deellijsten fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
parenteel - versie 28.12.2021
Leendert Janse
Zierikzee 1743 ‑ 1812 Zierikzee
•  klik in het linker menu op    om naar het begin van de index op in deze parenteel vermelde personen te gaan
•  klik op een    om in deze parenteel naar de vader (links) of moeder (rechts) van de betreffende persoon te gaan
 I  Leendert Janse, geboren Zierikzee circa 1743, zakkendrager 1798, charpentier te Zierikzee 1812, charpentier 1812, overleden Zierikzee 8 juni 1812,
 
trouwt Zierikzee 13 mei 1772 met Neeltje Nout, geboren * circa 1760, overleden Zierikzee oktober 1801, begraven Zierikzee, [...] 20 oktober 1801.
 
uit het huwelijk met Neeltje Nout:
1. Johannes Janse ... klik op IIa
 
2. Barend Janse ... klik op IIb
 

 IIa  Johannes Janse, geboren Zierikzee circa 1785, timmerman 1812, timmermansknecht 1820, overleden *,
 
trouwt (1) Amsterdam 27 december 1812 met Eletta Anna Maria Birhuis, geboren Schenkenschans circa 1787, overleden Nieuwer-Amstel 9 augustus 1818, dochter van Wilhelm Birhuis en Elisabeth Biesenbenders;
 
trouwt (2) Amsterdam 12 april 1820 met Geertien Huinink, geboren Amsterdam voor 21 november 1773, gedoopt Amsterdam, Oude Kerk 21 november 1773, overleden *, dochter van Harmen Huinink en Jannetje van Apeldoorn en weduwe van Gerrit Bernardus Krebber.
 
uit het huwelijk met Eletta Anna Maria Birhuis:
1. Elisabeth Janse, geboren Amsterdam circa 1814, overleden *, trouwt Amsterdam 21 februari 1849 met Jan Molenaar Hancock, geboren Amsterdam voor 3 februari 1773, gedoopt Amsterdam, [...] 3 februari 1773, overleden *, zoon van Jacobus Hancock en Catharina Moolenaar en weduwnaar van Alida Cornelia Schoonewolf.
 
2. Leenaert Janse, geboren Amsterdam 18 december 1815, overleden *.
 
3. Wilhelm Janse, geboren Amsterdam 24 januari 1818, overleden *.
 

 IIb  Barend Janse, geboren Zierikzee 23 oktober 1788, gedoopt Zierikzee, [...] 26 oktober 1787, timmerman 1817, timmermans-baas 1817, timmerman 1818, timmerman 1818, timmerman te Brouwershaven 1820, timmerman 1822, timmerman 1843, timmerman te Brouwershaven 1844, zonder beroep 1845, zonder beroep te Brouwershaven 1847, zonder beroep 1851, zaakwaarnemer 1853, zonder beroep 1856, overleden Brouwershaven 25 januari 1856,
 
trouwt Brouwershaven 6 juni 1817 met Maria Petronella van Actel, geboren Brouwershaven 24 mei 1791, gedoopt Brouwershaven, [...] 5 juni 1791, arbeidster 1817, buiten beroep 1843, zonder beroep 1845, zonder beroep 1845, zonder beroep te Brouwershaven 1847, zonder beroep 1851, zonder beroep 1853, zonder beroep 1856, zonder beroep 1868, zonder beroep 1871, overleden Brouwershaven 1 april 1871, dochter van Paulus Josephus van Actel en Pieternella Janse.
 
uit het huwelijk met Maria Petronella van Actel:
1. Leendert (Barendszn) Janse, geboren Brouwershaven 21 december 1817, overleden Brouwershaven 1 januari 1818.
 
2. Leendert (Barendszn) Janse ... klik op IIIa
 
3. Johannis (Barendszn) Janse ... klik op IIIb
 
4. Paulus (Barendszn) Janse ... klik op IIIc
 
5. Pieternella (Barendsdr) Janse ... klik op IIId
 

 IIIa  Leendert (Barendszn) Janse, geboren Brouwershaven 31 december 1818, leraar aan de Kweekschool voor de Zeevaart, lector te Middelburg 1847, opzigter te Middelburg 1847, opzigter 1849, publiceert "Bijdrage tot het onderzoek naar de oorzaken der geslachts-verhouding bij de geboorten", Middelburg (Gebroeders Abrahams) 1853, directeur der gasfabriek 1854, directeur van het gasfabriek 1856, directeur der gasfabriek 1857, directeur der gasfabriek 1860, onderwijzer in de wiskunde 1863, lector aan de Kweekschool voor de Zeevaart 1872, lector aan de Kweekschool voor de Zeevaart 1873, leraar aan de Kweekschool voor de Zeevaart 1883, zonder beroep 1889, overleden Amsterdam 27 februari 1898,
 
trouwt Middelburg 30 juni 1847 met Cornelia van Nederveen, geboren Middelburg 30 juni 1822, zonder beroep te Middelburg 1847, zonder beroep 1849, zonder beroep 1852, zonder beroep 1854, zonder beroep 1857, zonder beroep 1860, zonder beroep 1863, zonder beroep 1872, zonder beroep 1889, overleden Utrecht 1 februari 1904, dochter van Gilles van Nederveen en Anna de Swaaf.
 
uit het huwelijk met Cornelia van Nederveen:
1. Barend Janse ... klik op IVa
 
2. Gillis Janse, geboren Middelburg 19 september 1852, samensteller van "Catalogus der bibliotheek van het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam" 1881, bibliothecaris van van het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam te Amsterdam 1881, overleden Amsterdam 16 maart 1912.
 
3. Johannes Pieter Janse ... klik op IVb
 
4. Leendert Cornelis Janse ... klik op IVc
 
5. Jacobus Marinus Janse ... klik op IVd
 
6. Maria Anna Janse, geboren Middelburg 8 juli 1863, overleden * voor 27 februari 1898.
 

 IVa  Barend Janse, geboren Middelburg 27 september 1849, opzigter machinist bij de Rhijnspoorwegmaatschappij 1872, opzichter machinist 1873, chef bij de Rhijnspoorwegmaatschappij 1889, spoorbeambte 1899, spoorwegambtenaar 1901, spoorwegambtenaar 1902, werkmeester 1911, zonder beroep 1936, overleden Soest 9 juni 1936,
 
trouwt Utrecht 26 september 1872 met Arnoldina Francina van Straaten, geboren Utrecht 1 augustus 1844, zonder beroep 1872, zonder beroep 1901, zonder beroep 1902, overleden Soest 12 september 1902, dochter van Adrianus Wilhelmus Nicolaas van Straaten en Arnoldina (Barendina) Francina Brinkman.
 
uit het huwelijk met Arnoldina Francina van Straaten:
1. Leendert Janse ... klik op Va
 
2. Adrianus Wilhelmus Nicolaas Janse ... klik op Vb
 
3. Cornelia Janse, geboren Rotterdam 18 maart 1878, overleden *.
 
4. Arnoldus Franciscus Janse ... klik op Vc
 
5. Barend Janse, geboren Zoeterwoude 2 september 1881, kantoorbediende 1911, overleden *.
 
6. Maria Johanna Janse, geboren Zoeterwoude 10 augustus 1885, overleden *.
 

 Va  Leendert Janse, geboren Den Haag 8 september 1873, ingenieur 1901, ingenieur 1902, ingenieur 1931, overleden *,
 
trouwt Utrecht 10 september 1901 met Henriette Justine Sophia Francisca van Lier, geboren Utrecht 10 november 1873, zonder beroep 1901, overleden *, dochter van Lambertus van Lier en Geertruida Elizabeth Kronenberg.
 
Barend Lambertus Janse, geboren Amsterdam 26 juli 1902, timmermansknecht, werktuigkundige 1931, overleden *, trouwt Amsterdam 14 april 1931 met Hermine Gregorius, geboren Solingen circa 1904, overleden *, dochter van Henricus Jurrien Gregorius en Laura Helena Hartkamp.
 

 Vb  Adrianus Wilhelmus Nicolaas Janse, geboren Rotterdam 12 april 1875, spoorbeambte 1899, spoorwegambtenaar 1901, spoorwegambtenaar 1902, spoorwegbeambte 1939, zonder beroep 1942, overleden Utrecht 15 december 1942, begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust 18 december 1942,
 
trouwt Utrecht 4 december 1902 met Frederika Luiks, geboren Leeuwarden 10 mei 1868, zonder beroep 1902, zonder beroep 1939, zonder beroep 1942, overleden De Bilt 23 september 1942, begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust 26 september 1942, dochter van Jan Luiks en Maria (Jansdr) Bits.
 
uit het huwelijk met Frederika Luiks:
1. Arnoldus Franciscus Frederik Janse, geboren Gouda circa 1903, overleden *, trouwt Utrecht 29 augustus 1932 met Cornelia Maria Greep, geboren Utrecht 22 juni 1908, overleden *, dochter van Hendrik Johannes Greep en Aarta Everdina Veenendaal.
 
2. Maria Jantina Adriana Janse, geboren Gouda 25 september 1904, zonder beroep 1939, overleden Leiden 21 november 1939, begraven Bilthoven, Begraafplaats Den en Rust 25 november 1939, trouwt Utrecht 7 april 1938 met Hendrik (Sikkeszn) Bleeker, geboren Franeker 11 februari 1909, overleden Heerenveen 27 oktober 1984, gecremeerd Goutum 31 oktober 1984, zoon van Sikke Bleeker en Hendrikje Porte.
 

 Vc  Arnoldus Franciscus Janse, geboren Zoeterwoude 31 oktober 1879, opzichter machinist 1911, overleden Amersfoort 23 maart 1943,
 
trouwt Utrecht 20 april 1911 met Cornelia Aleida van Laere, geboren Utrecht 31 mei 1879, zonder beroep 1911, overleden Amersfoort 26 juli 1948, dochter van Laurentius Livinus van Laere en Johanna Juriana Ett.
 
uit het huwelijk met Cornelia Aleida van Laere:
Arnoldus Franciscus Cornelis Janse, geboren Gennep september 1921, overleden Rotterdam 9 december 1921.
 

 IVb  Johannes Pieter Janse, geboren Middelburg 26 december 1854, leraar aan de Hogere Burgerschool 1883, promoveert 26-maart 1885 bij prof. dr. A.J. van Pesch te Amsterdam op het proefschrift "Over de constructie en afronding van sterftetafels" 1885, leeraar aan de Hoogere Burgerschool 1889, leraar te Amsterdam 1918, zonder beroep 1946, overleden Apeldoorn 23 april 1946,
 
trouwt Amsterdam 19 juli 1883 met Alida Clasina Dirks, geboren Terneuzen 29 april 1856, zonder beroep te Amsterdam 1918, overleden * 17 oktober 1920, dochter van Justus Dirks en Alida Clasina Kruijsse.
 
uit het huwelijk met Alida Clasina Dirks:
Leendert Janse, geboren Amsterdam circa 1885, leraar aan een gymnasium te Apeldoorn 1918, overleden *, trouwt Apeldoorn 28 maart 1918 met Josephina Geertrui Klein, geboren Rotterdam 10 oktober 1884, zonder beroep te Hengelo-OV 1918, overleden Apeldoorn, dochter van Andreas Josephus Klein en Masje Stolk.
 

 IVc  Leendert Cornelis Janse, geboren Middelburg 8 oktober 1857, overleden * 28 februari 1945, begraven Amsterdam, Begraafplaats De Nieuwe Ooster,
 
trouwt Amsterdam 7 mei 1889 met Olga Louise Emilia Peterson, geboren * 17 augustus 1864, overleden * 14 maart 1949, begraven Amsterdam, Begraafplaats De Nieuwe Ooster.
 
uit het huwelijk met Olga Louise Emilia Peterson:
1. Nelly Janse, geboren * circa 1890, overleden *.
 
2. Cornelia Janse ... klik op Vd
 

 Vd  Cornelia Janse, geboren Amsterdam 26 maart 1890, overleden Heelsum 6 april 1969,
 
trouwt Keulen 30 november 1918 met Carl Julius Heinrich Korte, geboren Stolberg 28 april 1889, overleden Heelsum 7 december 1967.
 
uit het huwelijk met Carl Julius Heinrich Korte:
Olga Renée Korte, geboren Den Haag 31 augustus 1919, overleden Zaandam 12 mei 2004, trouwt Den Haag 8 december 1944 met Robertus Giljam, geboren Heerlen 16 oktober 1914, overleden Zaandam 12 mei 2001, zoon van Job Boudewijn Giljam en Maria Elisabeth Thierens.
 

 IVd  Jacobus Marinus Janse, geboren Middelburg 9 februari 1860, plant- en dierkunde Amsterdamse Universiteit, HBS te Amsterdam, promotie (De medewerking der mergstralen aan de waterbeweging en het hout) 1885, botanisch assistent Rijksuniversiteit Leiden 1885, kruidkundige aan de plantentuin te Buitenzorg 1889, chef van de tweede afdeling bij ’s lands Plantentuin te Buitenzorg 1890, hoogleraar plantkunde RU Leiden 1899, hoogleraar plantkunde 1925, overleden Zeist 31 maart 1938, begraven Zeist, Begraafplaats aan de Woudenbergseweg april 1938,
 
trouwt Leiden 23 december 1889 met Catharina Harmina Sissingh, geboren Harlingen 27 september 1860, zonder beroep 1889, zonder beroep 1925, zonder beroep 1941, overleden Zeist 27 maart 1941, begraven Zeist, Begraafplaats aan de Woudenbergseweg 1941, dochter van Albertus Sissingh en Bertha Engelsman.
 
uit het huwelijk met Catharina Harmina Sissingh:
1. Leendert Cornelis Janse ... klik op Ve
 
2. Cornelia Albertina Janse, geboren Buitenzorg 13 juli 1893, overleden Zierikzee 24 december 1980, begraven Leiden, Begraafplaats Rhijnhof 27 december 1980.
 
3. Catharina Jacoba Janse, geboren Buitenzorg 11 april 1895, overleden Leiden 15 oktober 1962, begraven Leiden, Begraafplaats Rhijnhof 19 oktober 1962.
 

 Ve  Leendert Cornelis Janse, geboren Buitenzorg 10 juli 1891, scheikundige 1925, overleden Leeuwarden 14 oktober 1971, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats oktober 1971,
 
trouwt (1) Den Haag 20 maart 1925 (door echtscheiding ontbonden 18 oktober 1946) met Anna Maria Susanna Hauwert, geboren Amsterdam 12 september 1894, zonder beroep 1925, overleden * 1989, dochter van Pieter Hauwert en Henriette Catharine Mussert;
 
trouwt (2) met Maria Gerbrig Feddema, geboren Leeuwarden 13 oktober 1909, overleden Leeuwarden 2 maart 1993, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats maart 1993, dochter van Hero Feddema en Jeltje van Dijk.
 
uit het huwelijk met Anna Maria Susanna Hauwert:
Henriette Catharine Janse, geboren Leeuwarden 14 januari 1926, MO wiskunde, lerares wiskunde Rotterdam, overleden Burgh-Haamstede 19 oktober 2012, trouwt met Gaele Harmannus Postma, geboren * circa 1923, overleden Burgh-Haamstede 3 maart 1989.
 

 IIIb  Johannis (Barendszn) Janse, geboren Brouwershaven 3 januari 1820, directeur gasfabriek Zaltbommel, timmerman 1843, timmerman te Brouwershaven 1844, timmerman te Brouwershaven 1844, timmerman 1845, timmerman te Brouwershaven 1845, timmerman te Brouwershaven 1846, timmerman te Brouwershaven 1847, directeur van het gasfabriek 1856, pottenfabrikant 1864, zonder beroep 1872, particulier 1873, zonder beroep 1879, overleden Zaltbommel 18 mei 1879,
 
trouwt (1) Noordgouwe 8 september 1843 met Petronella Batenburg, geboren Oudshoorn 21 november 1815, zonder beroep 1843, zonder beroep te Brouwershaven 1844, zonder beroep 1844, overleden Brouwershaven 12 januari 1844, dochter van Andries Batenburg en Engeltje (Leendert Jansdr) Kloet;
 
trouwt (2) Brouwershaven 22 oktober 1845 met Arendje (Jacobsdr) Plugge, geboren Scheveningen 30 december 1820, particuliere 1845, overleden Amsterdam 24 juli 1882, dochter van Jacob (Huijbertszn) Plugge en Jannetje (Chielsdr) de Jager.
 
uit het huwelijk met Petronella Batenburg:
1. Pieter Barend Janse ... klik op IVe
 
 
uit het huwelijk met Arendje (Jacobsdr) Plugge:
2. Jakob Janse, geboren Brouwershaven 3 juni 1846, overleden *, begraven Soerabaja, [...].
 
3. Barend (Johanniszn) Janse, geboren Brouwershaven 13 september 1847, fabrikant te Den Haag, lid van de Haagse gemeenteraad, officier van administratie bij de Koninklijke Nederlandse Marine 1871, lid van de Gemeente Raad van Gorinchem 1873, oprichter/directeur Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij te Den Haag 1882, onder curatele 1912, faillissement Barend Janse 1912, zonder beroep 1915, overleden Den Haag 3 december 1915, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen december 1915, trouwt Gorinchem 19 mei 1871 met Jannigje Smit, geboren Kinderdijk 9 februari 1850, zonder beroep 1917, overleden Scheveningen 11 augustus 1917, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen 14 augustus 1917, dochter van Pieter Smit en Eva van Dijk.
 
4. Maria Pieternella Janse, geboren Brouwershaven 23 april 1849, overleden Scheveningen voor 1927, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen voor 1927.
 
5. Jannetje Adriana Janse, geboren Brouwershaven 11 februari 1851, zonder beroep 1927, overleden Loosduinen 4 september 1927, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen september 1927.
 
6. Johannes (Johanniszn) Janse, geboren Brouwershaven 20 januari 1854, assuradeur 1900, overleden Den Haag 1 december 1900, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen december 1900.
 
7. Cornelis Janse, geboren Gorinchem 28 januari 1857, commissionair 1883, zonder beroep 1913, overleden Den Haag 6 juni 1913, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen juni 1913.
 

 IVe  Pieter Barend Janse, geboren Brouwershaven 5 januari 1844, eigenaar van een veenderij (in Hoogeveen?), mede-eigenaar van een steenfabriek in Hoogeveen, werkzaam op de boerderij van een tante, winkelier te Den Haag, particiulier 1873, steenfabrikant 1874, steenfabrikant 1876, steenfabrikant 1877, steenfabrikant 1878, steenfabrikant 1879, steenfabrikant 1884, steenfabrikant 1886, overleden Stompwijk 11 juni 1901,
 
trouwt Brouwershaven 15 oktober 1873 met Cornelia Johanna Boogerd, geboren Brouwershaven 18 november 1845, zonder beroep 1873, zonder beroep 1874, zonder beroep 1876, zonder beroep 1877, zonder beroep 1878, zonder beroep 1903, overleden Den Haag 9 december 1903, dochter van Adriaan Boogerd en Adriaantje van de Velde.
 
uit het huwelijk met Cornelia Johanna Boogerd:
1. Petronella Janse ... klik op Vf
 
2. Adriaan Janse, geboren Noord 3 februari 1876, fourier der grenadiers 1904, overleden Den Haag 25 mei 1926, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen 28 mei 1926.
 
3. Arendina Jacoba Johanna Janse, geboren Noord 7 augustus 1877, verpleegster, overleden Rijswijk ZH 14 september 1960, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen 17 september 1960.
 
4. Adriaantje Janse, geboren Noord 27 november 1878, overleden Noord 28 mei 1879, begraven Hoogeveen, Oude Begraafplaats 31 mei 1879.
 

 Vf  Petronella Janse, geboren Noord 7 november 1874, klerk bij de Hollandse Spoorweg Maatschappij, zonder beroep 1904, zonder beroep 1905, zonder beroep 1906, zonder beroep 1908, zonder beroep 1939, zonder beroep 1962, overleden Den Haag 5 april 1962, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen 9 april 1962,
 
trouwt Den Haag 16 september 1904 met Lodewijk Julius van der Wolk, geboren Den Haag 22 juni 1879, spoorwegambtenaar 1904, spoorwegambtenaar 1905, spoorwegambtenaar 1906, spoorwegambtenaar 1907, spoorwegambtenaar 1908, spoorwegambtenaar 1909, ambtenaar spoorwegen 1939, zonder beroep 1945, overleden Den Haag 16 maart 1945, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen 22 maart 1945, zoon van Jacob Cornelis van der Wolk en Anna Engelina Sark.
 
uit het huwelijk met Lodewijk Julius van der Wolk:
1. Lodewijk Julius van der Wolk, geboren Den Haag 27 juli 1905, chemicus (1932 proefschrift bij F.A.H. Schreinemakers, Rijksuniversiteit Leiden: "Osmose in systemen, waarin ook invariante vloeistoffen voorkomen") 1932, hoofd van de octrooi-afdeling en bibliothecaris van de Staatsmijnen in Limburg 1932, chemicus 1939, hoofd van de Afdeling Documentatie, T.N.O. te Den Haag 1949, bibliothecaris Technische Hogeschool Delft 1951, overleden Apeldoorn 11 oktober 1999, gecremeerd Dieren, Crematorium Dieren 14 oktober 1999, trouwt Heerlen 10 november 1939 met Dina Maria Geertruida Kruik, geboren Den Haag 24 april 1917, onderwijzeres aan de Nutsschool in Treebeek 1936, onderwijzeres in Hoograven 1939, zonder beroep 1939, overleden Apeldoorn 13 september 2006, gecremeerd Dieren, Crematorium Dieren 19 september 2006, dochter van Dinardus Kruik en Maria Cornelia de Man.
 
2. Cornelia Johanna van der Wolk, geboren Den Haag 2 oktober 1906, overleden Den Haag 1 september 1992, begraven Den Haag, Begraafplaats Sint Petrus Banden 5 september 1992.
 
3. Anna Engelina van der Wolk, geboren Den Haag 11 juni 1908, werkzaam bij de Octrooiraad 1927, ambtenaar bij den Octrooiraad 1939, referendaris in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom 1973, hoofd van de Afdeling Personeel van de Octrooiraad 1973, overleden Wassenaar 21 mei 1997, gecremeerd Den Haag, Crematorium Nieuw Eik en Duinen 26 mei 1997.
 
4. Pieternella Barendina van der Wolk, geboren Den Haag 24 juni 1910, boekhoudster 1939, overleden Wassenaar 12 februari 1999, gecremeerd Den Haag, Crematorium Nieuw Eik en Duinen 17 februari 1999, trouwt Rotterdam 10 juni 1942 met Willem Kloot, geboren Rotterdam 22 juli 1908, overleden Maassluis 15 april 1973, gecremeerd Rotterdam, Crematorium Rotterdam-Zuid 19 april 1973, zoon van Christiaan Kloot en Geertruida Johanna van Rijn.
 

 IIIc  Paulus (Barendszn) Janse, geboren Brouwershaven 1 april 1821, landmeter te Middelburg 1847, opzichter van den waterstaat 1851, overleden Gorinchem 9 juni 1866,
 
trouwt Brouwershaven 11 april 1851 met Jannetje Moolenburgh, geboren Haamstede 14 december 1823, zonder beroep 1851, overleden Utrecht 25 januari 1899, dochter van Nicolaas Moolenburgh en Grietje van der Meij.
 
uit het huwelijk met Jannetje Moolenburgh:
1. Barend Janse, geboren Utrecht 5 februari 1852, gemeenteambtenaar 1902, overleden Utrecht 6 juni 1915.
 
2. Grietje Janse, geboren Utrecht 17 juli 1854, overleden Utrecht 18 augustus 1935, begraven Utrecht, 2e Algemene Begraafplaats - Kovelswade 21 augustus 1935.
 
3. Maria Helena Janse, geboren Gorinchem 25 juni 1859, overleden Utrecht 5 april 1928, begraven Utrecht, 2e Algemene Begraafplaats - Kovelswade 9 april 1928.
 

 IIId  Pieternella (Barendsdr) Janse, geboren Brouwershaven 30 maart 1822, zonder beroep 1853, zonder beroep 1868, zonder beroep 1901, overleden Den Haag 5 augustus 1909, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen augustus 1909,
 
trouwt (1) Brouwershaven 21 september 1853 met Cornelis van de Watering, geboren Rotterdam 24 december 1792, gedoopt Rotterdam, [...] 30 december 1792, chirurgijn 1827, heel- en vroedmeester 1828, genees- en verloskundige 1833, genees-, heel- en verloskundige 1852, genees-, heel- en verloskundige 1853, genees-, heel- en verloskundige 1853, genees-, heel- en verloskundige 1859, genees-, heel- en verloskundige 1859, genees-, heel- en verloskundige 1860, genees-, heel- en verloskundige 1866, heel- en vroedmeester 1866, overleden Brouwershaven 29 augustus 1866, zoon van Cornelis (Arienszn) van de Watering en Margaretha van Leeuwen en weduwnaar van 1e Geertruida Petronella Wortman en 2e Grietje van der Meij;
 
trouwt (2) Noordwelle 12 februari 1868 met Leenderd (Leendertszn) Boogerd, geboren Ellemeet 1 november 1815, zonder beroep 1842, landbouwer 1845, landbouwer 1845, landbouwer 1846, landbouwer 1846, landbouwer 1848, landbouwer 1865, landbouwer 1865, landbouwer 1866, landbouwer 1868, landbouwer 1872, landbouwer 1874, landbouwer 1878, zonder beroep 1883, (zonder beroep) 1902, overleden Noord 17 maart 1883, zoon van Leendert Boogerd en Cornelia Kosten en weduwnaar van 1e Johanna Cornelia Hoogenboom en 2e Jannetje Hallingse.
 
uit het huwelijk met Cornelis van de Watering:
Barend van de Watering, geboren Brouwershaven 11 juni 1854, uitgever 1901, uitgever te Den Haag 1922, overleden Den Haag 27 februari 1922, begraven Den Haag, Begraafplaats Oud Eik en Duinen februari 1922, trouwt Haamstede 26 oktober 1901 met Marina Margaretha Hoolboom, geboren Veenendaal GE 4 juli 1864, zonder beroep 1901, zonder beroep 1942, overleden Driebergen-Rijsenburg 13 april 1942, dochter van Gerrit Hoolboom en Hendrika Smids.
 
  index op in deze parenteel vermelde personen
Actel, Maria Petronella van
1791-1871
 IIb 
Actel, Paulus Josephus van
1753-1815
 IIb 
Apeldoorn, Jannetje van
1737-?
 IIa 
Batenburg, Andries
1788-1845
 IIIb 
Batenburg, Petronella
1815-1844
 IIIb 
Biesenbenders, Elisabeth
1760-?
 IIa 
Birhuis, Eletta Anna Maria
1787-1818
 IIa 
Birhuis, Wilhelm
1760-?
 IIa 
Bits, Maria (Jansdr)
1835-1911
 Vb 
Bleeker, Hendrik (Sikkeszn)
1909-1984
 Vb,2 
Bleeker, Sikke
1878-?
 Vb,2 
Boogerd, Adriaan
1814-1882
 IVe 
Boogerd, Cornelia Johanna
1845-1903
 IVe 
Boogerd, Leenderd (Leendertszn)
1815-1883
 IIId 
Boogerd, Leendert
1769-1843
 IIId 
Brinkman, Arnoldina (Barendina) Francina
1806-1866
 IVa 
Dijk, Eva van
1825-1855
 IIIb,3 
Dijk, Jeltje van
1871-1941
 Ve 
Dirks, Alida Clasina
1856-1920
 IVb 
Dirks, Justus
1825-?
 IVb 
Engelsman, Bertha
1834-1919
 IVd 
Ett, Johanna Juriana
1840-1916
 Vc 
Feddema, Hero
1869-1930
 Ve 
Feddema, Maria Gerbrig
1909-1993
 Ve 
Giljam, Job Boudewijn
1881-1964
 Vd,1 
Giljam, Robertus
1914-2001
 Vd,1 
Greep, Cornelia Maria
1908-?
 Vb,1 
Greep, Hendrik Johannes
1879-1926
 Vb,1 
Gregorius, Henricus Jurrien
1879-1918
 Va,1 
Gregorius, Hermine
1904-?
 Va,1 
Hallingse, Jannetje
1819-1865
 IIId 
Hancock, Jacobus
1750-?
 IIa,1 
Hartkamp, Laura Helena
1879-?
 Va,1 
Hauwert, Anna Maria Susanna
1894-1989
 Ve 
Hauwert, Pieter
1848-1920
 Ve 
Hoogenboom, Johanna Cornelia
1813-1845
 IIId 
Hoolboom, Gerrit
1830-1914
 IIId,1 
Hoolboom, Marina Margaretha
1864-1942
 IIId,1 
Huinink, Geertien
1773-?
 IIa 
Huinink, Harmen
1740-?
 IIa 
Jager, Jannetje (Chielsdr) de
1780-1865
 IIIb 
Janse, Adriaan
1876-1926
 IVe,2 
Janse, Adriaantje
1878-1879
 IVe,4 
Janse, Adrianus Wilhelmus Nicolaas
1875-1942
 Vb 
Janse, Arendina Jacoba Johanna
1877-1960
 IVe,3 
Janse, Arnoldus Franciscus
1879-1943
 Vc 
Janse, Arnoldus Franciscus Cornelis
1921-1921
 Vc,1 
Janse, Arnoldus Franciscus Frederik
1903-?
 Vb,1 
Janse, Barend
1788-1856
 IIb 
Janse, Barend
1849-1936
 IVa 
Janse, Barend
1852-1915
 IIIc,1 
Janse, Barend
1881-?
 IVa,5 
Janse, Barend (Johanniszn)
1847-1915
 IIIb,3 
Janse, Barend Lambertus
1902-?
 Va,1 
Janse, Catharina Jacoba
1895-1962
 IVd,3 
Janse, Cornelia
1878-?
 IVa,3 
Janse, Cornelia
1890-1969
 Vd 
Janse, Cornelia Albertina
1893-1980
 IVd,2 
Janse, Cornelis
1857-1913
 IIIb,7 
Janse, Elisabeth
1814-?
 IIa,1 
Janse, Gillis
1852-1912
 IIIa,2 
Janse, Grietje
1854-1935
 IIIc,2 
Janse, Henriette Catharine
1926-2012
 Ve,1 
Janse, Jacobus Marinus
1860-1938
 IVd 
Janse, Jakob
1846-?
 IIIb,2 
Janse, Jannetje Adriana
1851-1927
 IIIb,5 
Janse, Johannes
1785-?
 IIa 
Janse, Johannes (Johanniszn)
1854-1900
 IIIb,6 
Janse, Johannes Pieter
1854-1946
 IVb 
Janse, Johannis (Barendszn)
1820-1879
 IIIb 
Janse, Leenaert
1815-?
 IIa,2 
Janse, Leendert
1743-1812
 I 
Janse, Leendert
1873-?
 Va 
Janse, Leendert
1885-?
 IVb,1 
Janse, Leendert (Barendszn)
1817-1818
 IIb,1 
Janse, Leendert (Barendszn)
1818-1898
 IIIa 
Janse, Leendert Cornelis
1857-1945
 IVc 
Janse, Leendert Cornelis
1891-1971
 Ve 
Janse, Maria Anna
1863-1898
 IIIa,6 
Janse, Maria Helena
1859-1928
 IIIc,3 
Janse, Maria Jantina Adriana
1904-1939
 Vb,2 
Janse, Maria Johanna
1885-?
 IVa,6 
Janse, Maria Pieternella
1849-1927
 IIIb,4 
Janse, Nelly
1890-?
 IVc,1 
Janse, Paulus (Barendszn)
1821-1866
 IIIc 
Janse, Petronella
1874-1962
 Vf 
Janse, Pieter Barend
1844-1901
 IVe 
Janse, Pieternella
1760-1796
 IIb 
Janse, Pieternella (Barendsdr)
1822-1909
 IIId 
Janse, Wilhelm
1818-?
 IIa,3 
Klein, Andreas Josephus
1853-?
 IVb,1 
Klein, Josephina Geertrui
1884-?
 IVb,1 
Kloet, Engeltje (Leendert Jansdr)
1788-1864
 IIIb 
Kloot, Christiaan
1877-1957
 Vf,4 
Kloot, Willem
1908-1973
 Vf,4 
Korte, Carl Julius Heinrich
1889-1967
 Vd 
Korte, Olga Renée
1919-2004
 Vd,1 
Kosten, Cornelia
1772-1852
 IIId 
Krebber, Gerrit Bernardus
1770-1820
 IIa 
Kronenberg, Geertruida Elizabeth
1850-1944
 Va 
Kruijsse, Alida Clasina
1829-?
 IVb 
Kruik, Dina Maria Geertruida
1917-2006
 Vf,1 
Kruik, Dinardus
1883-1956
 Vf,1 
Laere, Cornelia Aleida van
1879-1948
 Vc 
Laere, Laurentius Livinus van
1836-1920
 Vc 
Leeuwen, Margaretha van
1760-1808
 IIId 
Lier, Henriette Justine Sophia Francisca van
1873-?
 Va 
Lier, Lambertus van
1847-1919
 Va 
Luiks, Frederika
1868-1942
 Vb 
Luiks, Jan
1818-1888
 Vb 
Man, Maria Cornelia de
1890-1983
 Vf,1 
Meij, Grietje van der
1799-1853
 IIIc 
Meij, Grietje van der
1799-1853
 IIId 
Molenaar Hancock, Jan
1773-?
 IIa,1 
Moolenaar, Catharina
1750-?
 IIa,1 
Moolenburgh, Jannetje
1823-1899
 IIIc 
Moolenburgh, Nicolaas
1793-1827
 IIIc 
Mussert, Henriette Catharine
1857-1902
 Ve 
Nederveen, Cornelia van
1822-1904
 IIIa 
Nederveen, Gilles van
1793-1861
 IIIa 
Nout, Neeltje
1760-1801
 I 
Peterson, Olga Louise Emilia
1864-1949
 IVc 
Plugge, Arendje (Jacobsdr)
1820-1882
 IIIb 
Plugge, Jacob (Huijbertszn)
1785-1852
 IIIb 
Porte, Hendrikje
1878-?
 Vb,2 
Postma, Gaele Harmannus
1923-1989
 Ve,1 
Rijn, Geertruida Johanna van
1879-1963
 Vf,4 
Sark, Anna Engelina
1852-1932
 Vf 
Schoonewolf, Alida Cornelia
1807-1849
 IIa,1 
Sissingh, Albertus
1832-1874
 IVd 
Sissingh, Catharina Harmina
1860-1941
 IVd 
Smids, Hendrika
1836-1898
 IIId,1 
Smit, Jannigje
1850-1917
 IIIb,3 
Smit, Pieter
1808-1863
 IIIb,3 
Stolk, Masje
1858-?
 IVb,1 
Straaten, Adrianus Wilhelmus Nicolaas van
1799-1872
 IVa 
Straaten, Arnoldina Francina van
1844-1902
 IVa 
Swaaf, Anna de
1793-1874
 IIIa 
Thierens, Maria Elisabeth
1883-1961
 Vd,1 
Veenendaal, Aarta Everdina
1876-1953
 Vb,1 
Velde, Adriaantje van de
1812-1871
 IVe 
Watering, Barend van de
1854-1922
 IIId,1 
Watering, Cornelis van de
1792-1866
 IIId 
Watering, Cornelis (Arienszn) van de
1760-?
 IIId 
Wolk, Anna Engelina van der
1908-1997
 Vf,3 
Wolk, Cornelia Johanna van der
1906-1992
 Vf,2 
Wolk, Jacob Cornelis van der
1849-1914
 Vf 
Wolk, Lodewijk Julius van der
1879-1945
 Vf 
Wolk, Lodewijk Julius van der
1905-1999
 Vf,1 
Wolk, Pieternella Barendina van der
1910-1999
 Vf,4 
Wortman, Geertruida Petronella
1793-1827
 IIId