personen Abma
kwartierstaten
persoonskaarten parentelen fotoalbums handleiding
klik in het menu links
op      om naar de namenlijst te gaan van in de parenteel van Abe (Murkszn) Abma genoemde personen
klik op een groen gekleurd nummer om naar de vermelding van de betreffende persoon te gaan
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
klik in het menu onder
op      om naar de kwartierstaat van Abe (Murkszn) Abma te gaan
klik in het menu onder
op      om naar de persoonskaart van Abe (Murkszn) Abma te gaan
JanMolenweg.nl   parenteel 3472   versie 09.10.2019
de nakomelingen van Abe (Murkszn) Abma
IJlst 1830 - 1872 Workum

I. Abe (Murkszn) Abma, geboren IJlst 30 maart 1830, houtmolenaar 1855, houtmolenaar 1856, molenaarsknegt 1858, houtzaagmolenaar 1860, overleden Workum 4 juli 1872, zoon van Murk (Abeszn) Abma en Janke (Allesdr) van der Werf,
•  trouwt IJlst 26 november 1854 met Martzen (Jansdr) Groenveld, geboren IJlst 17 maart 1835, zonder beroep 1858, overleden Workum 31 december 1870, dochter van Jan (Meintesdr) Groenveld en Rinkjen (Wybesdr) Wybenga.
•  uit dit huwelijk:
1. Murk (Abeszn), klik op IIa.
2. Jan Abma, geboren Lemmer 21 december 1856, scheepstimmerknecht 1874, overleden Workum 22 maart 1874.
3. Janke Abma, geboren Lemmer 19 december 1858, zonder beroep 1890, zonder beroep 1947, overleden Utrecht 24 april 1947, trouwt Utrecht 4 juni 1890 met Arnoldus Johannes van der Wolk, geboren Utrecht 12 juli 1857, bediende 1890, tafelbediende 1898, zonder beroep 1943, overleden Utrecht 25 december 1943, zoon van Hendricus van der Wolk en Christina Foks.
4. Geert, klik op IIb.
5. Wiebe Abma, geboren Workum 27 januari 1863, overleden Amsterdam 24 juli 1923, trouwt Workum 24 mei 1890 met Binke Minks, geboren Workum 21 mei 1865, overleden *, dochter van Jan (Ieskeszn) Minks en Baukje (Wytzesdr) de Jong.
6. Alle, klik op IIc.
7. Rinkjen, klik op IId.
8. Jeltje Abma, geboren Workum 27 oktober 1870, overleden IJlst 21 juni 1873.

IIa. Murk (Abeszn) Abma, geboren Lemmer 13 november 1855, houtzaagmolenaar 1885, molenaarsknecht 1896, houtzaagmolenaarsknecht 1898, houtzaagmolenaarsknecht 1898, houtmolenaarsknecht 1899, houtzaagmolenaarsknecht 1899, molenaarsknecht 1900, houtzaagmolenaarsknecht 1901, houtzaagmolenaarsknecht 1904, houtzaagmolenaarsknecht 1906, los werkman 1909, ijslichter 1920, overleden Harlingen 23 mei 1943,
•  trouwt 1e Harlingen 13 mei 1880 met Trijntje Souverein, geboren Harlingen 2 maart 1857, zonder beroep 1885, zonder beroep 1896, overleden Harlingen 25 juli 1896, dochter van Johannes Souverein en Hiltje (Jansdr) Monsma;
•  trouwt 2e Harlingen 25 november 1897 met Tjaltje Taekema, geboren Menaldum 1 januari 1869, naaister 1897, zonder beroep 1898, zonder beroep 1898, zonder beroep 1899, zonder beroep 1899, zonder beroep 1900, zonder beroep 1901, overleden Harlingen 10 februari 1938, dochter van Kornelis (Taekeszn) Taekema en Hiltje (Jansdr) de Boer.
•  uit het eerste huwelijk:
1. Martzen Abma, geboren Harlingen 25 mei 1881, overleden Harlingen 14 april 1962, trouwt 1e Harlingen 1 februari 1904 met Bernard Johannes Drost, geboren Harlingen 8 oktober 1881, touwslagersknecht, overleden Harlingen 29 augustus 1909, zoon van Johannes Antonius Drost en Elisabeth Postma; trouwt 2e Harlingen 15 juni 1916 met Gerrit Mulder, geboren Harlingen 15 september 1878, overleden Harlingen 16 april 1957, zoon van Willem Mulder en Janneke Wolbartus.
2. Johannes Abma, geboren Harlingen 2 september 1883, overleden Harlingen 22 april 1943.
3. Hiltje, klik op III.
4. Janke Abma, geboren Almenum 30 december 1887, overleden Harlingen 26 november 1973, trouwt Harlingen 5 februari 1920 met Douwe Frans Hoekstra, geboren Almenum 22 maart 1887, matroos der koopvaardij, overleden Harlingen 5 mei 1955, zoon van Yede Hoekstra en Elske van der Heide en weduwnaar van Adriana Sluimer.
5. Abe Abma, geboren Almenum 29 oktober 1889, overleden Harlingen 24 april 1939, trouwt 1e Harlingen 9 september 1915 met Dooitske Dijkstra, geboren Harlingen 23 augustus 1896, zonder beroep 1925, overleden Harlingen 17 december 1925, dochter van Pieter Dijkstra en Grietje Haarsma; trouwt 2e Harlingen 31 juli 1928 met Antje Broersma, geboren Harlingen 28 augustus 1898, overleden *, dochter van Jan Broersma en Joukje van der Sluis.
6. Aafke Abma, geboren Almenum 28 april 1892, overleden *, trouwt Velsen 2 december 1920 met Gerrit (Martinuszn) Meyer, geboren Harlingen 20 april 1895, politie-agent 1920, overleden *, zoon van Martinus Meyer en Akke van der Werf.
7. Wiebe Abma, geboren Harlingen 22 juli 1896, kantoorbediende 1929, overleden *, trouwt 1e Amsterdam 11 april 1929 met Geertien van Egten, geboren De Tippe 27 januari 1902, overleden Amsterdam 28 mei 1958, dochter van Geert van Egten en Geertruida Nijenhuis; trouwt 2e Amsterdam 28 maart 1962 met Zwaantje de Hoogd, geboren Amsterdam 16 mei 1898, overleden *, dochter van Simon de Hoogd en Geertje Karssemeijer en weduwe van Pieter Bovenkerk.
•  uit het tweede huwelijk:
8. Rinkje Abma, geboren Harlingen 13 augustus 1898, overleden Harlingen 17 september 1898.
9. Dirkje Abma, geboren Harlingen 27 oktober 1899, overleden Harlingen 5 december 1899.
10. naamloos Abma, levenloos geboren zoon, geboren Harlingen 30 augustus 1900.
11. Cornelis Abma, geboren Harlingen 10 juli 1901, overleden Harlingen 16 juli 1901.
12. Geert Abma, geboren Harlingen 13 februari 1903, overleden *.
13. Jan Abma, geboren Harlingen 16 april 1904, overleden Harlingen 28 april 1904.
14. Jantje Abma, geboren Harlingen 6 juni 1905, overleden *, trouwt Harlingen 4 april 1929 met Herman van Slooten, geboren Harlingen 20 december 1903, overleden *, zoon van Jacobus van Slooten en Aaltje Tilstra.
15. Hiltje Abma, geboren Harlingen 14 juli 1907, overleden Harlingen 4 januari 1909.
16. Geeske Abma, geboren Harlingen 16 juli 1910, overleden Harlingen 22 januari 1912.

III. Hiltje Abma, geboren Almenum 9 september 1885, dienstbode 1906, zonder beroep 1930, overleden Harlingen 15 juni 1957,
•  trouwt Harlingen 21 juni 1906 met Bauke Hoekstra, geboren Wijnaldum 28 augustus 1884, los werkman 1906, los werkman 1930, overleden Harlingen 10 december 1961, zoon van Yede Hoekstra en Elske van der Heide.
•  uit dit huwelijk:
1. Elske Hoekstra, geboren Harlingen 7 december 1906, overleden Harlingen 16 januari 1998, begraven Harlingen, Begraafplaats januari 1998, trouwt Harlingen 13 oktober 1932 met Egbert Scheepstra, geboren Bergisch Gladbach 17 januari 1905, overleden Harlingen 19 december 1973, begraven Harlingen, Begraafplaats december 1973, zoon van Melle Scheepstra en Tietje Tigchelaar.
2. Martha Hoekstra, geboren Harlingen 12 november 1918, overleden Harlingen 20 december 1930.

IIb. Geert Abma, geboren Lemmer 29 november 1860, secretaris van de Koninklijke Nederlands bond van Oud-onderofficieren, armbezoeker 1919, overleden Leeuwarden 28 januari 1927, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 1927,
•  trouwt Leeuwarden 17 november 1888 met Geeske (Waajesdr) Schotsman, geboren Workum 23 mei 1857, zonder beroep 1919, overleden Oenkerk 19 juni 1938, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 22 juni 1938, dochter van Waaje (Heereszn) Schotsman en Antje (Rienksdr) de Jong.
•  uit dit huwelijk:
1. Anna Martje Abma, geboren Leeuwarden 9 november 1889, zonder beroep 1919, overleden Harlingen 16 augustus 1972, trouwt Leeuwarden 21 juni 1919 met Tijs Wiebe Visser, geboren Schiermonnikoog 24 maart 1885, commies bij een spoorwegmaatschappij 1919, overleden Harlingen 18 september 1962, zoon van Tijs (Wybeszn) Visser en Lollina (Theunisdr) Jaski en weduwnaar van Janna Koning.
2. Albert Willem Abma, geboren Leeuwarden 13 oktober 1891, overleden Leeuwarden 28 november 1920.
3. Arnold Johan Eduard Abma, geboren Leeuwarden 24 april 1893, overleden *.

IIc. Alle Abma, geboren Workum 7 januari 1866, overleden Workum 27 december 1927, begraven Workum, bij de kerk,
•  trouwt Workum 1 juni 1895 met Grietje de Jong, geboren Makkum 7 mei 1867, overleden Workum 26 december 1932, dochter van Oepke (Dooitzeszn) de Jong en Maaike (Jellesdr) Attema.
•  uit dit huwelijk:
Oepke Abma, geboren Workum 7 oktober 1897, overleden *, trouwt Workum 23 maart 1928 met Janke Muizelaar, geboren Stavoren 6 april 1902, overleden * 13 juni 1986, dochter van Hains Muizelaar en Akke Zwaan.

IId. Rinkjen Abma, geboren Workum 9 maart 1868, dienstbode 1898, zonder beroep 1933, overleden Bunnik 26 april 1933,
•  trouwt Driebergen 5 augustus 1898 met Willem Velthuizen, geboren Driebergen 31 augustus 1872, timmerman 1898, timmerman 1933, zonder beroep 1941, overleden Utrecht 14 januari 1941, zoon van Teunis Velthuizen en Albarta de Bruin.
Haar zoon:
1. Maurits Abma, geboren Utrecht 16 mei 1892, overleden Utrecht 11 november 1892.
•  uit het huwelijk:
2. Alberta Velthuizen, geboren Bunnik 7 juni 1899, overleden Bunnik 28 juni 1899.
3. Marta Gijberta Velthuizen, geboren Bunnik 6 januari 1901, overleden *, trouwt Bunnik 17 februari 1927 met Cornelis Johannes Putters, geboren Utrecht 22 juni 1899, overleden *, zoon van Cornelis Johannes Putters en Maria Zwezerijn en gescheiden partner van Helena Johanna Fiekert.
4. Alberta Velthuizen, geboren Bunnik 1 september 1903, overleden Bunnik 17 september 1903.Abma, Aafke (1892 - )  IIa,6
Abma, Abe (1889 - 1939)  IIa,5
Abma, Abe (Murkszn) (1830 - 1872)  I
Abma, Albert Willem (1891 - 1920)  IIb,2
Abma, Alle (1866 - 1927)  IIc
Abma, Anna Martje (1889 - 1972)  IIb,1
Abma, Arnold Johan Eduard (1893 - )  IIb,3
Abma, Cornelis (1901 - 1901)  IIa,11
Abma, Dirkje (1899 - 1899)  IIa,9
Abma, Geert (1860 - 1927)  IIb
Abma, Geert (1903 - )  IIa,12
Abma, Geeske (1910 - 1912)  IIa,16
Abma, Hiltje (1885 - 1957)  III
Abma, Hiltje (1907 - 1909)  IIa,15
Abma, Jan (1856 - 1874)  I,2
Abma, Jan (1904 - 1904)  IIa,13
Abma, Janke (1858 - 1947)  I,3
Abma, Janke (1887 - 1973)  IIa,4
Abma, Jantje (1905 - )  IIa,14
Abma, Jeltje (1870 - 1873)  I,8
Abma, Johannes (1883 - 1943)  IIa,2
Abma, Martzen (1881 - 1962)  IIa,1
Abma, Maurits (1892 - 1892)  IId,1
Abma, Murk (Abeszn) (1803 - 1836)  I
Abma, Murk (Abeszn) (1855 - 1943)  IIa
Abma, naamloos (1900)  IIa,10
Abma, Oepke (1897 - )  IIc,1
Abma, Rinkje (1898 - 1898)  IIa,8
Abma, Rinkjen (1868 - 1933)  IId
Abma, Wiebe (1863 - 1923)  I,5
Abma, Wiebe (1896 - )  IIa,7
Attema, Maaike (Jellesdr) (1831 - )  IIc
Boer, Hiltje (Jansdr) de (1839 - 1897)  IIa
Bovenkerk, Pieter (1892 - 1941)  IIa,7
Broersma, Antje (1898 - )  IIa,5
Broersma, Jan (1873 - )  IIa,5
Bruin, Albarta de (1842 - )  IId
Dijkstra, Dooitske (1896 - 1925)  IIa,5
Dijkstra, Pieter (1874 - )  IIa,5
Drost, Bernard Johannes (1881 - 1909)  IIa,1
Drost, Johannes Antonius (1853 - )  IIa,1
Egten, Geert van (1864 - )  IIa,7
Egten, Geertien van (1902 - 1958)  IIa,7
Fiekert, Helena Johanna (1895 - )  IId,3
Foks, Christina (1821 - 1906)  I,3
Groenveld, Jan (Meintesdr) (1810 - 1868)  I
Groenveld, Martzen (Jansdr) (1835 - 1870)  I
Haarsma, Grietje (1875 - 1925)  IIa,5
Heide, Elske van der (1842 - 1906)  IIa,4; III
Hoekstra, Bauke (1884 - 1961)  III
Hoekstra, Douwe Frans (1887 - 1955)  IIa,4
Hoekstra, Elske (1906 - 1998)  III,1
Hoekstra, Martha (1918 - 1930)  III,2
Hoekstra, Yede (1850 - 1906)  IIa,4; III
Hoogd, Simon de (1870 - )  IIa,7
Hoogd, Zwaantje de (1898 - )  IIa,7
Jaski, Lollina (Theunisdr) (1848 - )  IIb,1
Jong, Antje (Rienksdr) de (1816 - 1860)  IIb
Jong, Baukje (Wytzesdr) de (1837 - 1927)  I,5
Jong, Grietje de (1867 - 1932)  IIc
Jong, Oepke (Dooitzeszn) de (1837 - )  IIc
Karssemeijer, Geertje (1872 - )  IIa,7
Koning, Janna (1888 - 1918)  IIb,1
Meyer, Gerrit (Martinuszn) (1895 - )  IIa,6
Meyer, Martinus (1867 - )  IIa,6
Minks, Binke (1865 - )  I,5
Minks, Jan (Ieskeszn) (1836 - 1905)  I,5
Monsma, Hiltje (Jansdr) (1824 - )  IIa
Muizelaar, Hains (1870 - )  IIc,1
Muizelaar, Janke (1902 - 1986)  IIc,1
Mulder, Gerrit (1878 - 1957)  IIa,1
Mulder, Willem (1849 - 1928)  IIa,1
Nijenhuis, Geertruida (1864 - )  IIa,7
Postma, Elisabeth (1857 - )  IIa,1
Putters, Cornelis Johannes (1861 - 1937)  IId,3
Putters, Cornelis Johannes (1899 - )  IId,3
Scheepstra, Egbert (1905 - 1973)  III,1
Scheepstra, Melle (1878 - 1965)  III,1
Schotsman, Geeske (Waajesdr) (1857 - 1938)  IIb
Schotsman, Waaje (Heereszn) (1812 - 1867)  IIb
Slooten, Herman van (1903 - )  IIa,14
Slooten, Jacobus van (1868 - )  IIa,14
Sluimer, Adriana (1881 - 1911)  IIa,4
Sluis, Joukje van der (1871 - )  IIa,5
Souverein, Johannes (1821 - )  IIa
Souverein, Trijntje (1857 - 1896)  IIa
Taekema, Kornelis (Taekeszn) (1833 - 1897)  IIa
Taekema, Tjaltje (1869 - 1938)  IIa
Tigchelaar, Tietje (1876 - 1959)  III,1
Tilstra, Aaltje (1874 - )  IIa,14
Velthuizen, Alberta (1899 - 1899)  IId,2
Velthuizen, Alberta (1903 - 1903)  IId,4
Velthuizen, Marta Gijberta (1901 - )  IId,3
Velthuizen, Teunis (1833 - 1890)  IId
Velthuizen, Willem (1872 - 1941)  IId
Visser, Tijs (Wybeszn) (1843 - 1919)  IIb,1
Visser, Tijs Wiebe (1885 - 1962)  IIb,1
Werf, Akke van der (1863 - )  IIa,6
Werf, Janke (Allesdr) van der (1799 - 1884)  I
Wolbartus, Janneke (1850 - 1932)  IIa,1
Wolk, Arnoldus Johannes van der (1857 - 1943)  I,3
Wolk, Hendricus van der (1822 - 1906)  I,3
Wybenga, Rinkjen (Wybesdr) (1812 - 1872)  I
Zwaan, Akke (1869 - )  IIc,1
Zwezerijn, Maria (1872 - 1949)  IId,3