startpagina handleiding uw feedback persoonskaarten
op persoonsnaam
persoonskaarten
op geboorteplaats
persoonskaarten
op geboortedatum
parentelen index
klik in de index op een groen gekleurd nummer om naar de vermelding van de betreffende persoon te gaan
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
rood gekleurde namen zijn niet klikbaar
 JanMolenweg.nl 
parenteel: de nakomelingen van
Wybe (Wabeszn) Abbema  

* 1592-1656 Emden

I. Wybe (Wabeszn) Abbema, geboren * circa 1592, schuitenmaker 1616, schuitenmaker 1626, mede-eigenaar van de Abbema state te Roordahuizen 1640, servijsmeester te Emden 1654, servijsmeester te Emden 1656, overleden Emden 1656, zoon van Wabe Wybes en Sjoerdke Haytses,
•  trouwt Leeuwarden 5 maart 1617 met Goyts Sytses, geboren * circa 1595, overleden *.
•  uit dit huwelijk:

II. Anne (Wybeszn) Abbema, geboren Grouw circa 1620, houtkoper, overleden De Hommerts 30 april 1684,
•  trouwt * 2 mei 1649 met Richt (Murcksdr) Syrcxma, geboren * circa 1625, overleden *, dochter van Murck (Evertszn) Syrcxma en Jantien Emes.
•  uit dit huwelijk:

III. Murck (Anneszn) Abbema, geboren De Hommerts circa 1650, overleden * 18 oktober 1695,
•  trouwt De Hommerts 1683 met Maicke (Freerksdr) Breutrick, geboren De Hommerts circa 1664, overleden Jutrijp 18 januari 1715, dochter van Freerck Goitjes en Meinu Thijssen.
•  uit dit huwelijk:

IV. Freerck (Murkszn) Abbema, geboren De Hommerts 19 september 1686, overleden De Hommerts 21 mei 1724,
•  trouwt De Hommerts 6 december 1711 met Rintske (Ruurdsdr) Buma, geboren De Hommerts 27 oktober 1694, gedoopt De Hommerts, [...] 11 november 1694, overleden * circa 1758, dochter van Ruurd (Janszn) Buma en NN NN; zij hertrouwt Jutrijp 1725 met Anne (Jochemszn) Elgersma.
•  uit dit huwelijk:

V. Murk (Freerkszn) Abma, geboren De Hommerts voor 3 december 1713, gedoopt De Hommerts, [...] 3 december 1713, overleden Wijckel circa 1779,
•  trouwt De Hommerts 21 oktober 1761 met Sjouk Epkes, geboren Jutrijp 15 januari 1734, overleden Wijckel voor 1775, dochter van Epke Jelles en Bauk Feites.
•  uit dit huwelijk:

VI. Abe (Murkszn) Abma, geboren Wijckel 1762, gedoopt Wijckel, [...] 9 januari 1762, overleden Abbega 26 oktober 1826,
•  trouwt Abbega 25 mei 1788 met Dieuwke (Riemersdr) Tresling, geboren Nijland 1766, gedoopt * 9 maart 1766, overleden Oosthem 15 mei 1837, dochter van Riemer Tresling en NN NN.
•  uit dit huwelijk:
1. Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 22 mei 1789, gedoopt Abbega, [...] 14 juni 1789, overleden * voor 27 december 1791.
2. Teije (Abeszn) Abma, geboren Abbega 9 oktober 1790, gedoopt Abbega, [...] 24 oktober 1790, overleden * voor 1811.
3. Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 27 december 1791, gedoopt Abbega, [...] 5 februari 1792, overleden * voor 14 april 1796.
4. Riemer (Abeszn) Abma, geboren Abbega 6 mei 1793, gedoopt Westhem / Blauwhuis, [...] 20 mei 1793, overleden * voor 18 april 1798.
5. Sjoukje (Abesdr), klik op VIIa.
6. Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 14 april 1796, gedoopt Oothem / Abbega, [...] 1 mei 1796, overleden * voor 24 april 1803.
7. Riemer (Abeszn) Abma, geboren Abbega 18 april 1798, gedoopt Abbega, [...] 29 april 1798, overleden * voor 16 november 1804.
8. Beitske (Abesdr) Abma, geboren Abbega 5 juni 1799, gedoopt Abbega, [...] 23 juni 1799, overleden * voor 15 april 1808.
9. Murk (Abeszn), klik op VIIb.
10. Riemer (Abeszn) Abma, geboren Abbega 16 november 1804, gedoopt Abbega, [...] 25 november 1804, overleden * voor 1811.
11. Beitske (Abesdr) Abma, geboren Abbega 15 april 1808, overleden Oosthem 7 april 1881.
12. Riemke (Abesdr) Abma, geboren Abbega 28 juli 1815, overleden *.

VIIa. Sjoukje (Abesdr) Abma, geboren Abbega 31 augustus 1794, gedoopt Abbega, [...] 21 september 1794, overleden Abbega 5 september 1824,
•  trouwt IJlst 22 juni 1820 met Auke (Watzeszn) Bokma, geboren IJlst circa 1775, overleden *, zoon van Watze Sjoerds en Sytske Aukes.
•  uit dit huwelijk:
1. Sietske (Watzesdr) Bokma, geboren IJlst 30 oktober 1820, overleden *.
2. Auke (Watzeszn) Bokma, geboren IJlst 4 november 1822, overleden *.

VIIb. Murk (Abeszn) Abma, geboren Abbega 24 april 1803, gedoopt Abbega, [...] 1 mei 1803, arbeider 1830, overleden IJlst 11 december 1836,
•  trouwt Wymbritseradeel 15 november 1825 met Janke (Allesdr) van der Werf, geboren IJlst circa 1799, zonder beroep 1830, overleden Wymbritseradeel 30 november 1884, dochter van Alle (Pieterszn) van der Werf en Geertje (Siebrensdr) Siebesma.
•  uit dit huwelijk:
1. Geertje (Murksdr) Abma, geboren Abbega 6 september 1826, overleden Abbega 23 december 1826.
2. Abe (Murkszn) Abma, geboren IJlst 21 juni 1828, overleden IJlst 1 oktober 1829.
3. Abe (Murkszn), klik op VIIIa.
4. Alle (Murkszn), klik op VIIIb.
5. Geertje (Murksdr) Abma, geboren IJlst 3 oktober 1833, overleden IJlst 25 januari 1851.
6. Riemer (Murkszn), klik op VIIIc.

VIIIa. Abe (Murkszn) Abma, geboren IJlst 30 maart 1830, houtmolenaar 1855, houtmolenaar 1856, molenaarsknegt 1858, houtzaagmolenaar 1860, overleden Workum 4 juli 1872,
•  trouwt IJlst 26 november 1854 met Martzen (Jansdr) Groenveld, geboren IJlst 17 maart 1835, zonder beroep 1858, overleden Workum 31 december 1870, dochter van Jan (Meintesdr) Groenveld en Rinkjen (Wybesdr) Wybenga.
•  uit dit huwelijk:
1. Murk (Abeszn), klik op IXa.
2. Jan Abma, geboren Lemmer 21 december 1856, scheepstimmerknecht 1874, overleden Workum 22 maart 1874.
3. Janke Abma, geboren Lemmer 19 december 1858, zonder beroep 1890, zonder beroep 1947, overleden Utrecht 24 april 1947, trouwt Utrecht 4 juni 1890 met Arnoldus Johannes van der Wolk, geboren Utrecht 12 juli 1857, bediende 1890, tafelbediende 1898, zonder beroep 1943, overleden Utrecht 25 december 1943, zoon van Hendricus van der Wolk en Christina Foks.
4. Geert, klik op IXb.
5. Wiebe Abma, geboren Workum 27 januari 1863, overleden Amsterdam 24 juli 1923, trouwt Workum 24 mei 1890 met Binke Minks, geboren Workum 21 mei 1865, overleden *, dochter van Jan (Ieskeszn) Minks en Baukje (Wytzesdr) de Jong.
6. Alle, klik op IXc.
7. Rinkjen, klik op IXd.
8. Jeltje Abma, geboren Workum 27 oktober 1870, overleden IJlst 21 juni 1873.

IXa. Murk (Abeszn) Abma, geboren Lemmer 13 november 1855, houtzaagmolenaar 1885, molenaarsknecht 1896, houtzaagmolenaarsknecht 1898, houtzaagmolenaarsknecht 1898, houtmolenaarsknecht 1899, houtzaagmolenaarsknecht 1899, molenaarsknecht 1900, houtzaagmolenaarsknecht 1901, houtzaagmolenaarsknecht 1904, houtzaagmolenaarsknecht 1906, los werkman 1909, ijslichter 1920, overleden Harlingen 23 mei 1943,
•  trouwt 1e Harlingen 13 mei 1880 met Trijntje Souverein, geboren Harlingen 2 maart 1857, zonder beroep 1885, zonder beroep 1896, overleden Harlingen 25 juli 1896, dochter van Johannes Souverein en Hiltje (Jansdr) Monsma;
•  trouwt 2e Harlingen 25 november 1897 met Tjaltje Taekema, geboren Menaldum 1 januari 1869, naaister 1897, zonder beroep 1898, zonder beroep 1898, zonder beroep 1899, zonder beroep 1899, zonder beroep 1900, zonder beroep 1901, overleden Harlingen 10 februari 1938, dochter van Kornelis (Taekeszn) Taekema en Hiltje (Jansdr) de Boer.
•  uit het eerste huwelijk:
1. Martzen (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 25 mei 1881, overleden Harlingen 14 april 1962, trouwt 1e Harlingen 1 februari 1904 met Bernard Johannes Drost, geboren Harlingen 8 oktober 1881, touwslagersknecht, overleden Harlingen 29 augustus 1909, zoon van Johannes Antonius Drost en Elisabeth Postma; trouwt 2e Harlingen 15 juni 1916 met Gerrit Mulder, geboren Harlingen 15 september 1878, overleden Harlingen 16 april 1957, zoon van Willem Mulder en Janneke Wolbartus.
2. Johannes (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 2 september 1883, overleden Harlingen 22 april 1943.
3. Hiltje (Murksdr), klik op Xa.
4. Janke (Murksdr) Abma, geboren Almenum 30 december 1887, overleden Harlingen 26 november 1973, trouwt Harlingen 5 februari 1920 met Douwe Frans Hoekstra, geboren Almenum 22 maart 1887, matroos der koopvaardij, overleden Harlingen 5 mei 1955, zoon van Yede Hoekstra en Elske van der Heide en weduwnaar van Adriana Sluimer.
5. Abe (Murkszn) Abma, geboren Almenum 29 oktober 1889, overleden Harlingen 24 april 1939, trouwt 1e Harlingen 9 september 1915 met Dooitske Dijkstra, geboren Harlingen 23 augustus 1896, zonder beroep 1925, overleden Harlingen 17 december 1925, dochter van Pieter Dijkstra en Grietje Haarsma; trouwt 2e Harlingen 31 juli 1928 met Antje Broersma, geboren Harlingen 28 augustus 1898, overleden *, dochter van Jan Broersma en Joukje van der Sluis.
6. Aafke (Murksdr) Abma, geboren Almenum 28 april 1892, overleden *, trouwt Velsen 2 december 1920 met Gerrit (Martinuszn) Meyer, geboren Harlingen 20 april 1895, politie-agent 1920, overleden *, zoon van Martinus Meyer en Akke van der Werf.
7. Wiebe (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 22 juli 1896, kantoorbediende 1929, overleden *, trouwt 1e Amsterdam 11 april 1929 met Geertien van Egten, geboren De Tippe 27 januari 1902, overleden Amsterdam 28 mei 1958, dochter van Geert van Egten en Geertruida Nijenhuis; trouwt 2e Amsterdam 28 maart 1962 met Zwaantje de Hoogd, geboren Amsterdam 16 mei 1898, overleden *, dochter van Simon de Hoogd en Geertje Karssemeijer en weduwe van Pieter Bovenkerk.
•  uit het tweede huwelijk:
8. Rinkje (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 13 augustus 1898, overleden Harlingen 17 september 1898.
9. Dirkje (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 27 oktober 1899, overleden Harlingen 5 december 1899.
10. naamloos (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 1900, overleden Harlingen 30 augustus 1900.
11. Cornelis (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 10 juli 1901, overleden Harlingen 16 juli 1901.
12. Geert (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 13 februari 1903, overleden *.
13. Jan (Murkszn) Abma, geboren Harlingen 16 april 1904, overleden Harlingen 28 april 1904.
14. Jantje (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 6 juni 1905, overleden *, trouwt Harlingen 4 april 1929 met Herman van Slooten, geboren Harlingen 20 december 1903, overleden *, zoon van Jacobus van Slooten en Aaltje Tilstra.
15. Hiltje (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 14 juli 1907, overleden Harlingen 4 januari 1909.
16. Geeske (Murksdr) Abma, geboren Harlingen 16 juli 1910, overleden Harlingen 22 januari 1912.

Xa. Hiltje (Murksdr) Abma, geboren Almenum 9 september 1885, dienstbode 1906, zonder beroep 1930, overleden Harlingen 15 juni 1957,
•  trouwt Harlingen 21 juni 1906 met Bauke Hoekstra, geboren Wijnaldum 28 augustus 1884, los werkman 1906, los werkman 1930, overleden Harlingen 10 december 1961, zoon van Yede Hoekstra en Elske van der Heide.
•  uit dit huwelijk:
1. Elske Hoekstra, geboren Harlingen 7 december 1906, overleden Harlingen 16 januari 1998, begraven Harlingen, Begraafplaats januari 1998, trouwt Harlingen 13 oktober 1932 met Egbert Scheepstra, geboren Bergisch Gladbach 17 januari 1905, overleden Harlingen 19 december 1973, begraven Harlingen, Begraafplaats december 1973, zoon van Melle Scheepstra en Tietje Tigchelaar.
2. Martha Hoekstra, geboren Harlingen 12 november 1918, overleden Harlingen 20 december 1930.

IXb. Geert Abma, geboren Lemmer 29 november 1860, secretaris van de Koninklijke Nederlands bond van Oud-onderofficieren, armbezoeker 1919, overleden Leeuwarden 28 januari 1927, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 1927,
•  trouwt Leeuwarden 17 november 1888 met Geeske (Waajesdr) Schotsman, geboren Workum 23 mei 1857, zonder beroep 1919, overleden Oenkerk 19 juni 1938, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 22 juni 1938, dochter van Waaje (Heereszn) Schotsman en Antje (Rienksdr) de Jong.
•  uit dit huwelijk:
1. Anna Martje Abma, geboren Leeuwarden 9 november 1889, zonder beroep 1919, overleden Harlingen 16 augustus 1972, trouwt Leeuwarden 21 juni 1919 met Tijs Wiebe Visser, geboren Schiermonnikoog 24 maart 1885, commies bij een spoorwegmaatschappij 1919, overleden Harlingen 18 september 1962, zoon van Tijs (Wybeszn) Visser en Lollina (Theunisdr) Jaski en weduwnaar van Janna Koning.
2. Albert Willem Abma, geboren Leeuwarden 13 oktober 1891, overleden Leeuwarden 28 november 1920.
3. Arnold Johan Eduard Abma, geboren Leeuwarden 24 april 1893, overleden *.

IXc. Alle Abma, geboren Workum 7 januari 1866, overleden Workum 27 december 1927, begraven Workum, bij de kerk,
•  trouwt Workum 1 juni 1895 met Grietje de Jong, geboren Makkum 7 mei 1867, overleden Workum 26 december 1932, dochter van Oepke (Dooitzeszn) de Jong en Maaike (Jellesdr) Attema.
•  uit dit huwelijk:
Oepke Abma, geboren Workum 7 oktober 1897, overleden *, trouwt Workum 23 maart 1928 met Janke Muizelaar, geboren Stavoren 6 april 1902, overleden * 13 juni 1986, dochter van Hains Muizelaar en Akke Zwaan.

IXd. Rinkjen Abma, geboren Workum 9 maart 1868, dienstbode 1898, zonder beroep 1933, overleden Bunnik 26 april 1933,
•  trouwt Driebergen 5 augustus 1898 met Willem Velthuizen, geboren Driebergen 31 augustus 1872, timmerman 1898, timmerman 1933, zonder beroep 1941, overleden Utrecht 14 januari 1941, zoon van Teunis Velthuizen en Albarta de Bruin.
Haar zoon:
1. Maurits Abma, geboren Utrecht 16 mei 1892, overleden Utrecht 11 november 1892.
•  uit het huwelijk:
2. Alberta Velthuizen, geboren Bunnik 7 juni 1899, overleden Bunnik 28 juni 1899.
3. Marta Gijberta Velthuizen, geboren Bunnik 6 januari 1901, overleden *, trouwt Bunnik 17 februari 1927 met Cornelis Johannes Putters, geboren Utrecht 22 juni 1899, overleden *, zoon van Cornelis Johannes Putters en Maria Zwezerijn en gescheiden partner van Helena Johanna Fiekert.
4. Alberta Velthuizen, geboren Bunnik 1 september 1903, overleden Bunnik 17 september 1903.

VIIIb. Alle (Murkszn) Abma, geboren IJlst 9 september 1831, houtzaagmolenaarsknecht 1857, overleden IJlst 8 januari 1872,
•  trouwt IJlst 25 november 1855 met Sjoukje (Jeltjesdr) Wijbenga, geboren IJlst 16 september 1834, zonder beroep 1857, winkelierster 1886, overleden Rotterdam 21 januari 1925, dochter van Jeltje (Wiebesdr) Wijbenga.
•  uit dit huwelijk:
1. Murk (Alleszn), klik op IXe.
2. Johannes Petrus (Alleszn), klik op IXf.
3. Abe (Alleszn), klik op IXg.
4. Sjouke (Alleszn) Abma, geboren IJlst 18 maart 1866, overleden IJlst 28 augustus 1869.
5. Jeltje (Allesdr), klik op IXh.

IXe. Murk (Alleszn) Abma, geboren IJlst 28 februari 1857, overleden Schiebroek 10 maart 1939,
•  trouwt Maasdam 21 maart 1895 met Jacoba Wilhelmina Gilon, geboren Rotterdam 30 mei 1872, overleden Rotterdam 12 januari 1947, dochter van Toussaint Bartolomeus Gilon en Wilhelmina Jacoba IJburg.
•  uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Jacoba Abma, geboren Maasdam 6 januari 1896, overleden *, trouwt Rotterdam 5 februari 1920 met Pieter Frederik Jacobus Zwart, geboren Rotterdam 14 september 1894, overleden *, zoon van Cornelis Zwart en Elizabeth Quispel.
2. Sjoukje Alida Abma, geboren Rotterdam 20 augustus 1898, overleden *, trouwt Rotterdam 21 mei 1919 met Wilhelm Burgerhout, geboren Hillegersberg 19 april 1894, overleden Rotterdam 12 maart 1942, zoon van Jan Burgerhout en Willemina Catriena Botermans.

IXf. Johannes Petrus (Alleszn) Abma, geboren IJlst 26 juni 1861, politieagent 1886, brigadier van politie 1911, gemeenteveldwachter 1916, concierge 1920, conciërge 1923, zonder beroep 1939, overleden Alkmaar 15 juli 1939,
•  trouwt 1e Hoorn-NH 29 oktober 1886 met Klaaske (Johannesdr) Hoekstra, geboren Zwaagwesteinde 15 juli 1855, overleden Schagen 23 januari 1916, dochter van Johannes (Popkeszn) Hoekstra en Marijke (Aukesdr) de Jong;
•  trouwt 2e Schagen 29 december 1916 (door echtscheiding ontbonden Schagen-Schagen 19 maart 1923) met Maria van den Bergh, geboren Rotterdam 4 juli 1872, overleden Beverwijk 14 oktober 1929, dochter van Carel Hendrik van den Bergh en Hendrika Johanna Zuur;
•  trouwt 3e Schagen 3 mei 1923 met Meinsje Prins, geboren Egmond-Binnen 8 oktober 1869, zonder beroep 1889, overleden Alkmaar 9 augustus 1949, dochter van Jakob Prins en Engeltje Wijker en gescheiden partner van Jan Ham en weduwe van Johan Peter van Rigteren.
•  uit het eerste huwelijk:
1. Murkje Abma, geboren Hoorn-NH 21 maart 1887, overleden Amersfoort 28 maart 1965, trouwt 1e Teteringen 3 maart 1909 met Pieter Hendrik van der Kemp, geboren Sas van Gent 16 oktober 1881, overleden *, zoon van Eugène Alexandre Etienne van der Kemp en Catharina Jeannette van der Gon Netscher; trouwt 2e Singapore 14 oktober 1923 met Jacob van Rijn van Alkemade, geboren Laboean 8 mei 1885, overleden *, zoon van Ingebrecht Abraham van Rijn van Alkemade en Alida Maria Dijxhoorn; trouwt 3e Penang 2 mei 1925 (door echtscheiding ontbonden Batavia-Batavia 14 oktober 1932) met Eduard Albin Frans van Bylandt, geboren Zoeterwoude 19 februari 1900, overleden Oostende 20 juli 1989, zoon van Hendrik van Bylandt en Joanna Carolina Elisabeth van Vetsera; hij hertrouwt Den Helder 28 november 1936 met Anna Maria Wilhelmina Bondam.
2. Sjoukjen Abma, geboren Hoorn-NH circa 1889, verpleegster 1911, overleden Loosduinen 21 april 1911.
3. Johannes Petrus Abma, geboren Schagen 10 maart 1892, rijksambtenaar 1920, overleden *, trouwt 1e Roosendaal 25 november 1913 met Maria Catharina Adriana Bol, geboren Roosendaal 27 november 1891, overleden Roosendaal 7 juni 1919, dochter van George Philip Bol en Pieternella Johanna Schriek; trouwt 2e Purmerend 12 augustus 1920 met Strijntje Westmijze, geboren Purmerend 19 september 1890, overleden *, dochter van Garband Westmijze en Anna Christina Suidema.

IXg. Abe (Alleszn) Abma, geboren IJlst 6 april 1864, overleden Rotterdam 19 februari 1945,
•  trouwt Strijen 26 augustus 1897 met Willempje de Wit, geboren Strijen 17 juni 1867, overleden Rotterdam 4 maart 1934, dochter van Johannes de Wit en Jacoba Timmerman en weduwe van Pieter Ras.
•  uit dit huwelijk:
1. Alle Abma, geboren Strijen 14 mei 1898, overleden *, trouwt Rotterdam 17 september 1919 met Ida Bul, geboren Oosterhout-NB 15 juli 1901, overleden *, dochter van Leendert Bul en Adriana van Gils; zij hertrouwt Rotterdam 3 januari 1934 met Johannes IJzelenberg.
2. Sjoukje Abma, geboren Rotterdam 25 januari 1900, overleden *, trouwt Rotterdam 11 juni 1919 met Marinus Antonius van Gaans, geboren Oud en Nieuw Gastel 17 april 1895, overleden *, zoon van Dionicius van Gaans en Christina Gijzen.
3. Jacobus Johannes Petrus Abma, geboren Rotterdam 28 december 1900, overleden Rotterdam 11 maart 1901.
4. Murk Johannes Petrus Abma, geboren Rotterdam 24 maart 1902, overleden Rotterdam 6 augustus 1902.
5. Jeltje Abma, geboren Rotterdam 9 augustus 1904, overleden *, trouwt Rotterdam 30 oktober 1929 met Joost de Bruin, geboren Rotterdam 24 december 1900, overleden Rotterdam 15 mei 1940, zoon van Hendrik Cornelis de Bruin en Anna Nuis en gescheiden partner van Trijntje Elizabeth van der Molen.
6. Murk Petrus Abma, geboren Rotterdam 26 december 1905, overleden *, trouwt Rotterdam 9 maart 1932 met Christina Kaijser, geboren Godesberg circa 1901, overleden *, dochter van Georg Kaijser en Maria Kühnreich.

IXh. Jeltje (Allesdr) Abma, geboren IJlst 13 juli 1871, overleden Rotterdam 17 maart 1930,
•  trouwt 1e Rotterdam 28 maart 1894 met Wigle (Taekeszn) van der Wal, geboren Workum 6 mei 1870, overleden Rotterdam 18 januari 1905, zoon van Taeke (Okkeszn) van der Wal en Saakjen (Eelkesdr) de Vries;
•  trouwt 2e Rotterdam 21 november 1906 (door echtscheiding ontbonden Rotterdam-Rotterdam 22 januari 1910) met Marinus (Janszn) Slooter, geboren Mijnsheerenland 4 maart 1872, overleden Rotterdam 21 mei 1946, zoon van Jan Slooter en Maria van der Sijde en weduwnaar van Kaatje Tillich; hij hertrouwt Rotterdam 13 juni 1917 met Johanna Jacoba van Hofweegen.
•  uit het eerste huwelijk:
1. Saakje Wilhelmina van der Wal, geboren Rotterdam 31 januari 1896, overleden Rotterdam 27 mei 1958, trouwt 1e Rotterdam 25 juni 1914 (door echtscheiding ontbonden Rotterdam-Rotterdam 3 maart 1925) met Joost Engelchor, geboren Amsterdam circa 1891, overleden *, zoon van Olai Engelchor en Sara Bernardina Antonia Kuiter; hij hertrouwt Amsterdam 20 juni 1928 met Anna Hendrika Ribbers; trouwt 2e * met Daniel Johannes van Willigen, geboren Rotterdam 1 oktober 1902, overleden *, zoon van Julianus Marinus van Willigen en Teuna Doorn.
2. Alexander Taeke van der Wal, geboren Rotterdam 12 maart 1897, overleden *, trouwt Rotterdam 25 mei 1921 met Maria Gerardina Huijsman, geboren Bergen op Zoom 18 december 1898, overleden *, dochter van Joannes Adriaan Huijsman en Johanna Mijsbergen.
3. Sjoukje Johanna Petronella van der Wal, geboren Rotterdam 16 januari 1900, overleden *, trouwt Rotterdam 24 december 1924 met Lucas Leendert van Leeuwen, geboren Rotterdam 18 juli 1901, overleden Rotterdam 27 april 1948, zoon van Leendert van Leeuwen en Adriana de Vries.
4. Taeke Alexander van der Wal, geboren Rotterdam 16 januari 1900, overleden Rotterdam 18 januari 1900.
5. Elizabeth Pieternella Johanna van der Wal, geboren Rotterdam 1 augustus 1905, overleden *, trouwt Rotterdam 19 mei 1927 met Gerardus Petrus Franciscus Sonders, geboren Rotterdam 22 december 1902, overleden *, zoon van Joannes Henricus Sonders en Geertruida Elizabeth Adriana Milchers.

VIIIc. Riemer (Murkszn) Abma, geboren IJlst 18 augustus 1835, timmerknecht 1864, timmermansknecht 1867, timmerknecht 1871, timmerknecht 1893, timmerknecht 1905, overleden IJlst 28 maart 1915,
•  trouwt IJlst 23 mei 1858 met Antje Wiersma, geboren IJlst 15 maart 1835, zonder beroep 1864, zonder beroep 1867, zonder beroep 1871, zonder beroep 1893, overleden IJlst 18 september 1896, dochter van Sybren (Uiltjeszn) Wiersma en Froukjen (Jansdr) Wijnja.
•  uit dit huwelijk:
1. Murk (Riemerszn), klik op IXi.
2. Froukjen (Riemersdr), klik op IXj.
3. Janke (Riemersdr), klik op IXk.
4. Sijbren (Riemerszn), klik op IX-l.
5. Jan (Riemerszn), klik op IXm.
6. naamloos Abma, geboren IJlst 4 juli 1871, overleden IJlst 4 juli 1871.

IXi. Murk (Riemerszn) Abma, geboren IJlst 26 maart 1859, timmerman 1884, timmerman 1911, overleden * 1 juli 1933,
•  trouwt Leeuwarden 31 mei 1884 met Rinske Kuipers, geboren Leeuwarden 14 september 1861, dienstbode 1884, overleden * 25 december 1945, dochter van Epke Kuipers en Sijtske Wielinga.
•  uit dit huwelijk:
1. Antje (Murksdr), klik op Xb.
2. Epco (Murkszn) Abma, geboren * 8 november 1893, overleden * 1 januari 1973, trouwt * met Winnefred NN, geboren * circa 1900, overleden *.
3. Riemer (Murkszn), klik op Xc.
4. Reink (Murkszn) Abma, geboren * 30 juni 1899, overleden * 28 juni 1982.

Xb. Antje (Murksdr) Abma, geboren * 4 maart 1885, overleden * 18 juni 1967,
•  trouwt * 1913 met Hille Wischmeyer, geboren Franeker 17 januari 1879, overleden * 1 oktober 1966, zoon van Willem (Hendrikszn) Wischmeyer en Grietje (Douwesdr) Dijkstra.
•  uit dit huwelijk:
1. Rene Wischmeyer, geboren Ringle 24 november 1914, overleden Kalamazoo 17 oktober 2005, begraven Ringle, Forestville Cemetery oktober 2005, trouwt * 18 juni 1937 met Hendrik Vlietstra, geboren Nieuweroord 17 juli 1904, overleden Kalamazoo 6 januari 2002, begraven Ringle, Forestville Cemetery januari 2002, zoon van Johannes Vlietstra en Hendrika Otten.
2. Gertrude Wischmeyer, geboren * 15 maart 1917, overleden * 13 juni 1991, trouwt * met John Bultman, geboren * circa 1915, overleden *.
3. Martin Wischmeyer, geboren Easton 13 oktober 1919, overleden Wausau 7 juni 2017, begraven Easton, Forestville Cemetery 13 juni 2017.

Xc. Riemer (Murkszn) Abma, geboren Amsterdam 21 augustus 1896, boekhouder 1911, overleden *,
•  trouwt Amsterdam 1 juni 1911 met Alida Hendrika Beijer, geboren Amsterdam 12 mei 1888, overleden *, dochter van Hendrik Jan Beijer en Wilhelmina Elisabeth Gerardina van Kleeff.
•  uit dit huwelijk:
Hendrik Riemer Abma, geboren Amsterdam 17 september 1913, overleden *, trouwt 1e met Henriëtte Doorn, geboren Schoten 1 mei 1914, overleden Heemstede 12 juni 1951, begraven Heemstede, Algemene Begraafplaats 15 juni 1951, dochter van Bernhard Doorn en Aaltje van Essen; trouwt 2e * na juni 1951 met Maria Catharina Schous, geboren Haarlem 31 mei 1924, overleden Heemstede 24 september 2009, gecremeerd Haarlem, Crematorium 30 september 2009.

IXj. Froukjen (Riemersdr) Abma, geboren IJlst 18 juni 1861, overleden Arcadia 8 december 1949,
•  trouwt IJlst 11 mei 1884 met Johannes (Nammenszn) Bouma, geboren Sneek 16 mei 1862, overleden * 8 mei 1917, zoon van Nammen (Obbeszn) Bouma en Riemke (Wybesdr) Wilbers.
•  uit dit huwelijk:
1. Nammen Bouma, geboren Hidaard 4 november 1884, overleden Ansley 3 februari 1977, trouwt * met Marie Magdelena Franzen, geboren Arcadia 23 november 1898, overleden * 2 oktober 1947, dochter van Dirk O. Franzen en Sophia C. Peters.
2. Antje Bouma, geboren Sneek 8 november 1886, overleden * 5 februari 1954, trouwt * met Porter Swinfin Dunlap, geboren * circa 1885, overleden *.
3. Riemer Bouma, geboren Sneek 13 juli 1888, overleden * 8 mei 1980, trouwt * met Mary Travis, geboren * circa 1888, overleden *.
4. Obbe Bouma, geboren Sneek 22 januari 1893, overleden Amarillo 8 oktober 1978, trouwt * met Gertrude Barnes, geboren * circa 1895, overleden *.
5. Murk Bouma, geboren Sneek 19 juli 1894, overleden Waynoka 23 februari 1991, trouwt * met Myrtle S. Barnes, geboren * circa 1895, overleden *.
6. Willie Bouma, geboren * 8 februari 1898, overleden * september 1898.
7. Jennie M. Bouma, geboren * 4 februari 1901, overleden *, trouwt * met Martinus Biemond, geboren * circa 1901, overleden *.

IXk. Janke (Riemersdr) Abma, geboren IJlst 7 februari 1863, overleden Easton 20 juni 1933,
•  trouwt IJlst 8 april 1883 met Rimmer (Anneszn) Hettinga, geboren De Hommerts 28 augustus 1861, overleden Ringle / Easton 17 januari 1938, zoon van Anne (Pieterszn) Hettinga en Pietje (Rimmersdr) de Vries.
•  uit dit huwelijk:
1. Anne (Rimmerszn) Hettinga, geboren Hidaard 10 september 1883, overleden Easton 17 augustus 1962, trouwt Wausau 5 november 1915 met Susie Fraaza, geboren Muskegon 1 maart 1886, overleden Ringle 20 mei 1977.
2. Riemer (Rimmerszn) Hettinga, geboren Hidaard 5 oktober 1884, overleden Grandville 8 november 1962, trouwt Birnamwood 1 juli 1911 met Tjeerdtje (Taekesdr) Sjoerdsma, geboren Ternaard 4 november 1891, overleden Grandville 8 januari 1979, dochter van Taeke (Sjoerdszn) Sjoerdsma en Klaaske (Annesdr) Meinema en weduwe van John Wynalda.
3. Pieter (Rimmerszn) Hettinga, geboren Burgwerd 25 april 1886, overleden Easton / Ringle 30 december 1958, trouwt Easton 28 november 1907 met Anne Tepaske, geboren Harrison 16 oktober 1888, overleden Wausau 2 september 1965, dochter van Derk Jan Tepaske en Aukje (Ariensdr) van der Schaaf.
4. Murk (Rimmerszn) Hettinga, geboren Wonseradeel 3 juli 1887, overleden Vicksburg-MI 1 oktober 1958, trouwt Kalamazoo 26 maart 1913 met Gertrude Sopjes, geboren * circa 1890, overleden * september 1945, dochter van Olfert Sopjes en Geertruij Elisabeth Elffers.
5. Sybren (Rimmerszn) Hettinga, geboren Wonseradeel 20 december 1888, overleden * 21 februari 1958, trouwt * 30 augustus 1912 met Johanna Tepaske, geboren Harrison 31 december 1890, overleden Harvard 7 mei 1978, dochter van Derk Jan Tepaske en Aukje (Ariensdr) van der Schaaf.
6. Pietje Antje (Rimmersdr), klik op Xd.
7. Jan (Rimmerszn) Hettinga, geboren Bolsward 27 juli 1892, overleden Wausau 7 mei 1965, trouwt * met Cynthia Tepaske, geboren * 1887, overleden * 1946, dochter van Derk Jan Tepaske en Aukje (Ariensdr) van der Schaaf.
8. Antje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 29 oktober 1893, overleden Bolsward 17 januari 1895.
9. Rimmer (Rimmerszn) Hettinga, geboren Bolsward 9 juli 1895, overleden * mei 1984.
10. Froukje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 20 april 1897, overleden Bolsward 14 juli 1897.
11. Sipkje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 20 april 1897, overleden *, trouwt Wausau 3 juni 1925 met Henry Harsevoort, geboren * 24 november 1892, overleden * 30 december 1968.
12. Antje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 17 januari 1899, overleden Schofield 15 augustus 1989, trouwt * met Dirk (Harmenszn) Herrema, geboren Sint Jacobiparochie 6 maart 1895, overleden Ringle 26 februari 1968, zoon van Harmen (Janszn) Herrema en Gaatske (Pietersdr) Bosje.
13. Froukje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 16 maart 1900, overleden Bolsward 8 juni 1900.
14. Froukje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 15 juli 1901, overleden Bolsward 11 mei 1903.
15. Lolkje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Bolsward 4 december 1902, overleden Bolsward 23 mei 1903.
16. naamloos Hettinga, geboren * 15 juni 1905, overleden * 15 juni 1905.
17. Theodore (Rimmerszn) Hettinga, geboren Ringle 17 augustus 1906, overleden Wausau 2 augustus 1959, trouwt Easton 23 maart 1935 met Esther Ruth Kole, geboren Ringle 7 januari 1916, overleden Wausau 20 juni 2003, dochter van Adriaan Kole en Adriana Kraak.
18. Benjamin (Rimmerszn) Hettinga, geboren Ringle 21 september 1907, overleden * 14 juni 1960, begraven Ringle, Forestville Cemetery juni 1960, trouwt * met Effie Fraaza, geboren * 15 maart 1917, overleden * 15 september 1992, begraven Ringle, Forestville Cemetery, dochter van Henry Fraaza en Clara den Hollander.

Xd. Pietje Antje (Rimmersdr) Hettinga, geboren Burgwerd 31 januari 1891, overleden Ringle 6 augustus 1939,
•  trouwt 1e Wausau 13 september 1915 met Jelle (Pieterszn) Holster, geboren Bozum 24 juni 1887, overleden Ringle 15 januari 1929, zoon van Pieter (Pieterszn) Holster en Anskje (Jellesdr) Sybrandy;
•  trouwt 2e Easton 5 juli 1932 met Henry Johan Geurink, geboren Sheboygan County 21 maart 1870, overleden Ringle 6 juli 1959, zoon van Aren Jan Geurink en Harmina Oonk en weduwnaar van Aafke Jensema.
•  uit het eerste huwelijk:
Anna Holster, geboren Ringle 30 juli 1916, overleden *, trouwt Easton 17 juni 1936 met Floyd Geurink, geboren Easton 4 augustus 1913, overleden Wausau 17 augustus 1996, zoon van Henry Johan Geurink en Aafke Jensema.

IX-l. Sijbren (Riemerszn) Abma, geboren IJlst 25 november 1864, schoenmaker 1893, schoenmaker 1893, schoenmaker 1894, schoenmaker 1894, schoenmaker 1897, schoenmaker 1898, schoenmaker 1902, schoenmaker 1905, overleden Joure 20 juni 1905,
•  trouwt Joure 19 maart 1893 met Grietje (Nannesdr) van der Leen, geboren Joure 6 februari 1865, zonder beroep 1893, zonder beroep 1893, zonder beroep 1894, zonder beroep 1894, zonder beroep 1897, zonder beroep 1898, zonder beroep 1902, zonder beroep 1922, overleden Joure 18 juni 1922, dochter van Nanne (Hesselszn) van der Leen en Geertje (Allesdr) Hosper.
•  uit dit huwelijk:
1. Geertje Abma, geboren IJlst 16 december 1893, overleden *.
2. naamloos Abma, geboren IJlst 22 december 1894, overleden IJlst 22 december 1894.
3. naamloos Abma, geboren IJlst 22 december 1894, overleden IJlst 22 december 1894.
4. Riemer Abma, geboren Sneek 26 augustus 1897, overleden *, trouwt Joure 10 juli 1924 met Anna Soetinga, geboren Joure 4 maart 1897, overleden *, dochter van Jacob Soetinga en Alida Lizette Zandhuis.
5. Nanne Abma, geboren Sneek 8 december 1898, overleden *, trouwt Joure 18 februari 1926 met Froukje Jelsma, geboren Joure 18 september 1900, overleden *, dochter van Albert Jelsma en Neeltje Slijt.
6. Antje Abma, geboren Joure 7 februari 1902, overleden *.

IXm. Jan (Riemerszn) Abma, geboren IJlst 5 februari 1867, onderwijzer 1895, onderwijzer 1896, onderwijzer 1898, onderwijzer 1902, overleden Doorn 1 april 1952,
•  trouwt IJlst 11 maart 1894 met Antje (Sjoerdsdr) Kuperus, geboren IJlst 3 oktober 1868, zonder beroep 1895, zonder beroep 1896, zonder beroep 1898, zonder beroep 1902, overleden Doorn 8 juli 1934, dochter van Sjoerd (Hendrikszn) Kuperus en Pietje (Keimpesdr) Boersma.
•  uit dit huwelijk:
1. naamloos Abma, geboren IJlst 15 januari 1895, overleden IJlst 15 januari 1895.
2. Sjoerd (Janszn), klik op Xe.
3. Antje (Jansdr) Abma, geboren IJlst 5 april 1898, overleden * 11 december 1975, begraven Baarn, Nieuwe Begraafplaats december 1975, trouwt Doorn 25 september 1934 met Cornelis Rot, geboren Westzaan 1 augustus 1891, houthandelaar 1917, houthandelaar 1924, overleden * 20 december 1975, begraven Baarn, Nieuwe Begraafplaats december 1975, zoon van Pieter Rot en Pietertje de Vries en weduwnaar van Anna Telkamp.
4. Pietje (Jansdr) Abma, geboren IJlst 15 augustus 1902, overleden * 18 januari 1966, begraven Doorn, Oude Algemene Begraafplaats januari 1966.
5. Froukje (Jansdr) Abma, geboren Doorn 13 mei 1911, overleden * 1 december 1971, begraven Doorn, Oude Algemene Begraafplaats december 1971.

Xe. Sjoerd (Janszn) Abma, geboren IJlst 1 mei 1896, overleden * 1 februari 1970, begraven Wassenaar, Begraafplaats Dorpskerk februari 1970,
•  trouwt Rotterdam 14 juli 1926 met Hendrika Helena van der Gaag, geboren Kralingen 19 augustus 1893, overleden * 19 augustus 1973, begraven Wassenaar, Begraafplaats Dorpskerk augustus 1973, dochter van Jan van der Gaag en Anna Vermaas.
•  uit dit huwelijk:
1. Antje Abma, geboren * circa 1927, overleden Wassenaar 8 december 1927.
2. Antje Abma, geboren * 6 september 1928, overleden * 23 augustus 2000, begraven Wassenaar, Begraafplaats Dorpskerk augustus 2000.parenteel: index
Abbema, Anne (Wybeszn) 1620-1684 II
Abbema, Freerck (Murkszn) 1686-1724 IV
Abbema, Murck (Anneszn) 1650-1695 III
Abbema, Wybe (Wabeszn) 1592-1656 I
Abma, Aafke (Murksdr) 1892-? IXa,6
Abma, Abe (Alleszn) 1864-1945 IXg
Abma, Abe (Murkszn) 1762-1826 VI
Abma, Abe (Murkszn) 1828-1829 VIIb,2
Abma, Abe (Murkszn) 1830-1872 VIIIa
Abma, Abe (Murkszn) 1889-1939 IXa,5
Abma, Albert Willem 1891-1920 IXb,2
Abma, Alle 1866-1927 IXc
Abma, Alle 1898-? IXg,1
Abma, Alle (Murkszn) 1831-1872 VIIIb
Abma, Anna Martje 1889-1972 IXb,1
Abma, Antje 1902-? IX-l,6
Abma, Antje 1927-1927 Xe,1
Abma, Antje 1928-2000 Xe,2
Abma, Antje (Jansdr) 1898-1975 IXm,3
Abma, Antje (Murksdr) 1885-1967 Xb
Abma, Arnold Johan Eduard 1893-? IXb,3
Abma, Beitske (Abesdr) 1799-1808 VI,8
Abma, Beitske (Abesdr) 1808-1881 VI,11
Abma, Cornelis (Murkszn) 1901-1901 IXa,11
Abma, Dirkje (Murksdr) 1899-1899 IXa,9
Abma, Epco (Murkszn) 1893-1973 IXi,2
Abma, Froukje (Jansdr) 1911-1971 IXm,5
Abma, Froukjen (Riemersdr) 1861-1949 IXj
Abma, Geert 1860-1927 IXb
Abma, Geert (Murkszn) 1903-? IXa,12
Abma, Geertje 1893-? IX-l,1
Abma, Geertje (Murksdr) 1826-1826 VIIb,1
Abma, Geertje (Murksdr) 1833-1851 VIIb,5
Abma, Geeske (Murksdr) 1910-1912 IXa,16
Abma, Hendrik Riemer 1913-? Xc,1
Abma, Hiltje (Murksdr) 1885-1957 Xa
Abma, Hiltje (Murksdr) 1907-1909 IXa,15
Abma, Jacobus Johannes Petrus 1900-1901 IXg,3
Abma, Jan 1856-1874 VIIIa,2
Abma, Jan (Murkszn) 1904-1904 IXa,13
Abma, Jan (Riemerszn) 1867-1952 IXm
Abma, Janke 1858-1947 VIIIa,3
Abma, Janke (Murksdr) 1887-1973 IXa,4
Abma, Janke (Riemersdr) 1863-1933 IXk
Abma, Jantje (Murksdr) 1905-? IXa,14
Abma, Jeltje 1870-1873 VIIIa,8
Abma, Jeltje 1904-? IXg,5
Abma, Jeltje (Allesdr) 1871-1930 IXh
Abma, Johannes (Murkszn) 1883-1943 IXa,2
Abma, Johannes Petrus 1892-? IXf,3
Abma, Johannes Petrus (Alleszn) 1861-1939 IXf
Abma, Martzen (Murksdr) 1881-1962 IXa,1
Abma, Maurits 1892-1892 IXd,1
Abma, Murk (Abeszn) 1789-1791 VI,1
Abma, Murk (Abeszn) 1791-1796 VI,3
Abma, Murk (Abeszn) 1796-1803 VI,6
Abma, Murk (Abeszn) 1803-1836 VIIb
Abma, Murk (Abeszn) 1855-1943 IXa
Abma, Murk (Alleszn) 1857-1939 IXe
Abma, Murk (Freerkszn) 1713-1779 V
Abma, Murk (Riemerszn) 1859-1933 IXi
Abma, Murk Johannes Petrus 1902-1902 IXg,4
Abma, Murk Petrus 1905-? IXg,6
Abma, Murkje 1887-1965 IXf,1
Abma, naamloos 1871-1871 VIIIc,6
Abma, naamloos 1894-1894 IX-l,2
Abma, naamloos 1894-1894 IX-l,3
Abma, naamloos 1895-1895 IXm,1
Abma, naamloos (Murkszn) 1900-1900 IXa,10
Abma, Nanne 1898-? IX-l,5
Abma, Oepke 1897-? IXc,1
Abma, Pietje (Jansdr) 1902-1966 IXm,4
Abma, Reink (Murkszn) 1899-1982 IXi,4
Abma, Riemer 1897-? IX-l,4
Abma, Riemer (Abeszn) 1793-1798 VI,4
Abma, Riemer (Abeszn) 1798-1804 VI,7
Abma, Riemer (Abeszn) 1804-1811 VI,10
Abma, Riemer (Murkszn) 1835-1915 VIIIc
Abma, Riemer (Murkszn) 1896-? Xc
Abma, Riemke (Abesdr) 1815-? VI,12
Abma, Rinkje (Murksdr) 1898-1898 IXa,8
Abma, Rinkjen 1868-1933 IXd
Abma, Sijbren (Riemerszn) 1864-1905 IX-l
Abma, Sjoerd (Janszn) 1896-1970 Xe
Abma, Sjouke (Alleszn) 1866-1869 VIIIb,4
Abma, Sjoukje 1900-? IXg,2
Abma, Sjoukje (Abesdr) 1794-1824 VIIa
Abma, Sjoukje Alida 1898-? IXe,2
Abma, Sjoukjen 1889-1911 IXf,2
Abma, Teije (Abeszn) 1790-1811 VI,2
Abma, Wiebe 1863-1923 VIIIa,5
Abma, Wiebe (Murkszn) 1896-? IXa,7
Abma, Wilhelmina Jacoba 1896-? IXe,1
Attema, Maaike (Jellesdr) 1831-? IXc
Aukes, Sytske 1750-? VIIa
Barnes, Gertrude 1895-? IXj,4
Barnes, Myrtle S. 1895-? IXj,5
Beijer, Alida Hendrika 1888-? Xc
Beijer, Hendrik Jan 1864-? Xc
Bergh, Carel Hendrik van den 1830-? IXf
Bergh, Maria van den 1872-1929 IXf
Biemond, Martinus 1901-? IXj,7
Boer, Hiltje (Jansdr) de 1839-1897 IXa
Boersma, Pietje (Keimpesdr) 1829-1905 IXm
Bokma, Auke (Watzeszn) 1775-? VIIa
Bokma, Auke (Watzeszn) 1822-? VIIa,2
Bokma, Sietske (Watzesdr) 1820-? VIIa,1
Bol, George Philip 1862-? IXf,3
Bol, Maria Catharina Adriana 1891-1919 IXf,3
Bondam, Anna Maria Wilhelmina 1900-1986 IXf,1
Bosje, Gaatske (Pietersdr) 1865-1901 IXk,12
Botermans, Willemina Catriena 1856-? IXe,2
Bouma, Antje 1886-1954 IXj,2
Bouma, Jennie M. 1901-? IXj,7
Bouma, Johannes (Nammenszn) 1862-1917 IXj
Bouma, Murk 1894-1991 IXj,5
Bouma, Nammen 1884-1977 IXj,1
Bouma, Nammen (Obbeszn) 1815-? IXj
Bouma, Obbe 1893-1978 IXj,4
Bouma, Riemer 1888-1980 IXj,3
Bouma, Willie 1898-1898 IXj,6
Bovenkerk, Pieter 1892-1941 IXa,7
Breutrick, Maicke (Freerksdr) 1664-1715 III
Broersma, Antje 1898-? IXa,5
Broersma, Jan 1873-? IXa,5
Bruin, Albarta de 1842-? IXd
Bruin, Hendrik Cornelis de 1880-? IXg,5
Bruin, Joost de 1900-1940 IXg,5
Bul, Ida 1901-? IXg,1
Bul, Leendert 1861-? IXg,1
Bultman, John 1915-? Xb,2
Buma, Rintske (Ruurdsdr) 1694-1758 IV
Buma, Ruurd (Janszn) 1670-? IV
Burgerhout, Jan 1856-? IXe,2
Burgerhout, Wilhelm 1894-1942 IXe,2
Bylandt, Eduard Albin Frans van 1900-1989 IXf,1
Bylandt, Hendrik van 1863-1932 IXf,1
Dijkstra, Dooitske 1896-1925 IXa,5
Dijkstra, Grietje (Douwesdr) ?-? Xb
Dijkstra, Pieter 1874-? IXa,5
Dijxhoorn, Alida Maria 1859-1936 IXf,1
Doorn, Bernhard 1880-1961 Xc,1
Doorn, Henriëtte 1914-1951 Xc,1
Doorn, Teuna 1881-? IXh,1
Drost, Bernard Johannes 1881-1909 IXa,1
Drost, Johannes Antonius 1853-? IXa,1
Dunlap, Porter Swinfin 1885-? IXj,2
Egten, Geert van 1864-? IXa,7
Egten, Geertien van 1902-1958 IXa,7
Elffers, Geertruij Elisabeth 1853-1910 IXk,4
Elgersma, Anne (Jochemszn) 1690-? IV
Emes, Jantien 1590-? II
Engelchor, Joost 1891-? IXh,1
Engelchor, Olai 1850-? IXh,1
Epkes, Sjouk 1734-1775 V
Essen, Aaltje van 1882-1954 Xc,1
Feites, Bauk 1710-? V
Fiekert, Helena Johanna 1895-? IXd,3
Foks, Christina 1821-1906 VIIIa,3
Fraaza, Effie 1917-1992 IXk,18
Fraaza, Henry 1889-1966 IXk,18
Fraaza, Susie 1886-1977 IXk,1
Franzen, Dirk O. 1850-1910 IXj,1
Franzen, Marie Magdelena 1898-1947 IXj,1
Gaag, Hendrika Helena van der 1893-1973 Xe
Gaag, Jan van der 1859-? Xe
Gaans, Dionicius van 1865-? IXg,2
Gaans, Marinus Antonius van 1895-? IXg,2
Geurink, Aren Jan 1822-1899 Xd
Geurink, Floyd 1913-1996 Xd,1
Geurink, Henry Johan 1870-1959 Xd; Xd,1
Gijzen, Christina 1866-? IXg,2
Gilon, Jacoba Wilhelmina 1872-1947 IXe
Gilon, Toussaint Bartolomeus 1833-? IXe
Gils, Adriana van 1864-? IXg,1
Goitjes, Freerck 1640-? III
Gon Netscher, Catharina Jeannette van der 1853-? IXf,1
Groenveld, Jan (Meintesdr) 1810-1868 VIIIa
Groenveld, Martzen (Jansdr) 1835-1870 VIIIa
Haarsma, Grietje 1875-1925 IXa,5
Ham, Jan 1867-1926 IXf
Harsevoort, Henry 1892-1968 IXk,11
Haytses, Sjoerdke 1565-? I
Heide, Elske van der 1842-1906 IXa,4; Xa
Herrema, Dirk (Harmenszn) 1895-1968 IXk,12
Herrema, Harmen (Janszn) 1860-1909 IXk,12
Hettinga, Anne (Pieterszn) 1833-1901 IXk
Hettinga, Anne (Rimmerszn) 1883-1962 IXk,1
Hettinga, Antje (Rimmersdr) 1893-1895 IXk,8
Hettinga, Antje (Rimmersdr) 1899-1989 IXk,12
Hettinga, Benjamin (Rimmerszn) 1907-1960 IXk,18
Hettinga, Froukje (Rimmersdr) 1897-1897 IXk,10
Hettinga, Froukje (Rimmersdr) 1900-1900 IXk,13
Hettinga, Froukje (Rimmersdr) 1901-1903 IXk,14
Hettinga, Jan (Rimmerszn) 1892-1965 IXk,7
Hettinga, Lolkje (Rimmersdr) 1902-1903 IXk,15
Hettinga, Murk (Rimmerszn) 1887-1958 IXk,4
Hettinga, naamloos 1905-1905 IXk,16
Hettinga, Pieter (Rimmerszn) 1886-1958 IXk,3
Hettinga, Pietje Antje (Rimmersdr) 1891-1939 Xd
Hettinga, Riemer (Rimmerszn) 1884-1962 IXk,2
Hettinga, Rimmer (Anneszn) 1861-1938 IXk
Hettinga, Rimmer (Rimmerszn) 1895-1984 IXk,9
Hettinga, Sipkje (Rimmersdr) 1897-? IXk,11
Hettinga, Sybren (Rimmerszn) 1888-1958 IXk,5
Hettinga, Theodore (Rimmerszn) 1906-1959 IXk,17
Hoekstra, Bauke 1884-1961 Xa
Hoekstra, Douwe Frans 1887-1955 IXa,4
Hoekstra, Elske 1906-1998 Xa,1
Hoekstra, Johannes (Popkeszn) 1821-1891 IXf
Hoekstra, Klaaske (Johannesdr) 1855-1916 IXf
Hoekstra, Martha 1918-1930 Xa,2
Hoekstra, Yede 1850-1906 IXa,4; Xa
Hofweegen, Johanna Jacoba van 1889-1975 IXh
Hollander, Clara den 1892-1958 IXk,18
Holster, Anna 1916-? Xd,1
Holster, Jelle (Pieterszn) 1887-1929 Xd
Holster, Pieter (Pieterszn) 1853-1915 Xd
Hoogd, Simon de 1870-? IXa,7
Hoogd, Zwaantje de 1898-? IXa,7
Hosper, Geertje (Allesdr) 1838-? IX-l
Huijsman, Joannes Adriaan ?-? IXh,2
Huijsman, Maria Gerardina 1898-? IXh,2
IJburg, Wilhelmina Jacoba 1845-? IXe
IJzelenberg, Johannes 1904-? IXg,1
Jaski, Lollina (Theunisdr) 1848-? IXb,1
Jelles, Epke 1710-? V
Jelsma, Albert 1854-? IX-l,5
Jelsma, Froukje 1900-? IX-l,5
Jensema, Aafke 1877-1928 Xd; Xd,1
Jong, Antje (Rienksdr) de 1816-1860 IXb
Jong, Baukje (Wytzesdr) de 1837-1927 VIIIa,5
Jong, Grietje de 1867-1932 IXc
Jong, Marijke (Aukesdr) de 1824-1870 IXf
Jong, Oepke (Dooitzeszn) de 1837-? IXc
Kaijser, Christina 1901-? IXg,6
Kaijser, Georg ?-? IXg,6
Karssemeijer, Geertje 1872-? IXa,7
Kemp, Eugène Alexandre Etienne van der 1846-1909 IXf,1
Kemp, Pieter Hendrik van der 1881-? IXf,1
Kleeff, Wilhelmina Elisabeth Gerardina van 1867-? Xc
Kole, Adriaan 1863-1939 IXk,17
Kole, Esther Ruth 1916-2003 IXk,17
Koning, Janna 1888-1918 IXb,1
Kraak, Adriana 1873-1957 IXk,17
Kühnreich, Maria ?-? IXg,6
Kuipers, Epke 1830-? IXi
Kuipers, Rinske 1861-1945 IXi
Kuiter, Sara Bernardina Antonia 1851-? IXh,1
Kuperus, Antje (Sjoerdsdr) 1868-1934 IXm
Kuperus, Sjoerd (Hendrikszn) 1807-? IXm
Leen, Grietje (Nannesdr) van der 1865-1922 IX-l
Leen, Nanne (Hesselszn) van der 1834-1902 IX-l
Leeuwen, Leendert van 1868-? IXh,3
Leeuwen, Lucas Leendert van 1901-1948 IXh,3
Meinema, Klaaske (Annesdr) 1868-? IXk,2
Meyer, Gerrit (Martinuszn) 1895-? IXa,6
Meyer, Martinus 1867-? IXa,6
Mijsbergen, Johanna ?-? IXh,2
Milchers, Geertruida Elizabeth Adriana 1871-? IXh,5
Minks, Binke 1865-? VIIIa,5
Minks, Jan (Ieskeszn) 1836-1905 VIIIa,5
Molen, Trijntje Elizabeth van der 1903-1953 IXg,5
Monsma, Hiltje (Jansdr) 1824-? IXa
Muizelaar, Hains 1870-? IXc,1
Muizelaar, Janke 1902-1986 IXc,1
Mulder, Gerrit 1878-1957 IXa,1
Mulder, Willem 1849-1928 IXa,1
Nijenhuis, Geertruida 1864-? IXa,7
NN, NN 1670-? IV
NN, NN 1755-? VI
NN, Winnefred 1900-? IXi,2
Nuis, Anna 1882-? IXg,5
Oonk, Harmina 1832-? Xd
Otten, Hendrika 1873-? Xb,1
Peters, Sophia C. 1858-1826 IXj,1
Postma, Elisabeth 1857-? IXa,1
Prins, Jakob 1834-? IXf
Prins, Meinsje 1869-1949 IXf
Putters, Cornelis Johannes 1861-1937 IXd,3
Putters, Cornelis Johannes 1899-? IXd,3
Quispel, Elizabeth 1854-? IXe,1
Ras, Pieter 1865-1895 IXg
Ribbers, Anna Hendrika 1897-? IXh,1
Rigteren, Johan Peter van 1867-1918 IXf
Rijn van Alkemade, Ingebrecht Abraham van 1858-1932 IXf,1
Rijn van Alkemade, Jacob van 1885-? IXf,1
Rot, Cornelis 1891-1975 IXm,3
Rot, Pieter ?-? IXm,3
Schaaf, Aukje (Ariensdr) van der ?-? IXk,3; IXk,5; IXk,7
Scheepstra, Egbert 1905-1973 Xa,1
Scheepstra, Melle 1878-1965 Xa,1
Schotsman, Geeske (Waajesdr) 1857-1938 IXb
Schotsman, Waaje (Heereszn) 1812-1867 IXb
Schous, Maria Catharina 1924-2009 Xc,1
Schriek, Pieternella Johanna 1871-? IXf,3
Siebesma, Geertje (Siebrensdr) 1775-? VIIb
Sijde, Maria van der 1830-? IXh
Sjoerds, Watze 1740-? VIIa
Sjoerdsma, Taeke (Sjoerdszn) 1863-? IXk,2
Sjoerdsma, Tjeerdtje (Taekesdr) 1891-1979 IXk,2
Slijt, Neeltje 1857-? IX-l,5
Slooten, Herman van 1903-? IXa,14
Slooten, Jacobus van 1868-? IXa,14
Slooter, Jan 1832-? IXh
Slooter, Marinus (Janszn) 1872-1946 IXh
Sluimer, Adriana 1881-1911 IXa,4
Sluis, Joukje van der 1871-? IXa,5
Soetinga, Anna 1897-? IX-l,4
Soetinga, Jacob ?-? IX-l,4
Sonders, Gerardus Petrus Franciscus 1902-? IXh,5
Sonders, Joannes Henricus 1871-? IXh,5
Sopjes, Gertrude 1890-1945 IXk,4
Sopjes, Olfert 1852-? IXk,4
Souverein, Johannes 1821-? IXa
Souverein, Trijntje 1857-1896 IXa
Suidema, Anna Christina 1849-? IXf,3
Sybrandy, Anskje (Jellesdr) 1855-1913 Xd
Syrcxma, Murck (Evertszn) 1590-? II
Syrcxma, Richt (Murcksdr) 1625-? II
Sytses, Goyts 1595-? I
Taekema, Kornelis (Taekeszn) 1833-1897 IXa
Taekema, Tjaltje 1869-1938 IXa
Telkamp, Anna 1892-1933 IXm,3
Tepaske, Anne 1888-1965 IXk,3
Tepaske, Cynthia 1887-1946 IXk,7
Tepaske, Derk Jan ?-? IXk,3; IXk,5; IXk,7
Tepaske, Johanna 1890-1978 IXk,5
Thijssen, Meinu 1640-? III
Tigchelaar, Tietje 1876-1959 Xa,1
Tillich, Kaatje 1874-1906 IXh
Tilstra, Aaltje 1874-? IXa,14
Timmerman, Jacoba 1845-1903 IXg
Travis, Mary 1888-? IXj,3
Tresling, Dieuwke (Riemersdr) 1766-1837 VI
Tresling, Riemer 1740-? VI
Velthuizen, Alberta 1899-1899 IXd,2
Velthuizen, Alberta 1903-1903 IXd,4
Velthuizen, Marta Gijberta 1901-? IXd,3
Velthuizen, Teunis 1833-1890 IXd
Velthuizen, Willem 1872-1941 IXd
Vermaas, Anna 1859-? Xe
Vetsera, Joanna Carolina Elisabeth van 1868-1901 IXf,1
Visser, Tijs (Wybeszn) 1843-1919 IXb,1
Visser, Tijs Wiebe 1885-1962 IXb,1
Vlietstra, Hendrik 1904-2002 Xb,1
Vlietstra, Johannes 1869-1952 Xb,1
Vries, Adriana de 1873-? IXh,3
Vries, Pietertje de ?-? IXm,3
Vries, Pietje (Rimmersdr) de 1837-1908 IXk
Vries, Saakjen (Eelkesdr) de 1842-? IXh
Wal, Alexander Taeke van der 1897-? IXh,2
Wal, Elizabeth Pieternella Johanna van der 1905-? IXh,5
Wal, Saakje Wilhelmina van der 1896-1958 IXh,1
Wal, Sjoukje Johanna Petronella van der 1900-? IXh,3
Wal, Taeke (Okkeszn) van der 1844-? IXh
Wal, Taeke Alexander van der 1900-1900 IXh,4
Wal, Wigle (Taekeszn) van der 1870-1905 IXh
Werf, Akke van der 1863-? IXa,6
Werf, Alle (Pieterszn) van der 1775-? VIIb
Werf, Janke (Allesdr) van der 1799-1884 VIIb
Westmijze, Garband 1849-? IXf,3
Westmijze, Strijntje 1890-? IXf,3
Wielinga, Sijtske 1829-? IXi
Wiersma, Antje 1835-1896 VIIIc
Wiersma, Sybren (Uiltjeszn) 1795-? VIIIc
Wijbenga, Jeltje (Wiebesdr) 1805-1863 VIIIb
Wijbenga, Sjoukje (Jeltjesdr) 1834-1925 VIIIb
Wijker, Engeltje 1839-? IXf
Wijnja, Froukjen (Jansdr) 1799-? VIIIc
Wilbers, Riemke (Wybesdr) 1830-? IXj
Willigen, Daniel Johannes van 1902-? IXh,1
Willigen, Julianus Marinus van 1876-? IXh,1
Wischmeyer, Gertrude 1917-1991 Xb,2
Wischmeyer, Hille 1879-1966 Xb
Wischmeyer, Martin 1919-2017 Xb,3
Wischmeyer, Rene 1914-2005 Xb,1
Wischmeyer, Willem (Hendrikszn) ?-? Xb
Wit, Johannes de 1840-? IXg
Wit, Willempje de 1867-1934 IXg
Wolbartus, Janneke 1850-1932 IXa,1
Wolk, Arnoldus Johannes van der 1857-1943 VIIIa,3
Wolk, Hendricus van der 1822-1906 VIIIa,3
Wybenga, Rinkjen (Wybesdr) 1812-1872 VIIIa
Wybes, Wabe 1565-1647 I
Wynalda, John 1885-? IXk,2
Zandhuis, Alida Lizette ?-? IX-l,4
Zuur, Hendrika Johanna 1830-? IXf
Zwaan, Akke 1869-? IXc,1
Zwart, Cornelis 1847-1897 IXe,1
Zwart, Pieter Frederik Jacobus 1894-? IXe,1
Zwezerijn, Maria 1872-1949 IXd,3