema, geboren * circa 1592, schuitenmaker 1616, schuitenmaker 1626, mede-eigenaar van de Abbema state te Roordahuizen 1640, servijsmeester te Emden 1654, servijsmeester te Emden 1656, overleden Emden 1656, trouwt Leeuwarden 5 maart 1617
257. Goyts Sytses, geboren * circa 1595, overleden *.

258. Murck (Evertszn) Syrcxma, geboren * circa 1590, overleden *, trouwt *
259. Jantien Emes, geboren * circa 1590, overleden *.

generatie 10    
stamouders
 
512. Wabe Wybes, geboren Grouw circa 1565, herbergier te Grouw 1610, overleden * circa 1647, trouwt Grouw circa 1591
513. Sjoerdke Haytses, geboren Weidum circa 1565, overleden *.

516. Evert (Murckszn) Syrcxma, geboren IJlst circa 1538, burgemeester (van IJlst), overleden IJlst 2 februari 1620, trouwt *
517. Richt Sioerdts, geboren * circa 1545, overleden IJlst 17 maart 1620.

generatie 11    
stamgrootouders
 
1024. Wybe Wabes, geboren * circa 1540, boterkoper, grietman van Idaarderadeel 1573, overleden Emden 1584, trouwt *
1025. NN NN, geboren * circa 1540, overleden *.

1032. Murck Syrcxma, geboren * circa 1515, overleden *, trouwt *
1033. NN NN, geboren * circa 1515, overleden *.kwartierstaat: index
Abbema, Anne (Wybeszn) 1620-1684 128
Abbema, Freerck (Murkszn) 1686-1724 32
Abbema, Murck (Anneszn) 1650-1695 64
Abbema, Wybe (Wabeszn) 1592-1656 256
Abma, Abe (Murkszn) 1762-1826 8
Abma, Abe (Murkszn) 1830-1872 2
Abma, Janke 1858-1947 1
Abma, Murk (Abeszn) 1803-1836 4
Abma, Murk (Freerkszn) 1713-1779 16
Breutrick, Maicke (Freerksdr) 1664-1715 65
Brouwer, Sybren 1765-? 30
Brouwer, Wypkjen (Sybrensdr) 1790-? 15
Buitenhoff, Jan (Symenszn) 1765-? 26
Buitenhoff, Martzen (Jansdr) 1788-1865 13
Buma, Jan 1645-? 132
Buma, Rintske (Ruurdsdr) 1694-1758 33
Buma, Ruurd (Janszn) 1670-? 66
Elgersma, Anne (Jochemszn) 1690-? 33
Elgersma, Jochem 1665-? 33
Emes, Jantien 1590-? 259
Epkes, Sjouk 1734-1775 17
Feites, Bauk 1710-? 35
Foks, Christina 1821-1906 1
Goitjes, Freerck 1640-? 130
Gosses, Wytske 1765-? 27
Groenveld, Jan (Meintesdr) 1810-1868 6
Groenveld, Martzen (Jansdr) 1835-1870 3
Groenveld, Meinte (Rinkszn) 1782-1859 12
Groenveld, Rink (Keimpeszn) 1755-? 24
Haytses, Sjoerdke 1565-? 513
Jelles, Epke 1710-? 34
NN, NN 1515-? 1033
NN, NN 1540-? 1025
NN, NN 1645-? 133
NN, NN 1665-? 33
NN, NN 1670-? 67
NN, NN 1750-? 21
NN, NN 1750-? 23
NN, NN 1755-? 19
NN, NN 1765-? 29
NN, NN 1765-? 31
Pieters, Fokjen 1755-? 25
Siebesma, Geertje (Siebrensdr) 1775-? 11
Siebesma, Siebren 1750-? 22
Sioerdts, Richt 1545-1620 517
Syrcxma, Evert (Murckszn) 1538-1620 516
Syrcxma, Murck 1515-? 1032
Syrcxma, Murck (Evertszn) 1590-? 258
Syrcxma, Richt (Murcksdr) 1625-? 129
Sytses, Goyts 1595-? 257
Thijssen, Meinu 1640-? 131
Tresling, Dieuwke (Riemersdr) 1766-1837 9
Tresling, Riemer 1740-? 18
Wabes, Wybe 1540-1584 1024
Werf, Alle (Pieterszn) van der 1775-? 10
Werf, Janke (Allesdr) van der 1799-1884 5
Werf, Pieter van der 1750-? 20
Wolk, Arnoldus Johannes van der 1857-1943 1
Wolk, Hendricus van der 1822-1906 1
Wybenga, Gosse 1765-? 28
Wybenga, Rinkjen (Wybesdr) 1812-1872 7
Wybenga, Wybe (Gosseszn) 1790-? 14
Wybes, Wabe 1565-1647 512