personen Abma
kwartierstaten
persoonskaarten parentelen fotoalbums handleiding
klik in het menu links
op      om naar de namenlijst te gaan van in de kwartierstaat van Abe (Murkszn) Abma genoemde personen
klik op een groen gekleurd nummer om naar de vermelding van de betreffende persoon te gaan
klik op een blauw gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar ... de persoonskaart van de betreffende persoon is nog in voorbereiding
klik in het menu onder
op      om naar de persoonskaart van Abe (Murkszn) Abma te gaan
klik in het menu onder
op      om naar de parenteel van Abe (Murkszn) Abma te gaan
JanMolenweg.nl   kwartierstaat 3472   versie 09.10.2019
de voorouders van Abe (Murkszn) Abma
IJlst 1830 - 1872 Workum

generatie 1 proband
1. Abe (Murkszn) Abma, geboren IJlst 30 maart 1830, houtmolenaar 1855, houtmolenaar 1856, molenaarsknegt 1858, houtzaagmolenaar 1860, overleden Workum 4 juli 1872, trouwt IJlst 26 november 1854 met Martzen (Jansdr) Groenveld, geboren IJlst 17 maart 1835, zonder beroep 1858, overleden Workum 31 december 1870, dochter van Jan (Meintesdr) Groenveld en Rinkjen (Wybesdr) Wybenga.

generatie 2 ouders
2. Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 24 april 1803, arbeider 1830, overleden IJlst 11 december 1836, trouwt Wymbritseradeel 15 november 1825
3. Janke (Allesdr) van der Werf, geboren IJlst circa 1799, zonder beroep 1830, overleden Wymbritseradeel 30 november 1884.

generatie 3 grootouders
4. Abe (Murkszn) Abma, geboren Wijckel, gedoopt Wijckel 9 januari 1762, overleden Abbega 26 oktober 1826, trouwt Abbega 25 mei 1788
5. Dieuwke (Riemersdr) Tresling, geboren Nijland, gedoopt * 9 maart 1766, overleden Oosthem 15 mei 1837.

6. Alle (Pieterszn) van der Werf, geboren * circa 1775, overleden *, trouwt *
7. Geertje (Siebrensdr) Siebesma, geboren * circa 1775, overleden *.

generatie 4 overgrootouders
8. Murk (Freerkszn) Abma, geboren De Hommerts, gedoopt De Hommerts, [...] 3 december 1713, overleden Wijckel circa 1779, trouwt De Hommerts 21 oktober 1761
9. Sjouk Epkesdr, geboren Jutrijp 15 januari 1734, overleden Wijckel voor 1775.

10. Riemer Tresling, geboren * circa 1740, overleden *, trouwt *
11. NN NN, geboren * circa 1755, overleden *.

12. Pieter van der Werf, geboren * circa 1750, overleden *, trouwt *
13. NN NN, geboren * circa 1750, overleden *.

14. Siebren Siebesma, geboren * circa 1750, overleden *, trouwt *
15. NN NN, geboren * circa 1750, overleden *.

generatie 5 betovergrootouders
16. Freerck (Murkszn) Abbema, geboren De Hommerts 19 september 1686, overleden De Hommerts 21 mei 1724, trouwt De Hommerts 6 december 1711
17. Rintske (Ruurdsdr) Buma, geboren De Hommerts 27 oktober 1694, overleden * circa 1758, trouwt 2e Jutrijp 1725 met Anne (Jochemszn) Elgersma, geboren De Hommerts circa 1690, overleden *, zoon van Jochem Elgersma en NN NN.

18. Epke Jelleszn, geboren * circa 1710, overleden *, trouwt *
19. Bauk Feitesdr, geboren * circa 1710, overleden *.

20. NN Tresling, geboren * circa 1715, overleden *, trouwt *
21. NN NN, geboren * circa 1715, overleden *.

generatie 6 oudouders
32. Murck (Anneszn) Abbema, geboren De Hommerts circa 1650, overleden * 18 oktober 1695, trouwt De Hommerts 1683
33. Maicke (Freerksdr) Breutrick, geboren De Hommerts circa 1664, overleden Jutrijp 18 januari 1715.

34. Ruurd (Janszn) Buma, geboren * circa 1670, overleden *, trouwt *
35. NN NN, geboren * circa 1670, overleden *.

36. Jelle NN, geboren * circa 1685, overleden *, trouwt *
37. NN NN, geboren * circa 1685, overleden *.

38. Feit NN, geboren * circa 1685, overleden *, trouwt *
39. NN NN, geboren * circa 1685, overleden *.

generatie 7 oudgrootouders
64. Anne (Wybeszn) Abbema, geboren Grouw circa 1620, overleden De Hommerts 30 april 1684, trouwt * 2 mei 1649
65. Richt (Murcksdr) Syrcxma, geboren * circa 1625, overleden *.

66. Freerck Goitjes, geboren * circa 1640, overleden *, trouwt *
67. Meinu Thijssen, geboren * circa 1640, overleden *.

68. Jan Buma, geboren * circa 1645, overleden *, trouwt *
69. NN NN, geboren * circa 1645, overleden *.

generatie 8 oudovergrootouders
128. Wybe (Wabeszn) Abbema, geboren * circa 1592, overleden Emden 1656, trouwt Leeuwarden 5 maart 1617
129. Goyts Sytses, geboren * circa 1595, overleden *.

130. Murck (Evertszn) Syrcxma, geboren * circa 1600, overleden *, trouwt *
131. NN NN, geboren * circa 1600, overleden *.

generatie 9 oudbetovergrootouders
256. Wabe Wybeszn, geboren Grouw circa 1565, overleden * circa 1647, trouwt Grouw circa 1581
257. Sjoerdke Haytses, geboren Weidum circa 1565, overleden *.

258. Sytse NN, geboren * circa 1570, overleden *, trouwt *
259. NN NN, geboren * circa 1570, overleden *.

260. Evert Syrcxma, geboren * circa 1575, overleden *, trouwt *
261. NN NN, geboren * circa 1575, overleden *.

generatie 10 stamouders
512. Wybe Wabeszn, geboren * circa 1540, overleden Emden 1584, trouwt *
513. NN NN, geboren * circa 1540, overleden *.

514. Haytse NN, geboren * circa 1540, overleden *, trouwt *
515. NN NN, geboren * circa 1540, overleden *.

generatie 11 stamgrootouders
1024. Wabe NN, geboren * circa 1515, overleden *, trouwt *
1025. NN NN, geboren * circa 1515, overleden *.Abbema, Anne (Wybeszn) (1620 - 1684)  64
Abbema, Freerck (Murkszn) (1686 - 1724)  16
Abbema, Murck (Anneszn) (1650 - 1695)  32
Abbema, Wybe (Wabeszn) (1592 - 1656)  128
Abma, Abe (Murkszn) (1762 - 1826)  4
Abma, Abe (Murkszn) (1830 - 1872)  1
Abma, Murk (Abeszn) (1803 - 1836)  2
Abma, Murk (Freerkszn) (1713 - 1779)  8
Breutrick, Maicke (Freerksdr) (1664 - 1715)  33
Buma, Jan (1645 - )  68
Buma, Rintske (Ruurdsdr) (1694 - 1758)  17
Buma, Ruurd (Janszn) (1670 - )  34
Elgersma, Anne (Jochemszn) (1690 - )  17
Elgersma, Jochem (1665 - )  17
Epkesdr, Sjouk (1734 - 1775)  9
Feitesdr, Bauk (1710 - )  19
Goitjes, Freerck (1640 - )  66
Groenveld, Jan (Meintesdr) (1810 - 1868)  1
Groenveld, Martzen (Jansdr) (1835 - 1870)  1
Haytses, Sjoerdke (1565 - )  257
Jelleszn, Epke (1710 - )  18
NN, Feit (1685 - )  38
NN, Haytse (1540 - )  514
NN, Jelle (1685 - )  36
NN, NN (1515 - )  1025
NN, NN (1540 - )  513
NN, NN (1540 - )  515
NN, NN (1570 - )  259
NN, NN (1575 - )  261
NN, NN (1600 - )  131
NN, NN (1645 - )  69
NN, NN (1665 - )  17
NN, NN (1670 - )  35
NN, NN (1685 - )  39
NN, NN (1685 - )  37
NN, NN (1715 - )  21
NN, NN (1750 - )  13
NN, NN (1750 - )  15
NN, NN (1755 - )  11
NN, Sytse (1570 - )  258
NN, Wabe (1515 - )  1024
Siebesma, Geertje (Siebrensdr) (1775 - )  7
Siebesma, Siebren (1750 - )  14
Syrcxma, Evert (1575 - )  260
Syrcxma, Murck (Evertszn) (1600 - )  130
Syrcxma, Richt (Murcksdr) (1625 - )  65
Sytses, Goyts (1595 - )  129
Thijssen, Meinu (1640 - )  67
Tresling, Dieuwke (Riemersdr) (1766 - 1837)  5
Tresling, NN (1715 - )  20
Tresling, Riemer (1740 - )  10
Wabeszn, Wybe (1540 - 1584)  512
Werf, Alle (Pieterszn) van der (1775 - )  6
Werf, Janke (Allesdr) van der (1799 - 1884)  3
Werf, Pieter van der (1750 - )  12
Wybenga, Rinkjen (Wybesdr) (1812 - 1872)  1
Wybeszn, Wabe (1565 - 1647)  256