deellijsten fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
parenteel - versie 28.12.2021
Albertus Coers
Arnhem 1767 ‑ 1837 Arnhem
•  klik in het linker menu op    om naar het begin van de index op in deze parenteel vermelde personen te gaan
•  klik op een    om in deze parenteel naar de vader (links) of moeder (rechts) van de betreffende persoon te gaan
 I  Albertus Coers, geboren Arnhem 1 januari 1767, zonder beroep 1824, rentenier 1837, (timmerman) 1839, (timmerman) 1860, overleden Arnhem 11 augustus 1837, zoon van Jacobus Courts en Elske Versteeg,
 
trouwt Velp GE 9 november 1797 met Berendina Labots, geboren Arnhem voor 26 mei 1771, gedoopt Arnhem, [...] 26 mei 1771, zonder beroep 1839, overleden Arnhem 21 februari 1839, dochter van Jacob Labots en Wilmke Wilbrink.
 
uit het huwelijk met Berendina Labots:
1. Jacobus Coers, geboren Arnhem 25 oktober 1798, overleden *.
 
2. Jacob Coers ... klik op IIa
 
3. Jacobus Coers, geboren Arnhem 28 juli 1803, overleden *.
 
4. Willem Coers, geboren Arnhem 28 juli 1803, overleden *.
 
5. Willem Jacobus Coers ... klik op IIb
 

 IIa  Jacob Coers, geboren Arnhem 21 januari 1800, m(eeste)r timmerman 1824, timmerman 1825, timmerman 1826, timmerman 1827, timmerman 1829, timmerman 1831, timmerman 1833, timmerman 1834, timmerman 1836, timmerman 1836, koopman 1837, timmerman 1839, timmerman en koopman 1841, zonder beroep 1850, zonder beroep 1852, particulier 1854, fabrikant 1860, zonder beroep 1860, zonder beroep 1860, zonder beroep 1861, (architect) 1903, overleden Arnhem 28 januari 1861,
 
trouwt (1) Arnhem 12 augustus 1824 met Jenneken Gerritzen, geboren Arnhem 4 augustus 1803, buiten beroep 1824, (zonder beroep) 1903, overleden Arnhem 25 november 1843, dochter van Gerrit Thomas Gerritsen en Anna Aalbers;
 
trouwt (2) Arnhem 20 juni 1860 met Johanna Geertruij van Rennes, geboren Arnhem 20 juni 1802, hebbende een broodbakkerij 1820, zonder beroep 1860, zonder beroep 1871, overleden Arnhem 23 januari 1871, dochter van Otto (Gerritszn) van Rennes en Margrieta Lubarta ter Plegt en weduwe van Hendrik Duitshoff; zij hertrouwt Wijk bij Duurstede 30 december 1865 met Wessel Knoops.
 
uit het huwelijk met Jenneken Gerritzen:
1. Albert Coers, geboren Arnhem 31 januari 1825, overleden Parijs 2 maart 1845.
 
2. Gerrit Thomas Coers ... klik op IIIa
 
3. Berndina Coers ... klik op IIIb
 
4. Anna Gerdina Coers ... klik op IIIc
 
5. Willem Jacobus Coers ... klik op IIId
 
6. Maria Elisabeth Coers ... klik op IIIe
 
7. Jacob Jan Coers ... klik op IIIf
 
8. Hendrik Coers, geboren Arnhem 2 juni 1836, overleden Angerlo 27 juli 1836.
 
9. Wilhelmina Coers ... klik op IIIg
 
10. Frederik Coers, geboren Arnhem 31 augustus 1839, overleden Utrecht 14 oktober 1877.
 
11. Arnolda Coers, geboren Arnhem 22 augustus 1841, zonder beroep 1861, overleden *, trouwt Arnhem 20 november 1861 met Johannes Baptist Leonardus Josephus Kolkman, geboren ’s-Hertogenbosch 10 augustus 1834, eerste luitenant 1861, overleden *, zoon van Johannes Casper Kolkman en Jeanne Therèse Catharine Joseph Pretz.
 
12. Hendrik Coers ... klik op IIIh
 

 IIIa  Gerrit Thomas Coers, geboren Arnhem 22 juni 1826, koopman / architect 1852, koopman 1854, houtkooper 1855, koopman 1857, koopman 1859, houtkooper 1861, koopman 1864, koopman 1866, koopman 1867, koopman 1875, houthandelaar 1881, zonder beroep 1892, zonder beroep 1903, overleden Arnhem 25 juli 1903,
 
trouwt Groningen 13 december 1852 met Agatha Henderika Onnes, geboren Groningen 4 maart 1831, zonder beroep 1859, zonder beroep 1861, zonder beroep 1864, zonder beroep 1866, zonder beroep 1875, zonder beroep 1881, zonder beroep 1892, zonder beroep 1895, overleden Arnhem 20 januari 1895, dochter van Harmannus (Barteltszn) Onnes en Christina (Jacobusdr) Begemann.
 
uit het huwelijk met Agatha Henderika Onnes:
1. Jacob Coers ... klik op IVa
 
2. Christina Jacoba Coers, geboren Arnhem 22 juni 1855, zonder beroep 1875, overleden Arnhem 28 juli 1946, trouwt Arnhem 23 september 1875 met Otto Gottfried Ludwig Fenner, geboren Hanau 29 juni 1839, medicinae doctor 1875, overleden Hanau 17 november 1899, zoon van Friedrich Ludwig Theobald Fenner en Emma Maria Elise Zinkhan.
 
3. Henriette Coers, geboren Arnhem 2 september 1857, zonder beroep 1944, overleden Arnhem 27 juni 1944.
 
4. Hermanus Barteld Onnes Coers, geboren Arnhem 12 mei 1859, zonder beroep 1938, overleden Amersfoort 29 april 1938.
 
5. Johanna Geertruida Coers, geboren Arnhem 14 januari 1861, zonder beroep 1939, overleden Velp GE 1 januari 1939.
 
6. Heilina Jacoba Coers ... klik op IVb
 
7. Willem Fredrik Hendrik Coers, geboren Arnhem 4 september 1866, overleden Arnhem 15 januari 1867.
 

 IVa  Jacob Coers, geboren Arnhem 4 januari 1854, handelaar 1881, koopman 1883, koopman 1885, koopman 1886, koopman 1887, houtkoper 1891, koopman 1915, houthandelaar 1915, zonder beroep 1916, overleden Den Haag 25 november 1916,
 
trouwt Arnhem 27 mei 1881 met Geertruida Johanna Roodenburg, geboren Dordrecht 10 augustus 1854, zonder beroep 1881, zonder beroep 1883, zonder beroep 1885, zonder beroep 1886, zonder beroep 1887, zonder beroep 1891, zonder beroep 1915, zonder beroep 1933, overleden Arnhem 16 januari 1933, dochter van Leendert Roodenburg en Geertruida Johanna van Wageningen.
 
uit het huwelijk met Geertruida Johanna Roodenburg:
1. Agatha Henderika Coers, geboren Arnhem 13 oktober 1883, overleden Parijs 5 januari 1927, trouwt Cannes 31 december 1924 met Willem Jeronimo de Vries, geboren Madioen 5 september 1878, overleden * circa 1932.
 
2. Gerrit Thomas Coers, geboren Arnhem 25 april 1885, koopman 1915, overleden Amsterdam 23 december 1953, trouwt Amsterdam 6 april 1915 (door echtscheiding ontbonden 11 april 1939) met Albertina Eveline Thors, geboren Amsterdam 26 april 1890, overleden *, dochter van Joseph Thors en Hortense Wolff; zij hertrouwt Rheden 2 juli 1941 met Leendert Coers (IVa,4).
 
3. Johanna Geertruida Coers, geboren Arnhem 23 mei 1886, zonder beroep 1949, overleden Renkum 12 maart 1949.
 
4. Leendert Coers, geboren Arnhem 16 augustus 1887, houthandelaar 1915, overleden Velp GE 16 mei 1950, trouwt (1) Rheden 4 februari 1915 (door echtscheiding ontbonden Zutphen-Zutphen 21 maart 1940) met Trijntje Faber, geboren Leeuwarderadeel 24 juni 1885, zonder beroep 1915, overleden *, dochter van Gerrit Faber en Antje (Joutesdr) Miedema; trouwt (2) Rheden 2 juli 1941 met Albertina Eveline Thors, geboren Amsterdam 26 april 1890, overleden *, dochter van Joseph Thors en Hortense Wolff en gescheiden partner van Gerrit Thomas Coers (IVa,2).
 
5. Jacoba Coers, geboren Arnhem 30 juli 1891, overleden Arnhem 2 april 1904.
 

 IVb  Heilina Jacoba Coers, geboren Arnhem 16 juni 1864, zonder beroep 1892, zonder beroep 1893, zonder beroep 1896, zonder beroep 1920, zonder beroep 1922, zonder beroep 1945, zonder beroep 1946, overleden Arnhem 28 juli 1946,
 
trouwt Arnhem 14 juli 1892 met Isaac Barends, geboren Delft 25 maart 1857, assuradeur 1892, assuradeur 1893, assuradeur 1896, zonder beroep 1920, zonder beroep 1922, zonder beroep 1928, overleden Arnhem 2 oktober 1928, zoon van Johannes Frederik Barends en Christina Lamberta Catharina Kraft.
 
uit het huwelijk met Isaac Barends:
1. Isaac Barends, geboren Arnhem 7 augustus 1893, commies griffie 1920, overleden Arnhem 5 juli 1977, trouwt Arnhem 8 april 1920 met Aleida Wilhelmina Dijkman, geboren Rembang 21 december 1896, zonder beroep 1920, overleden *, dochter van Willem Frederik Dijkman en Anna Maria Henriëtta Barkeij.
 
2. Willem Barends, geboren Arnhem 26 februari 1896, arts 1922, arts 1945, overleden Velp GE 12 maart 1945, trouwt (1) * met Christina Hendrika van Wort, geboren * circa 1895, overleden *; trouwt (2) Arnhem 26 januari 1922 met Johanna Bodde, geboren Nijmegen 5 juni 1899, zonder beroep 1922, overleden Naarden 2 juni 1978, dochter van Freerk Bodde en Theodora Peeters.
 

 IIIb  Berndina Coers, geboren Arnhem 29 augustus 1827, zonder beroep 1850, zonder beroep 1862, zonder beroep 1873, overleden Den Haag 4 oktober 1873,
 
trouwt (1) Arnhem 29 november 1850 met Joachim Hendrik Kromhout, geboren Brummen 23 maart 1807, opzichter 1833, steenfabriekant 1835, steenfabrikant 1836, koopman 1840, steenbakker 1840, steenfabikant 1842, steenbakker 1842, steenfabrikant 1845, steenfabrikant 1850, steenfabrijkant 1851, zonder beroep 1853, overleden Brummen 22 mei 1853, zoon van Joachim Hendrik Kromhout en Petronella Christina Cromhout en weduwnaar van Sara Aletta Elisabeth de Haas;
 
trouwt (2) Arnhem 5 september 1862 met Adrianus van der Graaff Huijgens, geboren Honsholredijk 6 februari 1798, zonder beroep 1854, zonder beroep 1862, zonder beroep 1873, overleden Den Haag 13 oktober 1873, zoon van Johannes Henricus Huijgens en Jacoba Maria van de Kasteele en weduwnaar van Willemina Vergoor.
 
uit het huwelijk met Joachim Hendrik Kromhout:
 

 IVc  Sara Aletta Elisabeth Kromhout, geboren Angerlo 16 september 1851, overleden Deventer 12 december 1880,
 
trouwt Den Haag 7 juni 1872 met Willem Bessem, geboren Deventer 5 februari 1847, koopman 1873, koopman 1873, koopman 1874, koopman 1876, koopman 1877, overleden Davos 19 december 1885, zoon van Herman Bessem en Sophia ten Broek.
 
uit het huwelijk met Willem Bessem:
1. Bernardine Bessem, geboren Deventer 6 mei 1873, zonder beroep, overleden Den Haag 12 juli 1963, trouwt Brummen 25 maart 1907 met Goswijn Willem Sanne Lingbeek, geboren Veendam 5 augustus 1860, arts 1885, arts 1886, arts 1887, geneesheer 1905, arts 1907, geneesheer 1909, overleden Pretoria 11 juli 1939, zoon van Wessel Lingbeek en Alegonda Edonia Sannes en weduwnaar van Harmina Gosselaar.
 
2. Herman Bessem ... klik op Va
 
3. Joachim Hendrik Bessem, geboren Deventer 21 juni 1876, overleden Wassenaar 23 november 1955, trouwt * met Elise Henriette Stephany Hendriks, geboren * circa 1875, overleden *.
 
4. Willem Bessem, geboren Deventer 14 november 1877, overleden *.
 

 Va  Herman Bessem, geboren Deventer 10 augustus 1874, industrieel 1905, industrieel 1908, fabrikant 1911, overleden * 27 mei 1957, begraven Leiden, Begraafplaats Rhijnhof mei 1957,
 
trouwt Rheden 29 september 1905 (door echtscheiding ontbonden Rheden-Rheden 11 juni 1938) met Alegonda Edonia Lingbeek, geboren Rheden 10 maart 1886, zonder beroep 1905, zonder beroep 1911, overleden * 9 januari 1971, begraven Leiden, Begraafplaats Rhijnhof januari 1971, dochter van Goswijn Willem Sanne Lingbeek en Harmina Gosselaar.
 
uit het huwelijk met Alegonda Edonia Lingbeek:
1. Goswijn Willem Bessem, geboren Tiel 10 december 1908, overleden * 6 mei 1964, begraven Leiden, Begraafplaats Rhijnhof mei 1964.
 
2. Catharina Henriëtte Bessem, geboren Tiel 2 oktober 1911, overleden *, trouwt Voorburg 2 januari 1934 met Pierre Henri Verspijck, geboren Den Haag 24 november 1902, arts te Zierikzee 1934, geneesheer-directeur aan de Zuidwal te Den Haag 1946, geneesheer-directeur der Gemeenteziekenhuizen 1958, overleden Den Haag 2 januari 1958, zoon van Henri Gustave Verspijck en Hubertine Christine Boumeester.
 

 IIIc  Anna Gerdina Coers, geboren Arnhem 12 juli 1829, zonder beroep 1852, zonder beroep 1863, zonder beroep 1887, overleden Zoeterwoude 10 april 1899,
 
trouwt Arnhem 25 november 1852 met Harm Kamerlingh Onnes, geboren Groningen 24 juni 1819, koopman 1852, koopman 1853, koopman 1855, fabrijkant 1858, koopman 1863, koopman 1864, overleden Dunsborg 5 oktober 1880, zoon van Heijke Onnes en Meisina Kamerlingh.
 
uit het huwelijk met Harm Kamerlingh Onnes:
1. Heike Kamerlingh Onnes ... klik op IVd
 
2. Albert Kamerlingh Onnes, geboren Groningen 11 februari 1855, overleden Aguascalientes 12 december 1886.
 
3. Meisina (Kamerlingh) Onnes, geboren Groningen 5 september 1858, overleden *.
 
4. Menso Kamerlingh Onnes ... klik op IVe
 
5. Onno (Kamerlingh) Onnes ... klik op IVf
 
6. Jennij (Kamerlingh) Onnes, geboren Groningen 14 maart 1863, overleden Leiden 15 september 1926, trouwt Zoeterwoude 27 oktober 1892 met Floris Henrik Verster, geboren Leiden 9 juni 1861, kunstschilder 1892, schilder 1897, kunstschilder 1927, overleden Leiden 21 januari 1927, zoon van Florentius Abraham Verster en Everdina Margaretha van Kaathoven.
 
7. Adolf Johan Onnes, geboren Groningen 14 november 1864, zonder beroep 1933, overleden Warmond 8 september 1933.
 

 IVd  Heike Kamerlingh Onnes, geboren Groningen 21 september 1853, hoogleraar experimentele natuurkunde te Leiden 1882, hoogleraar aan de Universiteit te Leiden 1887, ontvangt de Nobelprijs voor natuurkunde "voor zijn onderzoek naar de eigenschappen van materie bij lage temperaturen, dat onder andere tot de productie van vloeibaar helium heeft geleid" 1913, zonder beroep 1926, overleden Leiden 21 februari 1926, begraven Voorschoten 25 februari 1926,
 
trouwt Den Haag 8 september 1887 met Maria Adriana Wilhelmina Elisabeth Bijleveld, geboren Brielle 6 mei 1861, zonder beroep 1887, zonder beroep 1938, overleden Leiden 7 december 1938, dochter van Rudolph Theodoor Bijleveld en Wilhelmina Jacoba Hartman.
 

 Vb  Albert Harm Kamerlingh Onnes, geboren Zoeterwoude 5 juli 1888, overleden Den Haag 25 mei 1956,
 
trouwt Den Haag 5 februari 1920 met Jeanette Casparine Marianne Bijleveld, geboren Streatham 5 januari 1900, overleden Elspeet 13 december 1967, dochter van Maarten Iman Willem Jacob Bijleveld en Neeltje Antonia Fortuijn Harreman.
 
1. Heike Maarten Albert Onnes, geboren Den Haag 2 juli 1924, overleden Zwolle 4 april 2001.
 
2. Nellie Antonia Elisabeth Jeanette Onnes, geboren Den Haag 17 december 1927, overleden * 13 februari 1997, begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust februari 1997, trouwt 1947 met Marius Gerrit Wagenaar Hummelinck, geboren Vlaardingen 7 juli 1916, overleden * 8 februari 2003, begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust februari 2003, zoon van Marius Gerrit Wagenaar Hummelinck en Maria Elisabeth van Dusseldorp.
 

 IVe  Menso Kamerlingh Onnes, geboren Brussel 25 februari 1860, portretschilder 1887, kunstschilder 1894, schilder 1897, overleden Oegstgeest 29 juni 1925,
 
trouwt Bloemendaal 12 november 1891 met Auguste Catharina Tutein Nolthenius, geboren Amsterdam 9 april 1861, zonder beroep 1897, zonder beroep 1927, zonder beroep 1936, overleden Den Haag 12 augustus 1936, dochter van Julius Hendrik Tutein Nolthenius en Elizabeth Maria Weijmar.
 
1. Harm Henrick Kamerlingh Onnes, geboren Zoeterwoude 15 februari 1893, kunstschilder 1927, overleden Leiden 20 mei 1985, trouwt Den Haag 21 juli 1927 met Titia Marguerita Elizabeth Easton, geboren Dordrecht 27 januari 1892, zonder beroep 1927, overleden Voorschoten 12 september 1991, dochter van Cornelis Easton en Elizabeth Thèresia Visser.
 
2. Jenneke Kamerlingh Onnes, geboren Zoeterwoude 2 juli 1894, overleden * circa 1993, trouwt Oegstgeest 21 juni 1921 met Leopold August Nijpels, geboren Maastricht 29 december 1888, overleden Warmond 18 juni 1969, zoon van Armand Johannes Leopold Nijpels en Henrica Volrada Julia Elisabeth Roest van Limburg.
 
3. Elisabeth Maria Kamerlingh Onnes, geboren Leiden 23 augustus 1897, zonder beroep 1955, overleden Den Haag 28 december 1955, trouwt Oegstgeest 16 juni 1931 met Jacobus Jannette Walen, geboren Amsterdam 11 juni 1877, ingenieur 1952, overleden Warmond 26 november 1952, zoon van Jacobus Johannes Christoffel Jannette Walen en Aletta Geertruida Broekman en weduwnaar van Cornelie Broeksmit.
 

 IVf  Onno (Kamerlingh) Onnes, geboren Groningen 7 augustus 1861, hoofdambtenaar 1887, directeur van het bureau voor handelsinlichtingen 1915, kunstschilder 1935, overleden Alkmaar 11 juli 1935,
 
trouwt Haarlem 20 februari 1915 met Gesina Wilhelmina Maria Elfring, geboren Hillegom 8 juli 1892, overleden *, dochter van Jan Willem Elfring en Gesina Wilhelmina Hansen.
 
uit het huwelijk met Gesina Wilhelmina Maria Elfring:
1. Adolfina Gesina Jenny Elisabeth Onnes, geboren Overveen 5 maart 1916, overleden * 17 oktober 1970, begraven Amersfoort, Begraafplaats Rusthof oktober 1970, trouwt met Edward John Voûte, geboren Den Helder 27 mei 1915, overleden Zutphen 7 juni 2006, begraven Amersfoort, Begraafplaats Rusthof juni 2006, zoon van Edward John Voûte en Ernestine Louise van de Putte.
 
2. Ini Margaretha Helena Ondine Onnes, geboren Bloemendaal 17 maart 1917, overleden Leiden 9 mei 1993.
 

 IIId  Willem Jacobus Coers, geboren Arnhem 6 juli 1831, zonder beroep 1882, zonder beroep 1883, overleden Semarang 7 maart 1888,
 
trouwt Semarang 31 december 1862 met Geertruida Adriana Börger, geboren Rotterdam 13 maart 1841, zonder beroep 1882, zonder beroep 1920, overleden Den Haag 8 mei 1920, dochter van Frederikus Casparus Börger en Geertruida Koppers.
 
uit het huwelijk met Geertruida Adriana Börger:
1. Jeanette Geertruida Coers ... klik op IVg
 
2. Johanna Frederika Maria Coers ... klik op IVh
 
3. Johan Frederik Casper Coers ... klik op IVi
 
4. Berendina Jacoba Adriana Coers ... klik op IVj
 
5. Willemina Jacoba Theresia Coers, geboren Rotterdam 7 september 1872, zonder beroep 1921, zonder beroep 1933, zonder beroep 1944, overleden Den Haag 4 maart 1944, trouwt (1) (ondertrouw Soerakarta 13 september) 1895 met Joachim Jacobus Hazewinkel, geboren * circa 1870, overleden *; trouwt (2) Den Haag 9 september 1921 (door echtscheiding ontbonden 30 mei 1933) met Charles Louis Klandermans, geboren Oegstgeest 27 mei 1894, 1e luitenant der Infantrie van het Oost-Indisch Leger 1921, kapitein der infanterie 1933, overleden *, zoon van Barend Willem Hermanus Klandermans en Helena Catharina van Dooren.
 
6. Gerrit Thomas Coers ... klik op IVk
 
7. Anna Cornelia Coers, geboren Arnhem 15 oktober 1882, overleden Arnhem 10 september 1883.
 

 IVg  Jeanette Geertruida Coers, geboren Oengarang 25 september 1863, zonder beroep 1906, zonder beroep 1916, zonder beroep 1917, overleden Vught 25 februari 1932,
 
trouwt * na 1882 met Gerko Wiardus Wiebenga, geboren Nes (op Ameland) 4 september 1851, zonder beroep 1906, zonder beroep 1912, overleden Den Haag 27 december 1912, zoon van Gerko Wiardi (Pieterszn) Wiebenga en Agatha (Jansdr) Sipkes en partner van Elizabeth Roode.
 
uit het huwelijk met Gerko Wiardus Wiebenga:
1. Jan Gerko Wiebenga ... klik op Vc
 
2. Willem Jacobus Wiebenga, geboren Soerakarta 20 december 1886, overleden *.
 
3. Willemina Jacoba Wiebenga, geboren Soerakarta 8 november 1888, overleden Soerakarta januari 1889.
 
4. Johan Frederik Marie Wiebenga, geboren Batavia 19 april 1890, overleden Batavia 1890.
 
5. Gerko Wiardi Wiebenga, geboren Batavia 27 januari 1892, overleden * circa 1916, trouwt * met NN Buul, geboren * circa 1895, overleden *.
 
6. Geertruida Adriana Wiebenga, geboren Batavia 9 oktober 1893, zonder beroep 1916, overleden Dordrecht 25 oktober 1974, begraven Dordrecht, Algemene Begraafplaats Essenhof oktober 1974, trouwt Den Haag 31 oktober 1916 met Bastiaan van Buul, geboren Dordrecht 11 februari 1892, zonder beroep 1916, overleden * 3 mei 1964, begraven Dordrecht, Algemene Begraafplaats Essenhof mei 1964, zoon van Bastiaan van Buul en Johanna Camerling.
 
7. Willem Jacobus Wiebenga, geboren Batavia 7 december 1894, overleden Batavia circa 1895.
 
8. Willem Gerko Wiebenga, geboren Batavia 7 december 1894, overleden Batavia circa 1895.
 
9. Jeannette Geertruida Wiebenga, geboren Batavia circa 1898, zonder beroep 1917, overleden *, trouwt Den Haag 2 juni 1917 met Bertus Petrus Frederik van Driel, geboren Siak 23 oktober 1892, tweede luitenant der infanterie 1917, overleden Vught 20 juni 1942, zoon van Gustaaf Alexander van Driel en Josephina Angelina Tomei.
 
10. Wiarda Jeannette Wiebenga, geboren Den Haag 16 maart 1906, overleden *, trouwt * (door echtscheiding ontbonden 1951) met Gerhard Wilhelm Pietzsch, geboren Dresden 2 januari 1904, overleden Mannheim 6 juli 1979.
 

 Vc  Jan Gerko Wiebenga, geboren Soerakarta 20 december 1886, civiel ingenieur 1917, directeur Gemeentewerken Aalsmeer 1928, directeur Gemeentewerken Zwolle 1930, overleden Den Haag 1 januari 1974,
 
trouwt Rotterdam 1 augustus 1912 (door echtscheiding ontbonden 21 maart 1925) met Geesje Abelia Margretha Wiebenga, geboren Groningen 10 mei 1890, overleden *, dochter van Johannes Wiebenga en Cornelia Maria van Heel.
 
uit het huwelijk met Geesje Abelia Margretha Wiebenga:
Hans Wiebenga, geboren Rotterdam 19 maart 1917, overleden Arnhem 27 maart 2005.
 

 IVh  Johanna Frederika Maria Coers, geboren Oengarang 2 oktober 1865, overleden Bussum 17 januari 1935,
 
trouwt * met Johannes Frederik Voorwijk, geboren Amsterdam 26 oktober 1854, zonder beroep 1916, overleden Haarlem 13 maart 1924, zoon van Gerardus Voorwijk en Johanna Catharina Elisabeth Riethagen.
 
uit het huwelijk met Johannes Frederik Voorwijk:
1. Geertruida Adriana Elise Voorwijk ... klik op Vd
 
2. Johannes Frederik Voorwijk, geboren Tandan-Simping circa 1897, overleden *, trouwt Utrecht 23 maart 1929 met Gerarda Anna Guillemine Marie Jonker, geboren Utrecht 13 januari 1895, overleden *, dochter van Bernard Johan Jonker en Berdina Wilhelmina Kaaken.
 

 Vd  Geertruida Adriana Elise Voorwijk, geboren Batavia 14 januari 1893, overleden * 3 februari 1971,
 
trouwt Haarlem 7 april 1914 (door echtscheiding ontbonden) met Heinrich Wilhelm Friedrich Otto, geboren Gempolkrep 2 december 1886, techniker 1914, zonder beroep 1953, overleden Den Haag 4 maart 1953, zoon van Gustaf Emil Otto en Anna Strootman; hij hertrouwt * 14 september 1929 met Cornelia Magdalena Maria ten Bosch.
 
uit het huwelijk met Heinrich Wilhelm Friedrich Otto:
1. Johanna Frederika Maria Otto, geboren Toeloengredjo 26 mei 1915, overleden Kaapstad 16 oktober 1994.
 
2. Anna Otto, geboren Blitar 19 november 1916, overleden *.
 

 IVi  Johan Frederik Casper Coers, geboren Oengarang 17 mei 1867, overleden Weltevreden 26 oktober 1930,
 
trouwt * met Maria Deliane von Michalofski, geboren Salatiga 12 oktober 1874, overleden *, dochter van Johann Rudolf von Michalofski en Ida Maria Louise Kobold.
 
uit het huwelijk met Maria Deliane von Michalofski:
1. Willem Jacobus Coers, geboren Soerakarta 2 november 1900, overleden Salatiga circa 1968, trouwt Semarang 6 juli 1927 met Cornelia Eduarda Horst, geboren Soerabaja 30 september 1898, overleden Semarang 16 december 1948, dochter van Carolus August Horst en Louisa Justina Catharina Laureijs.
 
2. Frederik Johan Casper Coers, geboren * circa 1904, overleden Salatiga circa 1975.
 
3. Johan Jacobus Coers, geboren * circa 1908, overleden * circa 1983.
 

 IVj  Berendina Jacoba Adriana Coers, geboren Oengarang 24 september 1868, overleden Magelang 19 juni 1923,
 
trouwt * met Abraham Albert van Vloten, geboren Amsterdam 16 september 1860, overleden Den Haag 21 november 1934, zoon van Abraham van Vloten en Maria Wilhelmina Merckens.
 
uit het huwelijk met Abraham Albert van Vloten:
1. Pieter Adriaan Reinier van Vloten, geboren Haarlem 8 augustus 1889, zonder beroep 1959, overleden Den Haag 8 november 1959, trouwt * 1925 met Johanna Isabella de Wolff, geboren Soerabaja 1 mei 1905, overleden *.
 
2. Geertruida Adriana van Vloten, geboren Fort de Kock 18 mei 1892, overleden Den Helder 8 januari 1966, trouwt met Bernard Johan Jonker, geboren Nijmegen circa 1891, overleden Amersfoort 6 november 1949, zoon van Bernard Johan Jonker en Berdina Wilhelmina Kaaken en weduwnaar van Berendina Jacoba Adriana van Vloten (IVj,3).
 
3. Berendina Jacoba Adriana van Vloten, geboren Klampok circa 1894, overleden Amersfoort 6 april 1949, trouwt De Bilt 9 april 1919 met Bernard Johan Jonker, geboren Nijmegen circa 1891, overleden Amersfoort 6 november 1949, zoon van Bernard Johan Jonker en Berdina Wilhelmina Kaaken; hij hertrouwt met Geertruida Adriana van Vloten (IVj,2).
 

 IVk  Gerrit Thomas Coers, geboren Nijmegen 4 juli 1877, Oost Indisch qmbtenaar met verlof 1906, 2e commies van de post en telegraafdienst 1907, overleden Den Haag 10 september 1964,
 
trouwt (1) * circa 1899 (door echtscheiding ontbonden voor 26 juli 1907) met Anna Wilhelmina van der Sar, geboren Soerakarta 29 juli 1876, zonder beroep 1936, zonder beroep 1956, overleden Den Haag 10 februari 1956, dochter van Jan van der Sar en Anna Albertina Roosen; zij hertrouwt met Frederick Martin Cowan;
 
trouwt (2) Den Haag 26 juli 1907 met Hermina Jeanette Hendrica Bloemink, geboren Alkmaar 5 oktober 1881, zonder beroep 1907, zonder beroep 1944, overleden Renkum 12 juni 1944, dochter van Hendricus Wilhelmus Bloemink en Hermina van den Berg;
 
trouwt (3) Den Haag 24 september 1948 met Maria Hubertina Isabella Starmans, geboren Maastricht 25 augustus 1895, overleden Den Haag 30 maart 1950, dochter van Hubertus Gilles Starmans en Catharina Claessens.
 
uit het huwelijk met Anna Wilhelmina van der Sar:
Maria Theresia Coers, geboren Soerakarta 12 mei 1900, overleden Arnhem 8 mei 1985, trouwt * met Willem Hendrik Morren, geboren * circa 1900, overleden *.
 

 IIIe  Maria Elisabeth Coers, geboren Arnhem 7 april 1833, zonder beroep 1854, (zonder beroep) 1907, overleden Groningen 10 december 1885,
 
trouwt Arnhem 17 mei 1854 met Jan Maris, geboren Willemstad NB 13 juni 1825, architect 1854, architect 1855, architect 1857, architect 1859, architect 1860, architect 1861, architect 1865, architect 1868, architect 1870, architect 1897, architect 1899, (architect) 1907, overleden Groningen 19 januari 1899, zoon van Willem (Janszn) Maris en Bastiaantje Elizabet van IJzerloo.
 
uit het huwelijk met Jan Maris:
1. Willem Maris, geboren Groningen 2 juli 1855, machinesmid 1907, overleden Arnhem 24 november 1907.
 
2. Jacob Maris, geboren Groningen 10 februari 1857, overleden Groningen 14 augustus 1859.
 
3. Jacob Maris, geboren Groningen 15 maart 1860, tapper 1899, overleden * voor 28 juni 1923, trouwt Amsterdam 18 mei 1899 met Sjoukje Jonker, geboren Dokkum 4 december 1872, overleden Nieuwer-Amstel 12 juni 1931, dochter van Bartel Jonker en Durkje (Annesdr) Spoelstra; zij hertrouwt Amsterdam 28 juni 1923 met Jan Willem van Veen.
 
4. Bastiaan Maris ... klik op IV-l
 
5. Jeannette Elisabeth Maris, geboren Groningen 22 maart 1865, zonder beroep 1910, zonder beroep 1925, overleden Den Haag 25 augustus 1925, trouwt Den Haag 23 maart 1910 met Jan Houwink, geboren Groningen 22 juli 1866, instrumentmaker 1910, zonder beroep 1940, overleden Den Haag 22 november 1940, zoon van Hendrik Houwink en Jeannette Cornelia van der Veen.
 
6. Berendina Maris, geboren Groningen 30 oktober 1868, overleden *, trouwt Amsterdam 18 november 1897 met Willem van Boven, geboren Heinkenszand 17 maart 1869, bouwkundige 1897, overleden *, dochter van Hendrik Willem van Boven en Elizabeth Johanna Ritmeester.
 
7. Henri Albert Maris, geboren Groningen 20 juli 1870, muziekonderwijzer 1904, muziekleeraar 1911, overleden Groningen 20 april 1911, trouwt Kampen 19 juli 1904 met Johanna Petronella Margaretha Bekker, geboren Kampen 23 februari 1869, muziekonderwijzeres 1904, overleden Voorburg 21 oktober 1944, dochter van Christof Antoon Bekker en Anna Alida Zussen.
 

 IV-l  Bastiaan Maris, geboren Groningen 28 juli 1861, overleden *,
 
trouwt Rotterdam 31 mei 1893 met Johanna Francina Smits, geboren Rotterdam 16 december 1855, overleden Rotterdam 2 september 1906, dochter van Arie Willem Smits en Johanna Hermina Cornelia Rens.
 
uit het huwelijk met Johanna Francina Smits:
Johanna Francina Maris, geboren Rotterdam 21 februari 1880, overleden *, trouwt Amsterdam 10 december 1908 met Janus Janse Reus, geboren Den Helder 18 september 1867, sergeant-torpedomaker 1908, overleden *, zoon van Willem Johannes Reus en Johanna Cornelia Kuijpers.
 

 IIIf  Jacob Jan Coers, geboren Arnhem 9 september 1834, fabrikant 1860, fabrikant 1861, fabriekant 1868, zonder beroep 1900, overleden Den Haag 1 november 1900,
 
trouwt (1) Arnhem 23 mei 1860 met Maria Anna Bos, geboren Hoorn NH 5 oktober 1836, zonder beroep 1860, zonder beroep 1861, zonder beroep 1862, overleden Arnhem 4 april 1862, dochter van Jan (Maartenszn) Bos en Anna Schuijt;
 
trouwt (2) Middelburg 17 januari 1868 met Anna Cornelia Roest, geboren Middelburg 19 augustus 1843, zonder beroep 1868, zonder beroep 1921, overleden Den Haag 26 maart 1921, dochter van Theunis Pieter Roest en Gerrendina Johanna Jeras.
 
uit het huwelijk met Maria Anna Bos:
naamloos Coers, geboren Arnhem 19 februari 1861, overleden Arnhem 19 februari 1861.
 

 IIIg  Wilhelmina Coers, geboren Arnhem 15 augustus 1837, zonder beroep 1865, zonder beroep 1867, zonder beroep 1912, overleden Den Haag 16 oktober 1912,
 
trouwt Arnhem 26 juli 1865 met Taco van Mesdag, geboren Groningen 28 december 1821, arts 1865, doctor in de genees- en verloskunde 1866, doctor geneeskunde 1866, doctor in de genees- en verloskunde 1867, geneesheer 1877, doctor 1883, overleden Markelo 4 december 1877, zoon van Wopke Cnoop van Mesdag en Saakje Fockens.
 
uit het huwelijk met Taco van Mesdag:
1. Wopke van Mesdag, geboren Hees GE 30 april 1866, overleden Groningen 14 april 1883.
 
2. naamloos van Mesdag, geboren Hees GE 30 april 1866, overleden Hees GE 30 april 1866.
 
3. Arnolda van Mesdag, geboren Hees GE 30 april 1867, overleden *.
 
4. Henriette van Mesdag, geboren Nijmegen 29 juni 1870, overleden Doorn 6 juli 1951, trouwt Gronsveld 12 oktober 1898 met Jan van der Goot, geboren Lekkum 3 november 1861, overleden *, zoon van Hidde (Sijneszn) van der Goot en Aaltje Buisman.
 

 IIIh  Hendrik Coers, geboren Arnhem 15 oktober 1843, conducteur 1880, bediende 1884, bediende 1884, bediende 1884, bediende 1885, bediende 1888, winkelbediende 1888, bediende 1888, bediende 1894, bediende 1897, klerk 1899, administrateur 1902, oppasser 1903, oppasser 1904, zonder beroep 1910, zonder beroep 1911, boekhouder 1913, boekhouder 1916, overleden Haarlem 16 april 1924,
 
trouwt ’s-Hertogenbosch 4 juli 1867 met Wilhelmina Catharina Semmeling, geboren Maastricht 23 april 1844, zonder beroep 1880, zonder beroep 1884, zonder beroep 1884, zonder beroep 1884, zonder beroep 1885, zonder beroep 1888, zonder beroep 1888, zonder beroep 1888, zonder beroep 1894, zonder beroep 1897, zonder beroep 1899, zonder beroep 1902, zonder beroep 1903, zonder beroep 1904, zonder beroep 1909, overleden Den Haag 27 september 1909, dochter van Hendrik Lodewijk Semmeling en Anna Helena Frijns.
 
uit het huwelijk met Wilhelmina Catharina Semmeling:
1. Jenneke Coers ... klik op IVm
 
2. Jacob Coers ... klik op IVn
 
3. Wilhelmina Johanna Coers, geboren ’s-Hertogenbosch 9 september 1870, overleden ’s-Hertogenbosch 25 oktober 1870.
 
4. Johanna Cornelia Coers ... klik op IVo
 
5. Johannes Baptist Leonardus Josephus Coers ... klik op IVp
 
6. Leonardus Wilhelmus Coers, geboren * circa 1874, spoorbeambte 1910, overleden *.
 
7. Hendrik Coers, geboren Waalwijk 5 juni 1875, overleden Waalwijk 20 augustus 1875.
 
8. Johanna Coers ... klik op IVq
 
9. Lambertus Wilhelmus Coers ... klik op IVr
 
10. Maria Elisabeth Coers, geboren ’s-Hertogenbosch 21 september 1879, overleden Den Haag 26 maart 1884.
 
11. Helena Marie Coers ... klik op IVs
 
12. Elisabeth Maria Coers, geboren Den Haag 21 april 1884, overleden Den Haag 26 juni 1884.
 
13. Geertruida Coers, geboren Den Haag 12 november 1885, zonder beroep 1916, overleden Den Haag 31 januari 1953, trouwt Den Haag 1 maart 1916 met Carolus Dominicus Kreeft, geboren Den Haag 17 februari 1869, meubelmaker 1893, winkelier 1895, meubelmaker 1898, handelaar in meubelen 1916, handelaar in meubelen 1918, meubelhandelaar 1925, zonder beroep 1954, overleden Den Haag 1 februari 1954, zoon van Martinus Michael Carolus Kreeft en Heiltje Miog en weduwnaar van Johanna Philippina Gerardina Kouwenberg.
 
14. Willem Coers, geboren Den Haag 18 februari 1888, overleden Den Haag 20 mei 1888.
 

 IVm  Jenneke Coers, geboren ’s-Hertogenbosch circa 1867, zonder beroep 1889, zonder beroep 1911, overleden Den Haag 21 mei 1911,
 
trouwt Den Haag 14 maart 1888 met Willem Wiggers, geboren Amsterdam 7 oktober 1863, machinist 1888, machinist 1889, spoorbeambte 1890, commies bij een spoorwegmaatschappij 1916, commies der staatsspoorwegen 1918, commies bij de nederlandse spoorwegen 1923, overleden *, zoon van Gerrit Frederik Wiggers en Maria Johanna Rood.
 
uit het huwelijk met Willem Wiggers:
1. Willem Gerrit Frederik Wiggers, geboren Den Haag 13 februari 1888, overleden Den Haag 31 december 1888.
 
2. Hendrik Wiggers, geboren Den Haag 15 maart 1890, opzichter van spoorwegen 1918, overleden *, trouwt Den Haag 29 mei 1918 met Anna Neeltje Jacoba Rietbroek, geboren Den Haag 29 september 1895, huishoudster 1918, overleden *, dochter van Franciscus Henricus Rietbroek en Adriana Johanna Koot.
 
3. Maria Johanna Wiggers, geboren Amsterdam 28 januari 1893, overleden *, trouwt Amsterdam 1 november 1916 met Antonius Reuser, geboren Alem, Maren en Kessel 28 november 1892, timmerman 1916, overleden *, zoon van Johannes Antonius Reuser en Margaretha Adeleid Muller.
 
4. Wilhelmus Catharinus Wiggers, geboren Nijmegen 17 augustus 1894, machinist 1918, werktuigkundig beambte bij de Staatsmijnen 1923, overleden *, trouwt Amsterdam 25 april 1923 met Willemina Cornelia Ebrecht, geboren Deventer 11 april 1894, overleden *, dochter van Albert Willem Ebrecht en Henrietta Wilhelmina van Es.
 

 IVn  Jacob Coers, geboren ’s-Hertogenbosch 15 augustus 1868, sigarenmaker 1897, sigarenmaker 1897, sigarenmaker 1899, sigarenmaker 1903, overleden Den Haag 11 januari 1903,
 
trouwt Den Haag 17 februari 1897 met Aldegonda Boudewijns, geboren ’s-Hertogenbosch 9 januari 1870, zonder beroep 1897, dienstbode 1897, zonder beroep 1899, zonder beroep 1926, zonder beroep 1927, zonder beroep 1945, zonder beroep 1945, overleden Den Haag 22 april 1945, dochter van Joannes Martinus Boudewijns en Johanna van Heumen.
 
uit het huwelijk met Aldegonda Boudewijns:
1. Hendrik Coers, geboren Den Haag 7 december 1897, smid 1926, bankwerker 1927, overleden Den Haag 20 augustus 1973, trouwt Den Haag 7 juli 1926 met Maria Anna Antonia Opdam, geboren Amsterdam 27 september 1897, ziekenverpleegster 1926, overleden Den Haag 20 september 1971, dochter van Antonius Johannes Leonardus Opdam en Maria Johanna Christina Beste.
 
2. Johanna Coers, geboren Den Haag 21 maart 1899, dienstbode 1927, zonder beroep 1958, overleden Den Haag 12 juni 1958, trouwt Den Haag 25 mei 1927 met Gerardus Petrus Klees, geboren Haarlem 17 december 1891, smid 1927, bankwerker 1933, overleden Den Haag 18 januari 1933, zoon van Johannes Cornelis Klees en Klazina Hendrika Schoenmaker.
 

 IVo  Johanna Cornelia Coers, geboren ’s-Hertogenbosch 30 september 1871, zonder beroep 1899, zonder beroep 1922, zonder beroep 1925, zonder beroep 1927, zonder beroep 1930, zonder beroep 1937, overleden Den Haag 15 september 1937,
 
trouwt Den Haag 15 november 1899 met Christianus Johannes Verhoef, geboren Den Haag 7 november 1873, barbier 1899, kapper 1900, barbier 1902, barbier 1904, barbier 1906, kellner 1922, kellner 1925, kellner 1927, kellner 1930, zonder beroep 1945, overleden Den Haag 5 november 1945, zoon van Christianus Johannes Verhoef en Jacobina van Lieshout.
 
uit het huwelijk met Christianus Johannes Verhoef:
1. Christianus Johannes Verhoef, geboren Den Haag 28 december 1900, electricien 1922, elektricien 1930, overleden *, trouwt Den Haag 27 september 1922 (echtscheiding ingeschreven Den Haag-Den Haag 4 januari 1946) met Clasina Pieternella van der Beek, geboren Den Haag 23 december 1899, dienstbode 1922, overleden *, dochter van Hendrik Thomas van der Beek en Johanna Cornelia Miog.
 
2. Hendrik Verhoef, geboren Den Haag 18 januari 1902, banketbakker 1925, overleden *, trouwt Den Haag 22 april 1925 met Margaretha Berloth, geboren Den Haag 2 maart 1901, zonder beroep 1925, overleden Den Haag 15 augustus 1988, dochter van Leenderd Franciscus Berloth en Maria Kooij.
 
3. Wilhelmina Catharina Verhoef, geboren Den Haag 8 januari 1904, zonder beroep 1927, overleden *, trouwt Den Haag 14 december 1927 met Willem Frederik Boeda, geboren Haarlem 8 januari 1889, bloembollenhandelaar 1914, handelsvertegenwoordiger 1927, overleden *, zoon van Willem Boeda en Susanna Muller en gescheiden partner van Jannetje Marie Smit.
 
4. Johannes Christianus Verhoef, geboren Den Haag 23 maart 1906, smid 1930, machinebankwerker 1952, overleden Den Haag 17 juli 1952, trouwt Den Haag 14 mei 1930 met Petronella Cornelia Kipp, geboren Den Haag 12 juli 1905, dienstbode 1930, zonder beroep 1937, overleden Den Haag 19 september 1937, dochter van Antonie Johannes Kipp en Adriana Willemina van den Berg.
 

 IVp  Johannes Baptist Leonardus Josephus Coers, geboren ’s-Hertogenbosch 3 juli 1873, bediende 1894, schoenmaker 1895, schoenmaker 1895, bediende 1896, spoorbeambte 1897, schoenmaker 1898, arbeider 1899, rijtuigpoetser 1901, ketelmaker 1918, autogeenlasser 1931, overleden Haarlem 19 maart 1959,
 
trouwt Den Haag 28 december 1894 met Johanna Cornelia Francisca Junier, geboren Den Haag 21 mei 1870, naaister 1894, zonder beroep 1895, zonder beroep 1895, zonder beroep 1896, zonder beroep 1897, zonder beroep 1898, zonder beroep 1899, zonder beroep 1901, zonder beroep 1953, overleden Heemstede 9 oktober 1953, dochter van Franciscus Junier en Johanna Elisabeth van Meerland.
 
uit het huwelijk met Johanna Cornelia Francisca Junier:
1. Hendrik Franciscus Leonardus Coers, geboren Den Haag 4 februari 1895, overleden Den Haag 11 september 1895.
 
2. Johanna Elisabeth Coers, geboren Den Haag 19 maart 1896, dienstbode 1918, overleden Amsterdam 1 juli 1972, trouwt Schoten 20 november 1918 met Hendrik Dirk Eleveld, geboren Haarlem 12 maart 1896, metaaldraaier 1918, overleden Amsterdam 20 december 1966, zoon van Gerrit Eleveld en Emmerentiana Christina Meijer.
 
3. Wilhelmina Catharina Coers, geboren Den Haag 15 oktober 1897, overleden Den Haag 27 april 1898.
 
4. Johanna Cornelia Francisca Coers, geboren Den Haag 24 maart 1899, overleden Utrecht 7 mei 1978, trouwt Utrecht 23 september 1925 met Jacob Vliem, geboren Gouda 4 maart 1900, overleden *, zoon van Willem Vliem en Cornelia Blom.
 
5. Hendrik Coers, geboren Den Haag 16 september 1901, chauffeur 1925, overleden Haarlem 19 januari 1965, trouwt Schoten 25 maart 1925 met Jacoba Petronella Schipper, geboren Wijk aan Zee 24 december 1902, overleden *, dochter van Willem (Willemszn) Schipper en Anna Elizabeth de Waal Malefijt.
 
6. Wilhelmina Catharina Coers, geboren Haarlem 26 februari 1904, overleden Haarlem 6 februari 1977, trouwt Haarlem 3 juli 1929 met Willem Vliem, geboren Utrecht 8 mei 1905, overleden *, zoon van Willem Vliem en Cornelia Blom.
 
7. Franciscus Leonardus Coers ... klik op Ve
 

 Ve  Franciscus Leonardus Coers, geboren Haarlem 4 januari 1907, kantoorbediende 1931, overleden Haarlem 26 september 1954,
 
trouwt Haarlem 16 juni 1931 met Catharina Paulina Lucas, geboren Haarlem 29 oktober 1906, overleden Haarlem 14 juli 1981, dochter van Franciscus Alexander Lucas en Maria Cornelia van Looij.
 
uit het huwelijk met Catharina Paulina Lucas:
naamloos Coers, geboren Haarlem 2 september 1932, overleden Haarlem 2 september 1932.
 

 IVq  Johanna Coers, geboren Waalwijk 26 december 1876, zonder beroep 1902, zonder beroep 1910, zonder beroep 1955, overleden Heemstede 31 maart 1955,
 
trouwt (1) Den Haag 11 juni 1902 met François Thomas de Mazure, geboren Drempt 26 februari 1854, architect 1893, opzichter der landsgebouwen 1902, opzichter bij de landsgebouwen 1902, opzichter bij s`lands gebouwen 1902, overleden Den Haag 31 december 1902, zoon van François Thomas de Mazure en Maria Alida Adriana Louisa Hoolboom en gescheiden partner van Frederica Meijer;
 
trouwt (2) Den Haag 29 april 1910 met George van Greuningen, geboren Alkemade 15 februari 1869, particulier rentmeester 1910, overleden Voorburg 20 maart 1945, zoon van Pieter van Greuningen en Martina Helena van der Vlugt.
 
 
uit het huwelijk met George van Greuningen:
1. Pieter George van Greuningen, geboren Haarlem 6 juni 1912, overleden *.
 
2. Georgina Johanna van Greuningen, geboren Amsterdam 4 februari 1916, overleden *, trouwt Heemstede 10 oktober 1953 met Louis Jules Joseph Marie Antoon van Wessem, geboren Breda 28 juni 1903, overleden Someren 2 april 1990, zoon van Frederik Joseph Hubert van Wessem en Eugenie Maria Johan Fréderique Spies.
 

 IVr  Lambertus Wilhelmus Coers, geboren Waalwijk 20 april 1878, schoenmaker 1904, behanger 1905, schoenmaker 1907, schoenenfabrikant 1910, schoenmaker 1927, schoenmaker 1927, incasseerder 1940, overleden Den Haag 20 april 1940,
 
trouwt Den Haag 17 augustus 1904 met Catharina Middeldorp, geboren Den Haag 7 december 1878, naaister 1904, zonder beroep 1905, zonder beroep 1907, zonder beroep 1927, overleden Den Haag 9 oktober 1962, dochter van Leonardus Middeldorp en Anna Soeters.
 
uit het huwelijk met Catharina Middeldorp:
1. Anna Coers, geboren Den Haag 16 juni 1905, overleden Leidschendam 29 november 1982, trouwt Den Haag 4 mei 1956 met Jan Daniel Groeneveld, geboren Venlo 27 april 1904, boekhouder 1932, overleden Den Haag 20 januari 1969, zoon van Jan Daniel Groeneveld en Maria Margaretha Hubertina Beekman en weduwnaar van Petronella Cornelia Josephina Verheul.
 
2. Hendrik Coers, geboren Den Haag 7 juni 1907, huisschilder 1927, overleden Leiderdorp 28 december 1976, trouwt Den Haag 6 juli 1927 met Catharina Adriana te Pas, geboren Den Haag 5 februari 1908, zonder beroep 1927, overleden Roelofarendsveen 20 juni 1982, dochter van Jacobus te Pas en Maria Janssen.
 
3. Leonardus Coers, geboren Den Haag 13 september 1913, overleden * 8 april 1995, begraven Rijswijk ZH, Begraafplaats Eikelenburg april 1995, trouwt Den Haag 17 juli 1935 met Adriana van der Mooren, geboren Den Haag 3 april 1914, overleden Den Haag 23 juni 1993, begraven Rijswijk ZH, Begraafplaats Eikelenburg juni 1993.
 
4. Lambertus Wilhelmus Coers, geboren Den Haag 18 juni 1919, overleden Voorburg 2 mei 1992, begraven Voorburg, Oosterbegraafplaats mei 1992.
 

 IVs  Helena Marie Coers, geboren Den Haag 27 november 1880, zonder beroep 1913, zonder beroep 1928, zonder beroep 1952, overleden Den Haag 23 december 1952,
 
trouwt (1) Den Haag 8 januari 1913 (door echtscheiding ontbonden 22 februari 1928) met Joseph Baraké, geboren Jeruzalem 5 november 1872, koopman in turkse artikelen 1905, koopman in galanteriën 1906, winkelbediende 1908, koopman 1909, handelaar in tapijten 1913, koopman in Japansche artikelen 1916, koopman 1928, handelaar in Oostersche artikelen 1930, zonder beroep 1952, overleden Den Haag 27 juli 1952, zoon van Josephus Stephanus Aetius Baraké en Sophia Michel en weduwnaar van Maria Hendrika Nuijen; hij hertrouwt Den Haag 22 december 1930 met Johanna Cornelia van Vloodorp;
 
trouwt (2) 13 juli 1938 met Leendert de Bondt, geboren Meerkerk 25 december 1857, grondwerker 1923, zonder beroep 1924, zonder beroep 1929, grondwerker 1931, zonder beroep 1933, zonder beroep 1934, zonder beroep 1947, overleden Den Haag 18 februari 1947, zoon van Kornelis de Bondt en Maaike Kuil en weduwnaar van Maaike Bogaard, gescheiden partner van Cornelia Adriana Luijendijk, gescheiden partner van Froukje Rijpstra, gescheiden partner van Wilhelmina Catharina Adriana Kleijn, weduwnaar van Jannetje Jacobje Termaat en gescheiden partner van Aagje de Haan.
 
uit het huwelijk met Joseph Baraké:
1. Stephanus Josephus Aetius Baraké, geboren Den Haag 15 maart 1914, overleden *, trouwt * met Adriana Maria Bourgonjen, geboren * circa 1915, overleden *.
 
2. Wilhelmina Baraké, geboren Den Haag 16 oktober 1917, overleden * 14 november 1989, begraven Oudeschild, Begraafplaats De Hoge Berg november 1989, trouwt (1) * met Daniël Hutjes, geboren Soest 27 september 1915, overleden * 8 juli 1970, zoon van Willem Hutjes en Aaltje Bonne; trouwt (2) Texel 14 september 1973 met Hendrik van Heerwaarden, geboren Eierland 9 augustus 1931, overleden * 19 februari 2009, begraven De Cocksdorp, Begraafplaats RK-kerk februari 2009, zoon van Jacob van Heerwaarden en Anna Maria Witte.
 

 IIb  Willem Jacobus Coers, geboren Arnhem 7 februari 1805, particulier 1839, particulier 1843, bankier / kassier 1860, overleden Haarlem 16 mei 1882,
 
trouwt Arnhem 22 maart 1839 met Gijsberta van Son, geboren Arnhem 30 maart 1806, zonder beroep 1839, zonder beroep 1843, zonder beroep 1860, overleden Amsterdam 29 mei 1876, dochter van Jan van Son en Hendrika Bitter.
 
uit het huwelijk met Gijsberta van Son:
1. Berendina Hendrika Coers ... klik op IIIi
 
2. Wilhelmina Coers ... klik op IIIj
 

 IIIi  Berendina Hendrika Coers, geboren Arnhem 30 juni 1840, zonder beroep 1860, overleden Den Haag 12 mei 1912,
 
trouwt Arnhem 27 september 1860 met Johannes Brakel, geboren Rotterdam 4 oktober 1826, militair 1860, 1e luitenant van den staf der infanterie 1862, overleden Leeuwarden 16 november 1878, zoon van Samuel Martinus Brakel en Aga de Koning.
 
uit het huwelijk met Johannes Brakel:
Willem Jacobus Brakel, geboren Den Haag 3 januari 1862, overleden *.
 

 IIIj  Wilhelmina Coers, geboren Arnhem 23 januari 1843, zonder beroep 1910, zonder beroep 1922, overleden Den Haag 26 februari 1922,
 
trouwt Kadoe 29 april 1868 met Hendricus Arnoldus van den Bor, geboren Arnhem 9 juni 1837, zonder beroep 1910, overleden *, zoon van Lubbertus van den Bor en Catharina van Son.
 
uit het huwelijk met Hendricus Arnoldus van den Bor:
Willemine Luberte van den Bor, geboren Klaten 25 mei 1878, zonder beroep 1910, overleden *, trouwt Den Haag 24 februari 1910 met Maximiliaan Marie René Gustaaf van Hooijdonk, geboren Breda 8 augustus 1872, assistent van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie 1910, zonder beroep 1944, overleden Brummen 30 september 1944, zoon van Renier Johannes van Hooijdonk en Maria Theresia Wemaer.
 
  index op in deze parenteel vermelde personen
Aalbers, Anna
1768-1853
 IIa 
Baraké, Joseph
1872-1952
 IVs 
Baraké, Josephus Stephanus Aetius
1850-?
 IVs 
Baraké, Stephanus Josephus Aetius
1914-?
 IVs,1 
Baraké, Wilhelmina
1917-1989
 IVs,2 
Barends, Isaac
1857-1928
 IVb 
Barends, Isaac
1893-1977
 IVb,1 
Barends, Johannes Frederik
1829-1889
 IVb 
Barends, Willem
1896-1945
 IVb,2 
Barkeij, Anna Maria Henriëtta
1870-?
 IVb,1 
Beek, Clasina Pieternella van der
1899-?
 IVo,1 
Beek, Hendrik Thomas van der
1865-?
 IVo,1 
Beekman, Maria Margaretha Hubertina
1866-?
 IVr,1 
Begemann, Christina (Jacobusdr)
1807-1885
 IIIa 
Bekker, Christof Antoon
1830-?
 IIIe,7 
Bekker, Johanna Petronella Margaretha
1869-1944
 IIIe,7 
Berg, Adriana Willemina van den
1874-1955
 IVo,4 
Berg, Hermina van den
1849-?
 IVk 
Berloth, Leenderd Franciscus
1868-?
 IVo,2 
Berloth, Margaretha
1901-1988
 IVo,2 
Bessem, Bernardine
1873-1963
 IVc,1 
Bessem, Catharina Henriëtte
1911-?
 Va,2 
Bessem, Goswijn Willem
1908-1964
 Va,1 
Bessem, Herman
1809-1877
 IVc 
Bessem, Herman
1874-1957
 Va 
Bessem, Joachim Hendrik
1876-1955
 IVc,3 
Bessem, Willem
1847-1885
 IVc 
Bessem, Willem
1877-?
 IVc,4 
Beste, Maria Johanna Christina
1866-?
 IVn,1 
Bijleveld, Jeanette Casparine Marianne
1900-1967
 Vb 
Bijleveld, Maarten Iman Willem Jacob
1874-1931
 Vb 
Bijleveld, Maria Adriana Wilhelmina Elisabeth
1861-1938
 IVd 
Bijleveld, Rudolph Theodoor
1835-1920
 IVd 
Bitter, Hendrika
1778-1828
 IIb 
Bloemink, Hendricus Wilhelmus
1853-1894
 IVk 
Bloemink, Hermina Jeanette Hendrica
1881-1944
 IVk 
Blom, Cornelia
1869-?
 IVp,4 
Blom, Cornelia
1869-?
 IVp,6 
Bodde, Freerk
1857-?
 IVb,2 
Bodde, Johanna
1899-1978
 IVb,2 
Boeda, Willem
1844-?
 IVo,3 
Boeda, Willem Frederik
1889-?
 IVo,3 
Bogaard, Maaike
1857-1903
 IVs 
Bondt, Kornelis de
1817-1860
 IVs 
Bondt, Leendert de
1857-1947
 IVs 
Bonne, Aaltje
1887-1960
 IVs,2 
Bor, Hendricus Arnoldus van den
1837-?
 IIIj 
Bor, Lubbertus van den
1805-?
 IIIj 
Bor, Willemine Luberte van den
1878-?
 IIIj,1 
Börger, Frederikus Casparus
1815-?
 IIId 
Börger, Geertruida Adriana
1841-1920
 IIId 
Bos, Jan (Maartenszn)
1794-?
 IIIf 
Bos, Maria Anna
1836-1862
 IIIf 
Bosch, Cornelia Magdalena Maria ten
1893-1993
 Vd 
Boudewijns, Aldegonda
1870-1945
 IVn 
Boudewijns, Joannes Martinus
1838-?
 IVn 
Boumeester, Hubertine Christine
1866-?
 Va,2 
Bourgonjen, Adriana Maria
1915-?
 IVs,1 
Boven, Hendrik Willem van
1824-?
 IIIe,6 
Boven, Willem van
1869-?
 IIIe,6 
Brakel, Johannes
1826-1878
 IIIi 
Brakel, Samuel Martinus
1795-1869
 IIIi 
Brakel, Willem Jacobus
1862-?
 IIIi,1 
Broek, Sophia ten
1817-1891
 IVc 
Broekman, Aletta Geertruida
1838-1914
 IVe,3 
Broeksmit, Cornelie
1876-1930
 IVe,3 
Buisman, Aaltje
1833-?
 IIIg,4 
Buul, Bastiaan van
1854-1941
 IVg,6 
Buul, Bastiaan van
1892-1964
 IVg,6 
Buul, NN
1895-?
 IVg,5 
Camerling, Johanna
1858-?
 IVg,6 
Claessens, Catharina
1863-?
 IVk 
Coers, Agatha Henderika
1883-1927
 IVa,1 
Coers, Albert
1825-1845
 IIa,1 
Coers, Albertus
1767-1837
 I 
Coers, Anna
1905-1982
 IVr,1 
Coers, Anna Cornelia
1882-1883
 IIId,7 
Coers, Anna Gerdina
1829-1899
 IIIc 
Coers, Arnolda
1841-?
 IIa,11 
Coers, Berendina Hendrika
1840-1912
 IIIi 
Coers, Berendina Jacoba Adriana
1868-1923
 IVj 
Coers, Berndina
1827-1873
 IIIb 
Coers, Christina Jacoba
1855-1946
 IIIa,2 
Coers, Elisabeth Maria
1884-1884
 IIIh,12 
Coers, Franciscus Leonardus
1907-1954
 Ve 
Coers, Frederik
1839-1877
 IIa,10 
Coers, Frederik Johan Casper
1904-1975
 IVi,2 
Coers, Geertruida
1885-1953
 IIIh,13 
Coers, Gerrit Thomas
1826-1903
 IIIa 
Coers, Gerrit Thomas
1877-1964
 IVk 
Coers, Gerrit Thomas
1885-1953
 IVa,2 
Coers, Gerrit Thomas
1885-1953
 IVa,4 
Coers, Heilina Jacoba
1864-1946
 IVb 
Coers, Helena Marie
1880-1952
 IVs 
Coers, Hendrik
1836-1836
 IIa,8 
Coers, Hendrik
1843-1924
 IIIh 
Coers, Hendrik
1875-1875
 IIIh,7 
Coers, Hendrik
1897-1973
 IVn,1 
Coers, Hendrik
1901-1965
 IVp,5 
Coers, Hendrik
1907-1976
 IVr,2 
Coers, Hendrik Franciscus Leonardus
1895-1895
 IVp,1 
Coers, Henriette
1857-1944
 IIIa,3 
Coers, Hermanus Barteld Onnes
1859-1938
 IIIa,4 
Coers, Jacob
1800-1861
 IIa 
Coers, Jacob
1854-1916
 IVa 
Coers, Jacob
1868-1903
 IVn 
Coers, Jacob Jan
1834-1900
 IIIf 
Coers, Jacoba
1891-1904
 IVa,5 
Coers, Jacobus
1798-?
 I,1 
Coers, Jacobus
1803-?
 I,3 
Coers, Jeanette Geertruida
1863-1932
 IVg 
Coers, Jenneke
1867-1911
 IVm 
Coers, Johan Frederik Casper
1867-1930
 IVi 
Coers, Johan Jacobus
1908-1983
 IVi,3 
Coers, Johanna
1876-1955
 IVq 
Coers, Johanna
1899-1958
 IVn,2 
Coers, Johanna Cornelia
1871-1937
 IVo 
Coers, Johanna Cornelia Francisca
1899-1978
 IVp,4 
Coers, Johanna Elisabeth
1896-1972
 IVp,2 
Coers, Johanna Frederika Maria
1865-1935
 IVh 
Coers, Johanna Geertruida
1861-1939
 IIIa,5 
Coers, Johanna Geertruida
1886-1949
 IVa,3 
Coers, Johannes Baptist Leonardus Josephus
1873-1959
 IVp 
Coers, Lambertus Wilhelmus
1878-1940
 IVr 
Coers, Lambertus Wilhelmus
1919-1992
 IVr,4 
Coers, Leendert
1887-1950
 IVa,2 
Coers, Leendert
1887-1950
 IVa,4 
Coers, Leonardus
1913-1995
 IVr,3 
Coers, Leonardus Wilhelmus
1874-?
 IIIh,6 
Coers, Maria Elisabeth
1833-1885
 IIIe 
Coers, Maria Elisabeth
1879-1884
 IIIh,10 
Coers, Maria Theresia
1900-1985
 IVk,1 
Coers, naamloos
1861-1861
 IIIf,1 
Coers, naamloos
1932-1932
 Ve,1 
Coers, Wilhelmina
1837-1912
 IIIg 
Coers, Wilhelmina
1843-1922
 IIIj 
Coers, Wilhelmina Catharina
1897-1898
 IVp,3 
Coers, Wilhelmina Catharina
1904-1977
 IVp,6 
Coers, Wilhelmina Johanna
1870-1870
 IIIh,3 
Coers, Willem
1803-?
 I,4 
Coers, Willem
1888-1888
 IIIh,14 
Coers, Willem Fredrik Hendrik
1866-1867
 IIIa,7 
Coers, Willem Jacobus
1805-1882
 IIb 
Coers, Willem Jacobus
1831-1888
 IIId 
Coers, Willem Jacobus
1900-1968
 IVi,1 
Coers, Willemina Jacoba Theresia
1872-1944
 IIId,5 
Courts, Jacobus
1739-?
 I 
Cowan, Frederick Martin
1881-1945
 IVk 
Cromhout, Petronella Christina
1786-1830
 IIIb 
Dijkman, Aleida Wilhelmina
1896-?
 IVb,1 
Dijkman, Willem Frederik
1870-?
 IVb,1 
Dooren, Helena Catharina van
1861-?
 IIId,5 
Driel, Bertus Petrus Frederik van
1892-1942
 IVg,9 
Driel, Gustaaf Alexander van
1855-1903
 IVg,9 
Duitshoff, Hendrik
1800-1859
 IIa 
Dusseldorp, Maria Elisabeth van
1882-1976
 Vb,2 
Easton, Cornelis
1864-1929
 IVe,1 
Easton, Titia Marguerita Elizabeth
1892-1991
 IVe,1 
Ebrecht, Albert Willem
1862-?
 IVm,4 
Ebrecht, Willemina Cornelia
1894-?
 IVm,4 
Eleveld, Gerrit
1866-?
 IVp,2 
Eleveld, Hendrik Dirk
1896-1966
 IVp,2 
Elfring, Gesina Wilhelmina Maria
1892-?
 IVf 
Elfring, Jan Willem
1862-1935
 IVf 
Es, Henrietta Wilhelmina van
1857-?
 IVm,4 
Faber, Gerrit
1852-?
 IVa,4 
Faber, Trijntje
1885-?
 IVa,4 
Fenner, Friedrich Ludwig Theobald
1806-1871
 IIIa,2 
Fenner, Otto Gottfried Ludwig
1839-1899
 IIIa,2 
Fockens, Saakje
1793-1856
 IIIg 
Fortuijn Harreman, Neeltje Antonia
1872-?
 Vb 
Frijns, Anna Helena
1815-1855
 IIIh 
Gerritsen, Gerrit Thomas
1769-1828
 IIa 
Gerritzen, Jenneken
1803-1843
 IIa 
Goot, Hidde (Sijneszn) van der
1829-?
 IIIg,4 
Goot, Jan van der
1861-?
 IIIg,4 
Gosselaar, Harmina
1863-1907
 IVc,1 
Gosselaar, Harmina
1863-1907
 Va 
Graaff Huijgens, Adrianus van der
1798-1873
 IIIb 
Greuningen, George van
1869-1945
 IVq 
Greuningen, Georgina Johanna van
1916-?
 IVq,2 
Greuningen, Pieter van
1839-?
 IVq 
Greuningen, Pieter George van
1912-?
 IVq,1 
Groeneveld, Jan Daniel
1862-?
 IVr,1 
Groeneveld, Jan Daniel
1904-1969
 IVr,1 
Haan, Aagje de
1867-1950
 IVs 
Haas, Sara Aletta Elisabeth de
1813-1850
 IIIb 
Hansen, Gesina Wilhelmina
1862-?
 IVf 
Hartman, Wilhelmina Jacoba
1837-1906
 IVd 
Hazewinkel, Joachim Jacobus
1870-?
 IIId,5 
Heel, Cornelia Maria van
1854-?
 Vc 
Heerwaarden, Hendrik van
1931-2009
 IVs,2 
Heerwaarden, Jacob van
1899-1979
 IVs,2 
Hendriks, Elise Henriette Stephany
1875-?
 IVc,3 
Heumen, Johanna van
1837-?
 IVn 
Hooijdonk, Maximiliaan Marie René Gustaaf van
1872-1944
 IIIj,1 
Hooijdonk, Renier Johannes van
1836-1911
 IIIj,1 
Hoolboom, Maria Alida Adriana Louisa
1823-?
 IVq 
Horst, Carolus August
1864-?
 IVi,1 
Horst, Cornelia Eduarda
1898-1948
 IVi,1 
Houwink, Hendrik
1839-?
 IIIe,5 
Houwink, Jan
1866-1940
 IIIe,5 
Huijgens, Johannes Henricus
1771-1844
 IIIb 
Hutjes, Daniël
1915-1970
 IVs,2 
Hutjes, Willem
1885-1916
 IVs,2 
IJzerloo, Bastiaantje Elizabet van
1806-1853
 IIIe 
Jannette Walen, Jacobus
1877-1952
 IVe,3 
Jannette Walen, Jacobus Johannes Christoffel
1824-1902
 IVe,3 
Janssen, Maria
1878-?
 IVr,2 
Jeras, Gerrendina Johanna
1821-1881
 IIIf 
Jonker, Bartel
1842-1913
 IIIe,3 
Jonker, Bernard Johan
1863-?
 IVh,2 
Jonker, Bernard Johan
1863-?
 IVj,2 
Jonker, Bernard Johan
1863-?
 IVj,3 
Jonker, Bernard Johan
1891-1949
 IVj,2 
Jonker, Bernard Johan
1891-1949
 IVj,3 
Jonker, Gerarda Anna Guillemine Marie
1895-?
 IVh,2 
Jonker, Sjoukje
1872-1931
 IIIe,3 
Junier, Franciscus
1838-?
 IVp 
Junier, Johanna Cornelia Francisca
1870-1953
 IVp 
Kaaken, Berdina Wilhelmina
1864-1921
 IVh,2 
Kaaken, Berdina Wilhelmina
1864-1921
 IVj,2 
Kaaken, Berdina Wilhelmina
1864-1921
 IVj,3 
Kaathoven, Everdina Margaretha van
1832-1919
 IIIc,6 
Kamerlingh, Meisina
1794-1866
 IIIc 
Kasteele, Jacoba Maria van de
1775-?
 IIIb 
Kipp, Antonie Johannes
1875-1950
 IVo,4 
Kipp, Petronella Cornelia
1905-1937
 IVo,4 
Klandermans, Barend Willem Hermanus
1852-?
 IIId,5 
Klandermans, Charles Louis
1894-?
 IIId,5 
Klees, Gerardus Petrus
1891-1933
 IVn,2 
Klees, Johannes Cornelis
1863-?
 IVn,2 
Kleijn, Wilhelmina Catharina Adriana
1866-1929
 IVs 
Knoops, Wessel
1800-1879
 IIa 
Kobold, Ida Maria Louise
1850-1876
 IVi 
Kolkman, Johannes Baptist Leonardus Josephus
1834-?
 IIa,11 
Kolkman, Johannes Casper
1797-?
 IIa,11 
Koning, Aga de
1795-?
 IIIi 
Kooij, Maria
1867-?
 IVo,2 
Koot, Adriana Johanna
1872-?
 IVm,2 
Koppers, Geertruida
1815-?
 IIId 
Kouwenberg, Johanna Philippina Gerardina
1871-1913
 IIIh,13 
Kraft, Christina Lamberta Catharina
1835-1923
 IVb 
Kreeft, Carolus Dominicus
1869-1954
 IIIh,13 
Kreeft, Martinus Michael Carolus
1846-?
 IIIh,13 
Kromhout, Joachim Hendrik
1775-1854
 IIIb 
Kromhout, Joachim Hendrik
1807-1853
 IIIb 
Kromhout, Sara Aletta Elisabeth
1851-1880
 IVc 
Kuijpers, Johanna Cornelia
1827-?
 IV-l,1 
Kuil, Maaike
1828-1867
 IVs 
Labots, Berendina
1771-1839
 I 
Labots, Jacob
1745-?
 I 
Laureijs, Louisa Justina Catharina
1869-?
 IVi,1 
Lieshout, Jacobina van
1842-1920
 IVo 
Lingbeek, Alegonda Edonia
1886-1971
 Va 
Lingbeek, Goswijn Willem Sanne
1860-1939
 IVc,1 
Lingbeek, Goswijn Willem Sanne
1860-1939
 Va 
Lingbeek, Wessel
1829-1896
 IVc,1 
Looij, Maria Cornelia van
1884-?
 Ve 
Lucas, Catharina Paulina
1906-1981
 Ve 
Lucas, Franciscus Alexander
1881-?
 Ve 
Luijendijk, Cornelia Adriana
1871-1942
 IVs 
Maris, Bastiaan
1861-?
 IV-l 
Maris, Berendina
1868-?
 IIIe,6 
Maris, Henri Albert
1870-1911
 IIIe,7 
Maris, Jacob
1857-1859
 IIIe,2 
Maris, Jacob
1860-1923
 IIIe,3 
Maris, Jan
1825-1899
 IIIe 
Maris, Jeannette Elisabeth
1865-1925
 IIIe,5 
Maris, Johanna Francina
1880-?
 IV-l,1 
Maris, Willem
1855-1907
 IIIe,1 
Maris, Willem (Janszn)
1799-1874
 IIIe 
Mazure, François Thomas de
1829-1897
 IVq 
Mazure, François Thomas de
1854-1902
 IVq 
Meerland, Johanna Elisabeth van
1840-?
 IVp 
Meijer, Emmerentiana Christina
1866-?
 IVp,2 
Meijer, Frederica
1860-?
 IVq 
Merckens, Maria Wilhelmina
1830-1903
 IVj 
Mesdag, Arnolda van
1867-?
 IIIg,3 
Mesdag, Henriette van
1870-1951
 IIIg,4 
Mesdag, naamloos van
1866-1866
 IIIg,2 
Mesdag, Taco van
1821-1877
 IIIg 
Mesdag, Wopke van
1866-1883
 IIIg,1 
Mesdag, Wopke Cnoop van
1793-1854
 IIIg 
Michalofski, Johann Rudolf von
1835-1895
 IVi 
Michalofski, Maria Deliane von
1874-?
 IVi 
Michel, Sophia
1850-?
 IVs 
Middeldorp, Catharina
1878-1962
 IVr 
Middeldorp, Leonardus
1850-?
 IVr 
Miedema, Antje (Joutesdr)
1857-?
 IVa,4 
Miog, Heiltje
1849-?
 IIIh,13 
Miog, Johanna Cornelia
1867-?
 IVo,1 
Mooren, Adriana van der
1914-1993
 IVr,3 
Morren, Willem Hendrik
1900-?
 IVk,1 
Muller, Margaretha Adeleid
1859-?
 IVm,3 
Muller, Susanna
1852-?
 IVo,3 
Nijpels, Armand Johannes Leopold
1848-1929
 IVe,2 
Nijpels, Leopold August
1888-1969
 IVe,2 
Nuijen, Maria Hendrika
1876-1910
 IVs 
Onnes, Adolf Johan
1864-1933
 IIIc,7 
Onnes, Adolfina Gesina Jenny Elisabeth
1916-1970
 IVf,1 
Onnes, Agatha Henderika
1831-1895
 IIIa 
Onnes, Albert Harm Kamerlingh
1888-1956
 Vb 
Onnes, Albert Kamerlingh
1855-1886
 IIIc,2 
Onnes, Elisabeth Maria Kamerlingh
1897-1955
 IVe,3 
Onnes, Harm Henrick Kamerlingh
1893-1985
 IVe,1 
Onnes, Harm Kamerlingh
1819-1880
 IIIc 
Onnes, Harmannus (Barteltszn)
1807-1863
 IIIa 
Onnes, Heijke
1791-1833
 IIIc 
Onnes, Heike Kamerlingh
1853-1926
 IVd 
Onnes, Heike Maarten Albert
1924-2001
 Vb,1 
Onnes, Ini Margaretha Helena Ondine
1917-1993
 IVf,2 
Onnes, Jenneke Kamerlingh
1894-1993
 IVe,2 
Onnes, Jennij (Kamerlingh)
1863-1926
 IIIc,6 
Onnes, Meisina (Kamerlingh)
1858-?
 IIIc,3 
Onnes, Menso Kamerlingh
1860-1925
 IVe 
Onnes, Nellie Antonia Elisabeth Jeanette
1927-1997
 Vb,2 
Onnes, Onno (Kamerlingh)
1861-1935
 IVf 
Opdam, Antonius Johannes Leonardus
1860-?
 IVn,1 
Opdam, Maria Anna Antonia
1897-1971
 IVn,1 
Otto, Anna
1916-?
 Vd,2 
Otto, Gustaf Emil
1852-1922
 Vd 
Otto, Heinrich Wilhelm Friedrich
1886-1953
 Vd 
Otto, Johanna Frederika Maria
1915-1994
 Vd,1 
Pas, Catharina Adriana te
1908-1982
 IVr,2 
Pas, Jacobus te
1870-?
 IVr,2 
Peeters, Theodora
1861-?
 IVb,2 
Pietzsch, Gerhard Wilhelm
1904-1979
 IVg,10 
Plegt, Margrieta Lubarta ter
1761-1813
 IIa 
Pretz, Jeanne Therèse Catharine Joseph
1800-?
 IIa,11 
Putte, Ernestine Louise van de
1891-1965
 IVf,1 
Rennes, Johanna Geertruij van
1802-1871
 IIa 
Rennes, Otto (Gerritszn) van
1772-?
 IIa 
Rens, Johanna Hermina Cornelia
1831-?
 IV-l 
Reus, Janus Janse
1867-?
 IV-l,1 
Reus, Willem Johannes
1838-?
 IV-l,1 
Reuser, Antonius
1892-?
 IVm,3 
Reuser, Johannes Antonius
1863-?
 IVm,3 
Rietbroek, Anna Neeltje Jacoba
1895-?
 IVm,2 
Rietbroek, Franciscus Henricus
1874-?
 IVm,2 
Riethagen, Johanna Catharina Elisabeth
1823-1889
 IVh 
Rijpstra, Froukje
1861-1944
 IVs 
Ritmeester, Elizabeth Johanna
1837-?
 IIIe,6 
Roest, Anna Cornelia
1843-1921
 IIIf 
Roest, Theunis Pieter
1810-1888
 IIIf 
Roest van Limburg, Henrica Volrada Julia Elisabeth
1855-1931
 IVe,2 
Rood, Maria Johanna
1844-?
 IVm 
Roode, Elizabeth
1860-1882
 IVg 
Roodenburg, Geertruida Johanna
1854-1933
 IVa 
Roodenburg, Leendert
1812-?
 IVa 
Roosen, Anna Albertina
1856-?
 IVk 
Sannes, Alegonda Edonia
1834-?
 IVc,1 
Sar, Anna Wilhelmina van der
1876-1956
 IVk 
Sar, Jan van der
1855-1901
 IVk 
Schipper, Jacoba Petronella
1902-?
 IVp,5 
Schipper, Willem (Willemszn)
1862-1938
 IVp,5 
Schoenmaker, Klazina Hendrika
1863-?
 IVn,2 
Schuijt, Anna
1794-?
 IIIf 
Semmeling, Hendrik Lodewijk
1815-1890
 IIIh 
Semmeling, Wilhelmina Catharina
1844-1909
 IIIh 
Sipkes, Agatha (Jansdr)
1812-?
 IVg 
Smit, Jannetje Marie
1897-?
 IVo,3 
Smits, Arie Willem
1832-?
 IV-l 
Smits, Johanna Francina
1855-1906
 IV-l 
Soeters, Anna
1848-?
 IVr 
Son, Catharina van
1803-?
 IIIj 
Son, Gijsberta van
1806-1876
 IIb 
Son, Jan van
1775-?
 IIb 
Spies, Eugenie Maria Johan Fréderique
1869-1930
 IVq,2 
Spoelstra, Durkje (Annesdr)
1844-1883
 IIIe,3 
Starmans, Hubertus Gilles
1858-?
 IVk 
Starmans, Maria Hubertina Isabella
1895-1950
 IVk 
Strootman, Anna
1868-1943
 Vd 
Termaat, Jannetje Jacobje
1874-1929
 IVs 
Thors, Albertina Eveline
1890-?
 IVa,2 
Thors, Albertina Eveline
1890-?
 IVa,4 
Thors, Joseph
1850-1927
 IVa,2 
Thors, Joseph
1850-1927
 IVa,4 
Tomei, Josephina Angelina
1866-1952
 IVg,9 
Tutein Nolthenius, Auguste Catharina
1861-1936
 IVe 
Tutein Nolthenius, Julius Hendrik
1824-1889
 IVe 
Veen, Jan Willem van
1865-1931
 IIIe,3 
Veen, Jeannette Cornelia van der
1834-?
 IIIe,5 
Vergoor, Willemina
1801-1858
 IIIb 
Verheul, Petronella Cornelia Josephina
1910-1955
 IVr,1 
Verhoef, Christianus Johannes
1846-1927
 IVo 
Verhoef, Christianus Johannes
1873-1945
 IVo 
Verhoef, Christianus Johannes
1900-?
 IVo,1 
Verhoef, Hendrik
1902-?
 IVo,2 
Verhoef, Johannes Christianus
1906-1952
 IVo,4 
Verhoef, Wilhelmina Catharina
1904-?
 IVo,3 
Verspijck, Henri Gustave
1855-?
 Va,2 
Verspijck, Pierre Henri
1902-1958
 Va,2 
Versteeg, Elske
1739-1793
 I 
Verster, Florentius Abraham
1826-1923
 IIIc,6 
Verster, Floris Henrik
1861-1927
 IIIc,6 
Visser, Elizabeth Thèresia
1863-?
 IVe,1 
Vliem, Jacob
1900-?
 IVp,4 
Vliem, Willem
1871-?
 IVp,4 
Vliem, Willem
1871-?
 IVp,6 
Vliem, Willem
1905-?
 IVp,6 
Vloodorp, Johanna Cornelia van
1866-1953
 IVs 
Vloten, Abraham van
1828-1888
 IVj 
Vloten, Abraham Albert van
1860-1934
 IVj 
Vloten, Berendina Jacoba Adriana van
1894-1949
 IVj,2 
Vloten, Berendina Jacoba Adriana van
1894-1949
 IVj,3 
Vloten, Geertruida Adriana van
1892-1966
 IVj,2 
Vloten, Geertruida Adriana van
1892-1966
 IVj,3 
Vloten, Pieter Adriaan Reinier van
1889-1959
 IVj,1 
Vlugt, Martina Helena van der
1840-1880
 IVq 
Voorwijk, Geertruida Adriana Elise
1893-1971
 Vd 
Voorwijk, Gerardus
1822-1877
 IVh 
Voorwijk, Johannes Frederik
1854-1924
 IVh 
Voorwijk, Johannes Frederik
1897-?
 IVh,2 
Voûte, Edward John
1887-1950
 IVf,1 
Voûte, Edward John
1915-2006
 IVf,1 
Vries, Willem Jeronimo de
1878-1932
 IVa,1 
Waal Malefijt, Anna Elizabeth de
1862-1948
 IVp,5 
Wagenaar Hummelinck, Marius Gerrit
1878-1944
 Vb,2 
Wagenaar Hummelinck, Marius Gerrit
1916-2003
 Vb,2 
Wageningen, Geertruida Johanna van
1825-?
 IVa 
Weijmar, Elizabeth Maria
1826-?
 IVe 
Wemaer, Maria Theresia
1841-1908
 IIIj,1 
Wessem, Frederik Joseph Hubert van
1857-1923
 IVq,2 
Wessem, Louis Jules Joseph Marie Antoon van
1903-1990
 IVq,2 
Wiebenga, Geertruida Adriana
1893-1974
 IVg,6 
Wiebenga, Geesje Abelia Margretha
1890-?
 Vc 
Wiebenga, Gerko Wiardi
1892-1916
 IVg,5 
Wiebenga, Gerko Wiardi (Pieterszn)
1807-?
 IVg 
Wiebenga, Gerko Wiardus
1851-1912
 IVg 
Wiebenga, Hans
1917-2005
 Vc,1 
Wiebenga, Jan Gerko
1886-1974
 Vc 
Wiebenga, Jeannette Geertruida
1898-?
 IVg,9 
Wiebenga, Johan Frederik Marie
1890-1890
 IVg,4 
Wiebenga, Johannes
1850-?
 Vc 
Wiebenga, Wiarda Jeannette
1906-?
 IVg,10 
Wiebenga, Willem Gerko
1894-1895
 IVg,8 
Wiebenga, Willem Jacobus
1886-?
 IVg,2 
Wiebenga, Willem Jacobus
1894-1895
 IVg,7 
Wiebenga, Willemina Jacoba
1888-1889
 IVg,3 
Wiggers, Gerrit Frederik
1839-?
 IVm 
Wiggers, Hendrik
1890-?
 IVm,2 
Wiggers, Maria Johanna
1893-?
 IVm,3 
Wiggers, Wilhelmus Catharinus
1894-?
 IVm,4 
Wiggers, Willem
1863-?
 IVm 
Wiggers, Willem Gerrit Frederik
1888-1888
 IVm,1 
Wilbrink, Wilmke
1745-?
 I 
Witte, Anna Maria
1900-?
 IVs,2 
Wolff, Hortense
1852-1921
 IVa,2 
Wolff, Hortense
1852-1921
 IVa,4 
Wolff, Johanna Isabella de
1905-?
 IVj,1 
Wort, Christina Hendrika van
1895-?
 IVb,2 
Zinkhan, Emma Maria Elise
1819-1852
 IIIa,2 
Zussen, Anna Alida
1836-?
 IIIe,7