personen Janse
kwartierstaten
persoonskaarten parentelen fotoalbums handleiding
klik in het menu links
op      om naar de namenlijst te gaan van in de parenteel van Leendert Janse genoemde personen
klik op een groen gekleurd nummer om naar de vermelding van de betreffende persoon te gaan
klik op een blauw of bruin gekleurde naam om de persoonskaart van de betreffende persoon te openen
klik in het menu onder
op      om naar de persoonskaart van Leendert Janse te gaan
JanMolenweg.nl   parenteel 7467   versie 09.10.2019
de nakomelingen van Leendert Janse
Zierikzee 1743 - 1812 Zierikzee

I. Leendert Janse, geboren Zierikzee circa 1743, zakkendrager 1798, charpentier te Zierikzee 1812, charpentier 1812, overleden Zierikzee 8 juni 1812, zoon van (? Leendert) (? Janse) en (? Adriaantje) (? Claas),
•  trouwt Zierikzee 13 mei 1772 met Neeltje Nout, geboren * circa 1760, overleden Zierikzee oktober 1801, begraven Zierikzee, [...] 20 oktober 1801.
•  uit dit huwelijk:
1. Johannes, klik op IIa.
2. Barend, klik op IIb.

IIa. Johannes Janse, geboren Zierikzee circa 1785, timmerman 1812, timmermansknecht 1820, overleden *,
•  trouwt 1e Amsterdam 27 december 1812 met Eletta Anna Maria Birhuis, geboren Schenkenschans circa 1787, overleden Nieuwer-Amstel 9 augustus 1818, dochter van Wilhelm Birhuis en Elisabeth Biesenbenders;
•  trouwt 2e Amsterdam 12 april 1820 met Geertien Huinink, geboren Amsterdam, gedoopt Amsterdam, Oude Kerk 21 november 1773, overleden *, dochter van Harmen Huinink en Jannetje van Apeldoorn en weduwe van Gerrit Bernardus Krebber.
•  uit het eerste huwelijk:
1. Elisabeth Janse, geboren Amsterdam circa 1814, overleden *, trouwt Amsterdam 21 februari 1849 met Jan Molenaar Hancock, geboren Amsterdam, gedoopt Amsterdam, [...] 3 februari 1773, overleden *, zoon van Jacobus Hancock en Catharina Moolenaar en weduwnaar van Alida Cornelia Schoonewolf.
2. Leenaert Janse, geboren Amsterdam 18 december 1815, overleden *.
3. Wilhelm Janse, geboren Amsterdam 24 januari 1818, overleden *.

IIb. Barend Janse, geboren Zierikzee 23 oktober 1788, gedoopt Zierikzee, [...] 26 oktober 1787, timmerman 1817, timmermans-baas 1817, timmerman 1818, timmerman 1818, timmerman te Brouwershaven 1820, timmerman 1822, timmerman 1843, timmerman te Brouwershaven 1844, zonder beroep 1845, zonder beroep te Brouwershaven 1847, zonder beroep 1851, zaakwaarnemer 1853, zonder beroep 1856, overleden Brouwershaven 25 januari 1856,
•  trouwt Brouwershaven 6 juni 1817 met Maria Petronella van Actel, geboren Brouwershaven 24 mei 1791, gedoopt Brouwershaven, [...] 5 juni 1791, arbeidster 1817, buiten beroep 1843, zonder beroep 1845, zonder beroep 1845, zonder beroep te Brouwershaven 1847, zonder beroep 1851, zonder beroep 1853, zonder beroep 1856, zonder beroep 1868, zonder beroep 1871, overleden Brouwershaven 1 april 1871, dochter van Paulus Josephus van Actel en Pieternella Janse.
•  uit dit huwelijk:
1. Leendert (Barendszn) Janse, geboren Brouwershaven 21 december 1817, overleden Brouwershaven 1 januari 1818.
2. Leendert (Barendszn), klik op IIIa.
3. Johannis (Barendszn), klik op IIIb.
4. Paulus (Barendszn), klik op IIIc.
5. Pieternella (Barendsdr), klik op IIId.

IIIa. Leendert (Barendszn) Janse, geboren Brouwershaven 31 december 1818, leraar aan de Kweekschool voor de Zeevaart, lector te Middelburg 1847, opzigter te Middelburg 1847, opzigter 1849, publiceert "Bijdrage tot het onderzoek naar de oorzaken der geslachts-verhouding bij de geboorten", Middelburg (Gebroeders Abrahams) 1853, directeur der gasfabriek 1854, directeur van het gasfabriek 1856, directeur der gasfabriek 1857, directeur der gasfabriek 1860, onderwijzer in de wiskunde 1863, lector aan de Kweekschool voor de Zeevaart 1872, lector aan de Kweekschool voor de Zeevaart 1873, leraar aan de Kweekschool voor de Zeevaart 1883, zonder beroep 1889, overleden Amsterdam 27 februari 1898,
•  trouwt Middelburg 30 juni 1847 met Cornelia van Nederveen, geboren Middelburg 30 juni 1822, zonder beroep te Middelburg 1847, zonder beroep 1849, zonder beroep 1852, zonder beroep 1854, zonder beroep 1857, zonder beroep 1860, zonder beroep 1863, zonder beroep 1872, zonder beroep 1889, overleden Utrecht 1 februari 1904, dochter van Gilles van Nederveen en Anna de Swaaf.
•  uit dit huwelijk:
1. Barend, klik op IVa.
2. Gillis Janse, geboren Middelburg 19 september 1852, samensteller van "Catalogus der bibliotheek van het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam" 1881, bibliothecaris van van het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam te Amsterdam 1881, overleden Amsterdam 16 maart 1912.
3. Johannes Pieter, klik op IVb.
4. Leendert Cornelis, klik op IVc.
5. Jacobus Marinus, klik op IVd.
6. Maria Anna Janse, geboren Middelburg 8 juli 1863, overleden * voor 27 februari 1898.

IVa. Barend Janse, geboren Middelburg 27 september 1849, opzigter machinist bij de Rhijnspoorwegmaatschappij 1872, opzichter machinist 1873, chef bij de Rhijnspoorwegmaatschappij 1889, spoorbeambte 1899, spoorwegambtenaar 1901, spoorwegambtenaar 1902, werkmeester 1911, zonder beroep 1936, overleden Soest 9 juni 1936,
•  trouwt Utrecht 26 september 1872 met Arnoldina Francina van Straaten, geboren Utrecht 1 augustus 1844, zonder beroep 1872, zonder beroep 1901, zonder beroep 1902, overleden Soest 12 september 1902, dochter van Adrianus Wilhelmus Nicolaas van Straaten en Arnoldina (Barendina) Francina Brinkman.
•  uit dit huwelijk:
1. Leendert, klik op Va.
2. Adrianus Wilhelmus Nicolaas, klik op Vb.
3. Cornelia Janse, geboren Rotterdam 18 maart 1878, overleden *.
4. Arnoldus Franciscus, klik op Vc.
5. Barend Janse, geboren Zoeterwoude 2 september 1881, kantoorbediende 1911, overleden *.
6. Maria Johanna Janse, geboren Zoeterwoude 10 augustus 1885, overleden *.

Va. Leendert Janse, geboren Den Haag 8 september 1873, ingenieur 1901, ingenieur 1902, ingenieur 1931, overleden *,
•  trouwt Utrecht 10 september 1901 met Henriette Justine Sophia Francisca van Lier, geboren Utrecht 10 november 1873, zonder beroep 1901, overleden *, dochter van Lambertus van Lier en Geertruida Elizabeth Kronenberg.
•  uit dit huwelijk:
Barend Lambertus Janse, geboren Amsterdam circa 1903, timmermansknecht, werktuigkundige 1931, overleden *, trouwt Amsterdam 14 april 1931 met Hermine Gregorius, geboren Solingen circa 1904, overleden *, dochter van Henricus Jurrien Gregorius en Laura Helena Hartkamp.

Vb. Adrianus Wilhelmus Nicolaas Janse, geboren Rotterdam 12 april 1875, spoorbeambte 1899, spoorwegambtenaar 1901, spoorwegambtenaar 1902, spoorwegbeambte 1939, zonder beroep 1942, overleden Utrecht 15 december 1942, begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust 18 december 1942,
•  trouwt Utrecht 4 december 1902 met Frederika Luiks, geboren Leeuwarden 10 mei 1868, zonder beroep 1902, zonder beroep 1939, zonder beroep 1942, overleden De Bilt 23 september 1942, begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust 26 september 1942, dochter van Jan Luiks en Maria (Jansdr) Bits.
•  uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Franciscus Frederik Janse, geboren Gouda circa 1903, overleden *, trouwt Utrecht 29 augustus 1932 met Cornelia Maria Greep, geboren Utrecht 22 juni 1908, overleden *, dochter van Hendrik Johannes Greep en Aarta Everdina Veenendaal.
2. Maria Jantina Adriana Janse, geboren Gouda 25 september 1904, zonder beroep 1939, overleden Leiden 21 november 1939, begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust 25 november 1939, trouwt Utrecht 7 april 1938 met Hendrik (Sikkeszn) Bleeker, geboren Franeker 11 februari 1909, overleden Heerenveen 27 oktober 1984, gecremeerd Goutum 31 oktober 1984, zoon van Sikke Bleeker en Hendrikje Porte.

Vc. Arnoldus Franciscus Janse, geboren Zoeterwoude 31 oktober 1879, opzichter machinist 1911, overleden Amersfoort 23 maart 1943,
•  trouwt Utrecht 20 april 1911 met Cornelia Aleida van Laere, geboren Utrecht 31 mei 1879, zonder beroep 1911, overleden Amersfoort 26 juli 1948, dochter van Laurentius Livinus van Laere en Johanna Juriana Ett.
•  uit dit huwelijk:
Arnoldus Franciscus Cornelis Janse, geboren Gennep september 1921, overleden Rotterdam 9 december 1921.

IVb. Johannes Pieter Janse, geboren Middelburg 26 december 1854, leraar aan de Hogere Burgerschool 1883, promoveert 26-maart 1885 bij prof. dr. A.J. van Pesch te Amsterdam op het proefschrift "Over de constructie en afronding van sterftetafels" 1885, leeraar aan de Hoogere Burgerschool 1889, leraar te Amsterdam 1918, zonder beroep 1946, overleden Apeldoorn 23 april 1946,
•  trouwt Amsterdam 19 juli 1883 met Alida Clasina Dirks, geboren Terneuzen 29 april 1856, zonder beroep te Amsterdam 1918, overleden * 17 oktober 1920, dochter van Justus Dirks en Alida Clasina Kruijsse.
•  uit dit huwelijk:
Leendert Janse, geboren Amsterdam circa 1885, leraar aan een gymnasium te Apeldoorn 1918, overleden *, trouwt Apeldoorn 28 maart 1918 met Josephina Geertrui Klein, geboren Rotterdam 10 oktober 1884, zonder beroep te Hengelo-OV 1918, overleden Apeldoorn, dochter van Andreas Josephus Klein en Masje Stolk.

IVc. Leendert Cornelis Janse, geboren Middelburg 8 oktober 1857, overleden * 28 februari 1945, begraven Amsterdam, Begraafplaats De Nieuwe Ooster,
•  trouwt Amsterdam 7 mei 1889 met Olga Louise Emilia Peterson, geboren * 17 augustus 1864, overleden * 14 maart 1949, begraven Amsterdam, Begraafplaats De Nieuwe Ooster, dochter van NN Peterson en NN NN.
•  uit dit huwelijk:
1. Nelly Janse, geboren *, overleden *.
2. Cornelia, klik op Vd.

Vd. Cornelia Janse, geboren Amsterdam 26 maart 1890, overleden Heelsum 6 april 1969,
•  trouwt Keulen 30 november 1918 met Carl Julius Heinrich Korte, geboren Stolberg 28 april 1889, overleden Heelsum 7 december 1967, zoon van NN Korte en NN NN.
•  uit dit huwelijk:
Olga Renée Korte, geboren Den Haag 31 augustus 1919, overleden Zaandam 12 mei 2004, trouwt Den Haag 8 december 1944 met Robertus Giljam, geboren Heerlen 16 oktober 1914, overleden Zaandam 12 mei 2001, zoon van Job Boudewijn Giljam en Maria Elisabeth Thierens.

IVd. Jacobus Marinus Janse, geboren Middelburg 9 februari 1860, plant- en dierkunde Amsterdamse Universiteit, HBS te Amsterdam, promotie (De medewerking der mergstralen aan de waterbeweging en het hout) 1885, botanisch assistent Rijksuniversiteit Leiden 1885, kruidkundige aan de plantentuin te Buitenzorg 1889, chef van de tweede afdeling bij ’s lands Plantentuin te Buitenzorg 1890, hoogleraar plantkunde RU Leiden 1899, hoogleraar plantkunde 1925, overleden Zeist 31 maart 1938, begraven Zeist, Begraafplaats aan de Woudenbergseweg april 1938,
•  trouwt Leiden 23 december 1889 met Catharina Harmina Sissingh, geboren Harlingen 27 september 1860, zonder beroep 1889, zonder beroep 1925, zonder beroep 1941, overleden Zeist 27 maart 1941, begraven Zeist, Begraafplaats aan de Woudenbergseweg 1941, dochter van Albertus Sissingh en Bertha Engelsman.
•  uit dit huwelijk:
1. Leendert Cornelis, klik op Ve.
2. Cornelia Albertina Janse, geboren Buitenzorg 13 juli 1893, overleden Zierikzee 24 december 1980, begraven Leiden, Begraafplaats Rhijnhof 27 december 1980.
3. Catharina Jacoba Janse, geboren Buitenzorg 11 april 1895, overleden Leiden 15 oktober 1962, begraven Leiden, Begraafplaats Rhijnhof 19 oktober 1962.

Ve. Leendert Cornelis Janse, geboren Buitenzorg 10 juli 1891, scheikundige 1925, overleden Leeuwarden 14 oktober 1971, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats oktober 1971,
•  trouwt 1e Den Haag 20 maart 1925 (door echtscheiding ontbonden 18 oktober 1946) met Anna Maria Susanna Hauwert, geboren Amsterdam 12 september 1894, zonder beroep 1925, overleden * 1989, dochter van Pieter Hauwert en Henriëtte Catharina Mussert;
•  trouwt 2e met Maria Gerbrig Feddema, geboren Leeuwarden 13 oktober 1909, overleden Leeuwarden 2 maart 1993, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats maart 1993, dochter van Hero Feddema en Jeltje van Dijk.
•  uit het eerste huwelijk:
Henriette Catharine Janse, geboren Leeuwarden 14 januari 1926, MO wiskunde, lerares wiskunde Rotterdam, overleden Burgh-Haamstede 19 oktober 2012, trouwt met Gaele Harmannus Postma, geboren * circa 1923, overleden Burgh-Haamstede 3 maart 1989, zoon van NN Postma en NN NN.

IIIb. Johannis (Barendszn) Janse, geboren Brouwershaven 3 januari 1820, directeur gasfabriek Zaltbommel, timmerman 1843, timmerman te Brouwershaven 1844, timmerman te Brouwershaven 1844, timmerman 1845, timmerman te Brouwershaven 1845, timmerman te Brouwershaven 1846, timmerman te Brouwershaven 1847, directeur van het gasfabriek 1856, pottenfabrikant 1864, zonder beroep 1872, particulier 1873, zonder beroep 1879, overleden Zaltbommel 18 mei 1879,
•  trouwt 1e Noordgouwe 8 september 1843 met Petronella Batenburg, geboren Oudshoorn 21 november 1815, zonder beroep 1843, zonder beroep te Brouwershaven 1844, zonder beroep 1844, overleden Brouwershaven 12 januari 1844, dochter van Andries Batenburg en Engeltje (Leendertsdr) Janse Kloet;
•  trouwt 2e Brouwershaven 22 oktober 1845 met Arendje (Jacobsdr) Plugge, geboren Scheveningen 30 december 1820, particuliere 1845, overleden Amsterdam 24 juli 1882, dochter van Jacob (Huijbertszn) Plugge en Jannetje (Chielsdr) de Jager.
•  uit het eerste huwelijk:
1. Pieter Barend, klik op IVe.
•  uit het tweede huwelijk:
2. Jakob Janse, geboren Brouwershaven 3 juni 1846, overleden *, begraven Soerabaja.
3. Barend (Johanniszn) Janse, geboren Brouwershaven 13 september 1847, fabrikant te Den Haag, lid van de Haagse gemeenteraad, officier van administratie bij de Koninklijke Nederlandse Marine 1871, lid van de Gemeente Raad van Gorinchem 1873, oprichter/directeur Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij te Den Haag 1882, onder curatele 1912, faillissement Barend Janse 1912, zonder beroep 1915, overleden Den Haag 3 december 1915, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen december 1915, trouwt Gorinchem 19 mei 1871 met Jannigje Smit, geboren Kinderdijk 9 februari 1850, zonder beroep 1917, overleden Scheveningen 11 augustus 1917, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen 14 augustus 1917, dochter van Pieter Smit en Eva van Dijk.
4. Maria Pieternella Janse, geboren Brouwershaven 23 april 1849, overleden Scheveningen voor 1927, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen voor 1927.
5. Jannetje Adriana Janse, geboren Brouwershaven 11 februari 1851, zonder beroep 1927, overleden Loosduinen 4 september 1927, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen september 1927.
6. Johannes (Johanniszn) Janse, geboren Brouwershaven 20 januari 1854, assuradeur 1900, overleden Den Haag 1 december 1900, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen december 1900.
7. Cornelis Janse, geboren Gorinchem 28 januari 1857, commissionair 1883, zonder beroep 1913, overleden Den Haag 6 juni 1913, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen na 6 juni 1913.

IVe. Pieter Barend Janse, geboren Brouwershaven 5 januari 1844, eigenaar van een veenderij (in Hoogeveen?), mede-eigenaar van een steenfabriek in Hoogeveen, werkzaam op de boerderij van een tante, winkelier te Den Haag, particiulier 1873, steenfabrikant 1874, steenfabrikant 1876, steenfabrikant 1877, steenfabrikant 1878, steenfabrikant 1879, steenfabrikant 1884, steenfabrikant 1886, overleden Stompwijk 11 juni 1901,
•  trouwt Brouwershaven 15 oktober 1873 met Cornelia Johanna Boogerd, geboren Brouwershaven 18 november 1845, zonder beroep 1873, zonder beroep 1874, zonder beroep 1876, zonder beroep 1877, zonder beroep 1878, zonder beroep 1903, overleden Den Haag 9 december 1903, dochter van Adriaan Boogerd en Adriaantje van de Velde.
•  uit dit huwelijk:
1. Petronella, klik op Vf.
2. Adriaan Janse, geboren Noord 3 februari 1876, fourier der grenadiers 1904, overleden Den Haag 25 mei 1926, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen 28 mei 1926.
3. Arendina Jacoba Johanna Janse, geboren Noord 7 augustus 1877, verpleegster, overleden Rijswijk-ZH 14 september 1960, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen 17 september 1960.
4. Adriaantje Janse, geboren Noord 27 november 1878, overleden Noord 28 mei 1879, begraven Hoogeveen, Oude Begraafplaats 31 mei 1879.

Vf. Petronella Janse, geboren Noord 7 november 1874, klerk bij de Hollandse Spoorweg Maatschappij, zonder beroep 1904, zonder beroep 1905, zonder beroep 1906, zonder beroep 1908, zonder beroep 1939, overleden Den Haag 5 april 1962, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen 9 april 1962,
•  trouwt Den Haag 16 september 1904 met Lodewijk Julius van der Wolk, geboren Den Haag 22 juni 1879, spoorwegambtenaar 1904, spoorwegambtenaar 1905, spoorwegambtenaar 1906, spoorwegambtenaar 1907, spoorwegambtenaar 1908, spoorwegambtenaar 1909, ambtenaar spoorwegen 1939, zonder beroep 1945, overleden Den Haag 16 maart 1945, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen 22 maart 1945, zoon van Jacob Cornelis van der Wolk en Anna Engelina Sark.
•  uit dit huwelijk:
1. Lodewijk Julius van der Wolk, geboren Den Haag 27 juli 1905, chemicus (1932 proefschrift bij F.A.H. Schreinemakers, Rijksuniversiteit Leiden: "Osmose in systemen, waarin ook invariante vloeistoffen voorkomen") 1932, hoofd van de octrooi-afdeling en bibliothecaris van de Staatsmijnen in Limburg 1932, chemicus 1939, hoofd van de Afdeling Documentatie, T.N.O. te Den Haag 1949, bibliothecaris Technische Hogeschool Delft 1951, overleden Apeldoorn 11 oktober 1999, gecremeerd Dieren, Crematorium Dieren 14 oktober 1999, trouwt Heerlen 10 november 1939 met Dina Maria Geertruida Kruik, geboren Den Haag 24 april 1917, onderwijzeres aan de Nutsschool in Treebeek 1936, onderwijzeres in Hoograven 1939, zonder beroep 1939, overleden Apeldoorn 13 september 2006, gecremeerd Dieren, Crematorium Dieren 19 september 2006, dochter van Dinardus Kruik en Maria Cornelia de Man.
2. Cornelia Johanna van der Wolk, geboren Den Haag 2 oktober 1906, overleden Den Haag 1 september 1992, begraven Den Haag, Begraafplaats Sint Petrus Banden 5 september 1992.
3. Anna Engelina van der Wolk, geboren Den Haag 11 juni 1908, werkzaam bij de Octrooiraad 1927, ambtenaar bij den Octrooiraad 1939, referendaris in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom 1973, hoofd van de Afdeling Personeel van de Octrooiraad 1973, overleden Wassenaar 21 mei 1997, gecremeerd Den Haag, Crematorium Nieuw Eik en Duinen 26 mei 1997.
4. Pieternella Barendina van der Wolk, geboren Den Haag 24 juni 1910, boekhoudster 1939, overleden Wassenaar 12 februari 1999, gecremeerd Den Haag, Crematorium Nieuw Eik en Duinen 17 februari 1999, trouwt Rotterdam 10 juni 1942 met Willem Kloot, geboren Rotterdam 22 juli 1908, overleden Maassluis 15 april 1973, gecremeerd Rotterdam, Crematorium Rotterdam-Zuid 19 april 1973, zoon van Christiaan Kloot en Geertruida Johanna van Rijn.

IIIc. Paulus (Barendszn) Janse, geboren Brouwershaven 1 april 1821, landmeter te Middelburg 1847, opzichter van den waterstaat 1851, overleden Gorinchem 9 juni 1866,
•  trouwt Brouwershaven 11 april 1851 met Jannetje Moolenburgh, geboren Haamstede 14 december 1823, zonder beroep 1851, overleden Utrecht 25 januari 1899, dochter van Nicolaas Moolenburgh en Grietje van der Meij.
•  uit dit huwelijk:
1. Barend Janse, geboren Utrecht 5 februari 1852, gemeenteambtenaar 1902, overleden Utrecht 6 juni 1915.
2. Grietje Janse, geboren Utrecht 17 juli 1854, overleden Utrecht 18 augustus 1935, begraven Utrecht, 2e Algemene Begraafplaats - Kovelswade 21 augustus 1935.
3. Maria Helena Janse, geboren Gorinchem 25 juni 1859, overleden Utrecht 5 april 1928, begraven Utrecht, 2e Algemene Begraafplaats - Kovelswade 9 april 1928.

IIId. Pieternella (Barendsdr) Janse, geboren Brouwershaven 30 maart 1822, zonder beroep 1853, zonder beroep 1868, zonder beroep 1901, overleden Den Haag 5 augustus 1909, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen augustus 1909,
•  trouwt 1e Brouwershaven 21 september 1853 met Cornelis van de Watering, geboren Rotterdam 24 december 1792, gedoopt Rotterdam, [...] 30 december 1792, chirurgijn 1827, heel- en vroedmeester 1828, genees- en verloskundige 1833, genees-, heel- en verloskundige 1852, genees-, heel- en verloskundige 1853, genees-, heel- en verloskundige 1853, genees-, heel- en verloskundige 1859, genees-, heel- en verloskundige 1859, genees-, heel- en verloskundige 1860, genees-, heel- en verloskundige 1866, heel- en vroedmeester 1866, overleden Brouwershaven 29 augustus 1866, zoon van Cornelis (Arienszn) van de Watering en Margaretha van Leeuwen en weduwnaar van 1e Geertruida Petronella Wortman en 2e Grietje van der Meij;
•  trouwt 2e Noordwelle 12 februari 1868 met Leenderd (Leendertszn) Boogerd, geboren Ellemeet 1 november 1815, zonder beroep 1842, landbouwer 1845, landbouwer 1845, landbouwer 1846, landbouwer 1846, landbouwer 1848, landbouwer 1865, landbouwer 1865, landbouwer 1866, landbouwer 1868, landbouwer 1872, landbouwer 1874, landbouwer 1878, zonder beroep 1883, (zonder beroep) 1902, overleden Noord 17 maart 1883, zoon van Leendert Boogerd en Cornelia Kosten en weduwnaar van 1e Johanna Cornelia Hoogenboom en 2e Jannetje Hallingse.
•  uit het eerste huwelijk:
Barend van de Watering, geboren Brouwershaven 11 juni 1854, uitgever 1901, uitgever te Den Haag 1922, overleden Den Haag 27 februari 1922, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen februari 1922, trouwt Haamstede 26 oktober 1901 met Marina Margaretha Hoolboom, geboren Veenendaal-GE 4 juli 1864, zonder beroep 1901, zonder beroep 1942, overleden Driebergen-Rijsenburg 13 april 1942, dochter van Gerrit Hoolboom en Hendrika Smids.(? Claas), (? Adriaantje)  I
(? Janse), (? Leendert)  I
Actel, Maria Petronella van (1791 - 1871)  IIb
Actel, Paulus Josephus van (1753 - 1815)  IIb
Apeldoorn, Jannetje van (1737 - )  IIa
Batenburg, Andries (1788 - 1845)  IIIb
Batenburg, Petronella (1815 - 1844)  IIIb
Biesenbenders, Elisabeth  IIa
Birhuis, Eletta Anna Maria (1787 - 1818)  IIa
Birhuis, Wilhelm  IIa
Bits, Maria (Jansdr) (1835 - 1911)  Vb
Bleeker, Hendrik (Sikkeszn) (1909 - 1984)  Vb,2
Bleeker, Sikke (1878 - )  Vb,2
Boogerd, Adriaan (1814 - 1882)  IVe
Boogerd, Cornelia Johanna (1845 - 1903)  IVe
Boogerd, Leenderd (Leendertszn) (1815 - 1883)  IIId
Boogerd, Leendert (1769 - 1843)  IIId
Brinkman, Arnoldina (Barendina) Francina (1806 - 1866)  IVa
Dijk, Eva van (1825 - 1855)  IIIb,3
Dijk, Jeltje van (1871 - 1941)  Ve
Dirks, Alida Clasina (1856 - 1920)  IVb
Dirks, Justus (1825 - )  IVb
Engelsman, Bertha (1834 - 1919)  IVd
Ett, Johanna Juriana (1840 - 1916)  Vc
Feddema, Hero (1869 - 1930)  Ve
Feddema, Maria Gerbrig (1909 - 1993)  Ve
Giljam, Job Boudewijn (1881 - 1964)  Vd,1
Giljam, Robertus (1914 - 2001)  Vd,1
Greep, Cornelia Maria (1908 - )  Vb,1
Greep, Hendrik Johannes (1879 - 1926)  Vb,1
Gregorius, Henricus Jurrien (1879 - 1918)  Va,1
Gregorius, Hermine (1904 - )  Va,1
Hallingse, Jannetje (1819 - 1865)  IIId
Hancock, Jacobus  IIa,1
Hartkamp, Laura Helena (1879 - )  Va,1
Hauwert, Anna Maria Susanna (1894 - 1989)  Ve
Hauwert, Pieter (1848 - )  Ve
Hoogenboom, Johanna Cornelia (1813 - 1845)  IIId
Hoolboom, Gerrit (1830 - 1914)  IIId,1
Hoolboom, Marina Margaretha (1864 - 1942)  IIId,1
Huinink, Geertien (1773 - )  IIa
Huinink, Harmen (x1769)   IIa
Jager, Jannetje (Chielsdr) de (1780 - 1865)  IIIb
Janse, Adriaan (1876 - 1926)  IVe,2
Janse, Adriaantje (1878 - 1879)  IVe,4
Janse, Adrianus Wilhelmus Nicolaas (1875 - 1942)  Vb
Janse, Arendina Jacoba Johanna (1877 - 1960)  IVe,3
Janse, Arnoldus Franciscus (1879 - 1943)  Vc
Janse, Arnoldus Franciscus Cornelis (1921 - 1921)  Vc,1
Janse, Arnoldus Franciscus Frederik (1903 - )  Vb,1
Janse, Barend (1788 - 1856)  IIb
Janse, Barend (1849 - 1936)  IVa
Janse, Barend (1852 - 1915)  IIIc,1
Janse, Barend (1881 - )  IVa,5
Janse, Barend (Johanniszn) (1847 - 1915)  IIIb,3
Janse, Barend Lambertus (1903 - )  Va,1
Janse, Catharina Jacoba (1895 - 1962)  IVd,3
Janse, Cornelia (1878 - )  IVa,3
Janse, Cornelia (1890 - 1969)  Vd
Janse, Cornelia Albertina (1893 - 1980)  IVd,2
Janse, Cornelis (1857 - 1913)  IIIb,7
Janse, Elisabeth (1814 - )  IIa,1
Janse, Gillis (1852 - 1912)  IIIa,2
Janse, Grietje (1854 - 1935)  IIIc,2
Janse, Henriette Catharine (1926 - 2012)  Ve,1
Janse, Jacobus Marinus (1860 - 1938)  IVd
Janse, Jakob (1846 - )  IIIb,2
Janse, Jannetje Adriana (1851 - 1927)  IIIb,5
Janse, Johannes (1785 - )  IIa
Janse, Johannes (Johanniszn) (1854 - 1900)  IIIb,6
Janse, Johannes Pieter (1854 - 1946)  IVb
Janse, Johannis (Barendszn) (1820 - 1879)  IIIb
Janse, Leenaert (1815 - )  IIa,2
Janse, Leendert (1743 - 1812)  I
Janse, Leendert (1873 - )  Va
Janse, Leendert (1885 - )  IVb,1
Janse, Leendert (Barendszn) (1817 - 1818)  IIb,1
Janse, Leendert (Barendszn) (1818 - 1898)  IIIa
Janse, Leendert Cornelis (1857 - 1945)  IVc
Janse, Leendert Cornelis (1891 - 1971)  Ve
Janse, Maria Anna (1863 - 1898)  IIIa,6
Janse, Maria Helena (1859 - 1928)  IIIc,3
Janse, Maria Jantina Adriana (1904 - 1939)  Vb,2
Janse, Maria Johanna (1885 - )  IVa,6
Janse, Maria Pieternella (1849 - 1927)  IIIb,4
Janse, Nelly (vermeld 1905)   IVc,1
Janse, Paulus (Barendszn) (1821 - 1866)  IIIc
Janse, Petronella (1874 - 1962)  Vf
Janse, Pieter Barend (1844 - 1901)  IVe
Janse, Pieternella ( - 1796)  IIb
Janse, Pieternella (Barendsdr) (1822 - 1909)  IIId
Janse, Wilhelm (1818 - )  IIa,3
Janse Kloet, Engeltje (Leendertsdr) (1788 - 1864)  IIIb
Klein, Andreas Josephus (1853 - )  IVb,1
Klein, Josephina Geertrui (1884 - )  IVb,1
Kloot, Christiaan (1877 - 1957)  Vf,4
Kloot, Willem (1908 - 1973)  Vf,4
Korte, Carl Julius Heinrich (1889 - 1967)  Vd
Korte, NN  Vd
Korte, Olga Renée (1919 - 2004)  Vd,1
Kosten, Cornelia (1772 - 1852)  IIId
Krebber, Gerrit Bernardus ( - 1820)  IIa
Kronenberg, Geertruida Elizabeth (1850 - 1944)  Va
Kruijsse, Alida Clasina (1829 - )  IVb
Kruik, Dina Maria Geertruida (1917 - 2006)  Vf,1
Kruik, Dinardus (1883 - 1956)  Vf,1
Laere, Cornelia Aleida van (1879 - 1948)  Vc
Laere, Laurentius Livinus van (1836 - 1920)  Vc
Leeuwen, Margaretha van ( - 1808)  IIId
Lier, Henriette Justine Sophia Francisca van (1873 - )  Va
Lier, Lambertus van (1847 - 1919)  Va
Luiks, Frederika (1868 - 1942)  Vb
Luiks, Jan (1818 - 1888)  Vb
Man, Maria Cornelia de (1890 - 1983)  Vf,1
Meij, Grietje van der (1799 - 1853)  IIIc; IIId
Molenaar Hancock, Jan (1773 - )  IIa,1
Moolenaar, Catharina  IIa,1
Moolenburgh, Jannetje (1823 - 1899)  IIIc
Moolenburgh, Nicolaas (1793 - 1827)  IIIc
Mussert, Henriëtte Catharina  Ve
Nederveen, Cornelia van (1822 - 1904)  IIIa
Nederveen, Gilles van (1793 - 1861)  IIIa
NN, NN  IVc
NN, NN  Ve,1
NN, NN  Vd
Nout, Neeltje (1760 - 1801)  I
Peterson, NN  IVc
Peterson, Olga Louise Emilia (1864 - 1949)  IVc
Plugge, Arendje (Jacobsdr) (1820 - 1882)  IIIb
Plugge, Jacob (Huijbertszn) (1785 - 1852)  IIIb
Porte, Hendrikje (1878 - )  Vb,2
Postma, Gaele Harmannus (1923 - 1989)  Ve,1
Postma, NN  Ve,1
Rijn, Geertruida Johanna van (1879 - 1963)  Vf,4
Sark, Anna Engelina (1852 - 1932)  Vf
Schoonewolf, Alida Cornelia (1807 - 1849)  IIa,1
Sissingh, Albertus (1832 - 1874)  IVd
Sissingh, Catharina Harmina (1860 - 1941)  IVd
Smids, Hendrika (1836 - 1898)  IIId,1
Smit, Jannigje (1850 - 1917)  IIIb,3
Smit, Pieter (1808 - 1863)  IIIb,3
Stolk, Masje (1858 - )  IVb,1
Straaten, Adrianus Wilhelmus Nicolaas van (1799 - 1872)  IVa
Straaten, Arnoldina Francina van (1844 - 1902)  IVa
Swaaf, Anna de (1793 - 1874)  IIIa
Thierens, Maria Elisabeth (1883 - 1961)  Vd,1
Veenendaal, Aarta Everdina (1876 - 1953)  Vb,1
Velde, Adriaantje van de (1812 - 1871)  IVe
Watering, Barend van de (1854 - 1922)  IIId,1
Watering, Cornelis van de (1792 - 1866)  IIId
Watering, Cornelis (Arienszn) van de (x1780)   IIId
Wolk, Anna Engelina van der (1908 - 1997)  Vf,3
Wolk, Cornelia Johanna van der (1906 - 1992)  Vf,2
Wolk, Jacob Cornelis van der (1849 - 1914)  Vf
Wolk, Lodewijk Julius van der (1879 - 1945)  Vf
Wolk, Lodewijk Julius van der (1905 - 1999)  Vf,1
Wolk, Pieternella Barendina van der (1910 - 1999)  Vf,4
Wortman, Geertruida Petronella (1793 - 1827)  IIId