JanMolenweg.nl favorieten
persoonskaarten versie 20.12.2022
Súdwest‑Fryslân
geboren in Abbega, Baarderadeel, Bolsward, Bozum, Burgwerd, De Hommerts, Heeg, Hennaarderadeel, Hidaard, Hindeloopen, IJlst, Jutrijp, Kimswerd, Makkum, Nijland, Pingjum, Scharnegoutum, Schraard, Sijbrandaburen, Sneek, Stavoren, Witmarsum, Wonseradeel, Workum, Wymbritseradeel of Zurich
1538 IJlst
Syrcxma, Evert (Murckszn)
IJlst 1538-1620 IJlst
1650 De Hommerts
Abbema, Murck (Anneszn)
De Hommerts 1650-1695 *
1664 De Hommerts
Breutrick, Maicke (Freerksdr)
De Hommerts 1664-1715 Jutrijp
1686.09.19 De Hommerts
Abbema, Freerck (Murkszn)
De Hommerts 1686-1724 De Hommerts
1690 De Hommerts
Elgersma, Anne (Jochemszn)
De Hommerts 1690-? *
1694.10.27 De Hommerts
Buma, Rintske (Ruurdsdr)
De Hommerts 1694-1758 *
1713.12.03 De Hommerts
Abma, Murk (Freerkszn)
De Hommerts 1713-1779 Wijckel
1734.01.15 Jutrijp
Epkes, Sjouk
Jutrijp 1734-1775 Wijckel
1766.03.09 Nijland
Tresling, Dieuwke (Riemersdr)
Nijland 1766-1837 Oosthem
1771 Kimswerd
Rijpstra, Catharina
Kimswerd 1771-1844 Den Haag
1775 IJlst
Bokma, Auke (Watzeszn)
IJlst 1775-? *
1789.05.22 Abbega
Abma, Murk (Abeszn)
Abbega 1789-1791 *
1790.10.09 Abbega
Abma, Teije (Abeszn)
Abbega 1790-1811 *
1791.12.27 Abbega
Abma, Murk (Abeszn)
Abbega 1791-1796 *
1793.05.06 Abbega
Abma, Riemer (Abeszn)
Abbega 1793-1798 *
1794.08.31 Abbega
Abma, Sjoukje (Abesdr)
Abbega 1794-1824 Abbega
1796.04.14 Abbega
Abma, Murk (Abeszn)
Abbega 1796-1803 *
1798.04.18 Abbega
Abma, Riemer (Abeszn)
Abbega 1798-1804 *
1799 IJlst
Werf, Janke (Allesdr) van der
IJlst 1799-1884 Wymbritseradeel
1799.06.05 Abbega
Abma, Beitske (Abesdr)
Abbega 1799-1808 *
1803.04.24 Abbega
Abma, Murk (Abeszn)
Abbega 1803-1836 IJlst
1804.11.16 Abbega
Abma, Riemer (Abeszn)
Abbega 1804-1811 *
1808.04.15 Abbega
Abma, Beitske (Abesdr)
Abbega 1808-1881 Oosthem
1810 Sneek
Groenveld, Jan (Meintesdr)
Sneek 1810-1868 IJlst
1812.03.29 Nijland
Wybenga, Rinkjen (Wybesdr)
Nijland 1812-1872 IJlst
1815.07.28 Abbega
Abma, Riemke (Abesdr)
Abbega 1815-? *
1817.04.07 Bolsward
Rijpstra, Dirk
Bolsward 1817-1878 Rockanje
1820.10.30 IJlst
Bokma, Sietske (Watzesdr)
IJlst 1820-? *
1822.11.04 IJlst
Bokma, Auke (Watzeszn)
IJlst 1822-? *
1826.09.06 Abbega
Abma, Geertje (Murksdr)
Abbega 1826-1826 Abbega
1828.06.21 IJlst
Abma, Abe (Murkszn)
IJlst 1828-1829 IJlst
1830.03.30 IJlst
Abma, Abe (Murkszn)
IJlst 1830-1872 Workum
1831.09.09 IJlst
Abma, Alle (Murkszn)
IJlst 1831-1872 IJlst
1833.10.03 IJlst
Abma, Geertje (Murksdr)
IJlst 1833-1851 IJlst
1834.09.16 IJlst
Wijbenga, Sjoukje (Jeltjesdr)
IJlst 1834-1925 Rotterdam
1835.03.15 IJlst
Wiersma, Antje
IJlst 1835-1896 IJlst
1835.03.17 IJlst
Groenveld, Martzen (Jansdr)
IJlst 1835-1870 Workum
1835.08.18 IJlst
Abma, Riemer (Murkszn)
IJlst 1835-1915 IJlst
1850.02.15 Heeg
Guldenarm, Wigle
Heeg 1850-? *
1851.12.20 Sneek
Staa, Hendricus van
Sneek 1851-1938 Arnhem
1854.05.11 Sijbrandaburen
Tjeerdsma, Nynke
Sijbrandaburen 1854-1923 Voorschoten
1857.02.28 IJlst
Abma, Murk (Alleszn)
IJlst 1857-1939 Schiebroek
1857.04.03 Hindeloopen
Glashouwer, Willem
Hindeloopen 1857-1929 Den Helder
1857.05.23 Workum
Schotsman, Geeske (Waajesdr)
Workum 1857-1938 Oenkerk
1859.03.26 IJlst
Abma, Murk (Riemerszn)
IJlst 1859-1933 *
1860.10.12 Pingjum
Ringh, Titia Agatha van
Pingjum 1860-1922 Oosthuizen
1861.06.18 IJlst
Abma, Froukjen (Riemersdr)
IJlst 1861-1949 Arcadia
1861.06.26 IJlst
Abma, Johannes Petrus (Alleszn)
IJlst 1861-1939 Alkmaar
1861.08.28 De Hommerts
Hettinga, Rimmer (Anneszn)
De Hommerts 1861-1938 Ringle / Easton
1862.05.16 Sneek
Bouma, Johannes (Nammenszn)
Sneek 1862-1917 *
1863.01.27 Workum
Abma, Wiebe
Workum 1863-1923 Amsterdam
1863.02.07 IJlst
Abma, Janke (Riemersdr)
IJlst 1863-1933 Easton
1864.04.06 IJlst
Abma, Abe (Alleszn)
IJlst 1864-1945 Rotterdam
1864.11.25 IJlst
Abma, Sijbren (Riemerszn)
IJlst 1864-1905 Joure
1865.01.08 Wymbritseradeel
Verweij, Johanna Antonia Cornelia
Wymbritseradeel 1865-1926 Heemstede
1865.05.07 Workum
Vis, Pieter Albert
Workum 1865-1940 Renkum
1865.05.21 Workum
Minks, Binke
Workum 1865-? *
1865.09.01 Sneek
Bakker, Aaltje
Sneek 1865-1938 Den Haag
1866.01.07 Workum
Abma, Alle
Workum 1866-1927 Workum
1866.03.18 IJlst
Abma, Sjouke (Alleszn)
IJlst 1866-1869 IJlst
1866.08.20 Schraard
11979 Dommisse, Cornelis Pieter Isaak
Schraard 1866-1943 Boskoop
1867.02.05 IJlst
Abma, Jan (Riemerszn)
IJlst 1867-1952 Doorn
1867.05.07 Makkum
Jong, Grietje de
Makkum 1867-1932 Workum
1868.03.09 Workum
Abma, Rinkjen
Workum 1868-1933 Bunnik
1868.10.03 IJlst
Kuperus, Antje (Sjoerdsdr)
IJlst 1868-1934 Doorn
1870.03.12 Scharnegoutum
Dijk, Sjoukje van
Scharnegoutum 1870-? *
1870.05.06 Workum
Wal, Wigle (Taekeszn) van der
Workum 1870-1905 Rotterdam
1870.10.27 Workum
Abma, Jeltje
Workum 1870-1873 IJlst
1871.05.29 Scharnegoutum
Dijk, Jeltje van
Scharnegoutum 1871-1941 Leeuwarden
1871.07.04 IJlst
Abma, naamloos
IJlst 1871-1871 IJlst
1871.07.13 IJlst
Abma, Jeltje (Allesdr)
IJlst 1871-1930 Rotterdam
1877.01.28 Witmarsum
Postma, Willem
Witmarsum 1877-1931 Tzum
1877.04.03 Wymbritseradeel
Hoekstra, Hartman
Wymbritseradeel 1877-? *
1878.05.28 Heeg
Zijlstra, Albert
Heeg 1878-1945 Rotterdam
1883.09.10 Hidaard
Hettinga, Anne (Rimmerszn)
Hidaard 1883-1962 Easton
1884.10.05 Hidaard
Hettinga, Riemer (Rimmerszn)
Hidaard 1884-1962 Grandville
1884.11.04 Hidaard
Bouma, Nammen
Hidaard 1884-1977 Ansley
1886.04.01 Hennaarderadeel
Kuperus, Femma Wiepkje
Hennaarderadeel 1886-1977 *
1886.04.25 Burgwerd
Hettinga, Pieter (Rimmerszn)
Burgwerd 1886-1958 Easton / Ringle
1886.11.08 Sneek
Bouma, Antje
Sneek 1886-1954 *
1887.06.24 Bozum
Holster, Jelle (Pieterszn)
Bozum 1887-1929 Ringle
1887.07.03 Wonseradeel
Hettinga, Murk (Rimmerszn)
Wonseradeel 1887-1958 Vicksburg-MI
1888.03.11 Bolsward
Blommers, Johanna
Bolsward 1888-1968 *
1888.07.13 Sneek
Bouma, Riemer
Sneek 1888-1980 *
1888.08.25 Sneek
Staa, Gesiena Martha van
Sneek 1888-? *
1888.08.29 Hidaard
Yntema, Sietske
Hidaard 1888-1986 Hillegom
1888.12.20 Wonseradeel
Hettinga, Sybren (Rimmerszn)
Wonseradeel 1888-1958 *
1889.05.04 Baarderadeel
Dantuma, Aukje
Baarderadeel 1889-? *
1889.06.17 Zurich
Miedema, Aaltje
Zurich 1889-1924 Tzum
1890.01.22 Sneek
Staa, Peter van
Sneek 1890-1966 Bilthoven
1891.01.31 Burgwerd
Hettinga, Pietje Antje (Rimmersdr)
Burgwerd 1891-1939 Ringle
1892.07.27 Bolsward
Hettinga, Jan (Rimmerszn)
Bolsward 1892-1965 Wausau
1893.01.22 Sneek
Bouma, Obbe
Sneek 1893-1978 Amarillo
1893.10.29 Bolsward
Hettinga, Antje (Rimmersdr)
Bolsward 1893-1895 Bolsward
1893.12.16 IJlst
Abma, Geertje
IJlst 1893-? *
1894.07.19 Sneek
Bouma, Murk
Sneek 1894-1991 Waynoka
1894.12.22 IJlst
Abma, naamloos
IJlst 1894-1894 IJlst
1894.12.22 IJlst
Abma, naamloos
IJlst 1894-1894 IJlst
1895.01.15 IJlst
Abma, naamloos
IJlst 1895-1895 IJlst
1895.02.05 Scharnegoutum
Noordmans, Dirk
Scharnegoutum 1895-1936 Groningen
1895.07.09 Bolsward
Hettinga, Rimmer (Rimmerszn)
Bolsward 1895-1984 *
1896.05.01 IJlst
Abma, Sjoerd (Janszn)
IJlst 1896-1970 *
1897.04.20 Bolsward
Hettinga, Froukje (Rimmersdr)
Bolsward 1897-1897 Bolsward
1897.04.20 Bolsward
Hettinga, Sipkje (Rimmersdr)
Bolsward 1897-? *
1897.08.26 Sneek
Abma, Riemer
Sneek 1897-? *
1897.10.07 Workum
Abma, Oepke
Workum 1897-? *
1898.04.05 IJlst
Abma, Antje (Jansdr)
IJlst 1898-1975 *
1898.12.08 Sneek
Abma, Nanne
Sneek 1898-? *
1899.01.17 Bolsward
Hettinga, Antje (Rimmersdr)
Bolsward 1899-1989 Schofield
1900.03.16 Bolsward
Hettinga, Froukje (Rimmersdr)
Bolsward 1900-1900 Bolsward
1901.07.15 Bolsward
Hettinga, Froukje (Rimmersdr)
Bolsward 1901-1903 Bolsward
1902.04.06 Stavoren
Muizelaar, Janke
Stavoren 1902-1986 *
1902.08.15 IJlst
Abma, Pietje (Jansdr)
IJlst 1902-1966 *
1902.12.04 Bolsward
Hettinga, Lolkje (Rimmersdr)
Bolsward 1902-1903 Bolsward
1908.12.29 Workum
Gaastra, Bouke
Workum 1908-1963 *
1913.06.14 Hindeloopen
Haitsma, Jacob
Hindeloopen 1913-2007 Gouda