deellijsten fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
deellijst persoonskaarten - versie 28.12.2021
Súdwest‑Fryslân  gemeente
geboren in Abbega, Baarderadeel, Bolsward, Bozum, Burgwerd, De Hommerts, Hennaarderadeel, Hidaard, Hindeloopen, IJlst, Jutrijp, Kimswerd, Makkum, Nijland, Scharnegoutum, Schraard, Sijbrandaburen, Sneek, Stavoren, Witmarsum, Wonseradeel, Workum, Wymbritseradeel of Zurich
•  scroll of open een zoekvak (Windows: Ctrl+F)
•  klik op zoektips voor suggesties hoe te zoeken
•  de pictogrammen        geven respectievelijk aan dat van de betreffende persoon ook een fotoalbum, kwartierstaat of parenteel beschikbaar is (klikbaar in het linker menu van de eerst te openen persoonskaart)
•  klik op een item om de persoonskaart te openen
1538
Syrcxma, Evert (Murckszn)
IJlst 1538-1620 IJlst
1650
Abbema, Murck (Anneszn)
De Hommerts 1650-1695 *
1664
Breutrick, Maicke (Freerksdr)
De Hommerts 1664-1715 Jutrijp
1686.09.19
Abbema, Freerck (Murkszn)
De Hommerts 1686-1724 De Hommerts
1690
Elgersma, Anne (Jochemszn)
De Hommerts 1690-? *
1694.10.27
Buma, Rintske (Ruurdsdr)
De Hommerts 1694-1758 *
1713.12.03
Abma, Murk (Freerkszn)
De Hommerts 1713-1779 Wijckel
1734.01.15
Epkes, Sjouk
Jutrijp 1734-1775 Wijckel
1766.03.09
Tresling, Dieuwke (Riemersdr)
Nijland 1766-1837 Oosthem
1771
Rijpstra, Catharina
Kimswerd 1771-1844 Den Haag
1775
Bokma, Auke (Watzeszn)
IJlst 1775-? *
1789.05.22
Abma, Murk (Abeszn)
Abbega 1789-1791 *
1790.10.09
Abma, Teije (Abeszn)
Abbega 1790-1811 *
1791.12.27
Abma, Murk (Abeszn)
Abbega 1791-1796 *
1793.05.06
Abma, Riemer (Abeszn)
Abbega 1793-1798 *
1794.08.31
Abma, Sjoukje (Abesdr)
Abbega 1794-1824 Abbega
1796.04.14
Abma, Murk (Abeszn)
Abbega 1796-1803 *
1798.04.18
Abma, Riemer (Abeszn)
Abbega 1798-1804 *
1799
Werf, Janke (Allesdr) van der
IJlst 1799-1884 Wymbritseradeel
1799.06.05
Abma, Beitske (Abesdr)
Abbega 1799-1808 *
1803.04.24
Abma, Murk (Abeszn)
Abbega 1803-1836 IJlst
1804.11.16
Abma, Riemer (Abeszn)
Abbega 1804-1811 *
1808.04.15
Abma, Beitske (Abesdr)
Abbega 1808-1881 Oosthem
1810
Groenveld, Jan (Meintesdr)
Sneek 1810-1868 IJlst
1812.03.29
Wybenga, Rinkjen (Wybesdr)
Nijland 1812-1872 IJlst
1815.07.28
Abma, Riemke (Abesdr)
Abbega 1815-? *
1817.04.07
Rijpstra, Dirk
Bolsward 1817-1878 Rockanje
1820.10.30
Bokma, Sietske (Watzesdr)
IJlst 1820-? *
1822.11.04
Bokma, Auke (Watzeszn)
IJlst 1822-? *
1826.09.06
Abma, Geertje (Murksdr)
Abbega 1826-1826 Abbega
1828.06.21
Abma, Abe (Murkszn)
IJlst 1828-1829 IJlst
1830.03.30
Abma, Abe (Murkszn)
IJlst 1830-1872 Workum
1831.09.09
Abma, Alle (Murkszn)
IJlst 1831-1872 IJlst
1833.10.03
Abma, Geertje (Murksdr)
IJlst 1833-1851 IJlst
1834.09.16
Wijbenga, Sjoukje (Jeltjesdr)
IJlst 1834-1925 Rotterdam
1835.03.15
Wiersma, Antje
IJlst 1835-1896 IJlst
1835.03.17
Groenveld, Martzen (Jansdr)
IJlst 1835-1870 Workum
1835.08.18
Abma, Riemer (Murkszn)
IJlst 1835-1915 IJlst
1851.12.20
Staa, Hendricus van
Sneek 1851-1938 Arnhem
1854.05.11
Tjeerdsma, Nynke
Sijbrandaburen 1854-1923 Voorschoten
1857.02.28
Abma, Murk (Alleszn)
IJlst 1857-1939 Schiebroek
1857.04.03
Glashouwer, Willem
Hindeloopen 1857-1929 Den Helder
1857.05.23
Schotsman, Geeske (Waajesdr)
Workum 1857-1938 Oenkerk
1859.03.26
Abma, Murk (Riemerszn)
IJlst 1859-1933 *
1861.06.18
Abma, Froukjen (Riemersdr)
IJlst 1861-1949 Arcadia
1861.06.26
Abma, Johannes Petrus (Alleszn)
IJlst 1861-1939 Alkmaar
1861.08.28
Hettinga, Rimmer (Anneszn)
De Hommerts 1861-1938 Ringle / Easton
1862.05.16
Bouma, Johannes (Nammenszn)
Sneek 1862-1917 *
1863.01.27
Abma, Wiebe
Workum 1863-1923 Amsterdam
1863.02.07
Abma, Janke (Riemersdr)
IJlst 1863-1933 Easton
1864.04.06
Abma, Abe (Alleszn)
IJlst 1864-1945 Rotterdam
1864.11.25
Abma, Sijbren (Riemerszn)
IJlst 1864-1905 Joure
1865.01.08
Verweij, Johanna Antonia Cornelia
Wymbritseradeel 1865-1926 Heemstede
1865.05.07
Vis, Pieter Albert
Workum 1865-1940 Renkum
1865.05.21
Minks, Binke
Workum 1865-? *
1865.09.01
Bakker, Aaltje
Sneek 1865-1938 Den Haag
1866.01.07
Abma, Alle
Workum 1866-1927 Workum
1866.03.18
Abma, Sjouke (Alleszn)
IJlst 1866-1869 IJlst
1866.08.20
11979 Dommisse, Cornelis Pieter Isaak
Schraard 1866-1943 Boskoop
1867.02.05
Abma, Jan (Riemerszn)
IJlst 1867-1952 Doorn
1867.05.07
Jong, Grietje de
Makkum 1867-1932 Workum
1868.03.09
Abma, Rinkjen
Workum 1868-1933 Bunnik
1868.10.03
Kuperus, Antje (Sjoerdsdr)
IJlst 1868-1934 Doorn
1870.03.12
Dijk, Sjoukje van
Scharnegoutum 1870-? *
1870.05.06
Wal, Wigle (Taekeszn) van der
Workum 1870-1905 Rotterdam
1870.10.27
Abma, Jeltje
Workum 1870-1873 IJlst
1871.05.29
Dijk, Jeltje van
Scharnegoutum 1871-1941 Leeuwarden
1871.07.04
Abma, naamloos
IJlst 1871-1871 IJlst
1871.07.13
Abma, Jeltje (Allesdr)
IJlst 1871-1930 Rotterdam
1877.01.28
Postma, Willem
Witmarsum 1877-1931 Tzum
1877.04.03
Hoekstra, Hartman
Wymbritseradeel 1877-? *
1883.09.10
Hettinga, Anne (Rimmerszn)
Hidaard 1883-1962 Easton
1884.10.05
Hettinga, Riemer (Rimmerszn)
Hidaard 1884-1962 Grandville
1884.11.04
Bouma, Nammen
Hidaard 1884-1977 Ansley
1886.04.01
Kuperus, Femma Wiepkje
Hennaarderadeel 1886-1977 *
1886.04.25
Hettinga, Pieter (Rimmerszn)
Burgwerd 1886-1958 Easton / Ringle
1886.11.08
Bouma, Antje
Sneek 1886-1954 *
1887.06.24
Holster, Jelle (Pieterszn)
Bozum 1887-1929 Ringle
1887.07.03
Hettinga, Murk (Rimmerszn)
Wonseradeel 1887-1958 Vicksburg-MI
1888.03.11
Blommers, Johanna
Bolsward 1888-1968 *
1888.07.13
Bouma, Riemer
Sneek 1888-1980 *
1888.08.25
Staa, Gesiena Martha van
Sneek 1888-? *
1888.08.29
Yntema, Sietske
Hidaard 1888-1986 Hillegom
1888.12.20
Hettinga, Sybren (Rimmerszn)
Wonseradeel 1888-1958 *
1889.05.04
Dantuma, Aukje
Baarderadeel 1889-? *
1889.06.17
Miedema, Aaltje
Zurich 1889-1924 Tzum
1890.01.22
Staa, Peter van
Sneek 1890-1966 Bilthoven
1891.01.31
Hettinga, Pietje Antje (Rimmersdr)
Burgwerd 1891-1939 Ringle
1892.07.27
Hettinga, Jan (Rimmerszn)
Bolsward 1892-1965 Wausau
1893.01.22
Bouma, Obbe
Sneek 1893-1978 Amarillo
1893.10.29
Hettinga, Antje (Rimmersdr)
Bolsward 1893-1895 Bolsward
1893.12.16
Abma, Geertje
IJlst 1893-? *
1894.07.19
Bouma, Murk
Sneek 1894-1991 Waynoka
1894.12.22
Abma, naamloos
IJlst 1894-1894 IJlst
1894.12.22
Abma, naamloos
IJlst 1894-1894 IJlst
1895.01.15
Abma, naamloos
IJlst 1895-1895 IJlst
1895.02.05
Noordmans, Dirk
Scharnegoutum 1895-1936 Groningen
1895.07.09
Hettinga, Rimmer (Rimmerszn)
Bolsward 1895-1984 *
1896.05.01
Abma, Sjoerd (Janszn)
IJlst 1896-1970 *
1897.04.20
Hettinga, Froukje (Rimmersdr)
Bolsward 1897-1897 Bolsward
1897.04.20
Hettinga, Sipkje (Rimmersdr)
Bolsward 1897-? *
1897.08.26
Abma, Riemer
Sneek 1897-? *
1897.10.07
Abma, Oepke
Workum 1897-? *
1898.04.05
Abma, Antje (Jansdr)
IJlst 1898-1975 *
1898.12.08
Abma, Nanne
Sneek 1898-? *
1899.01.17
Hettinga, Antje (Rimmersdr)
Bolsward 1899-1989 Schofield
1900.03.16
Hettinga, Froukje (Rimmersdr)
Bolsward 1900-1900 Bolsward
1901.07.15
Hettinga, Froukje (Rimmersdr)
Bolsward 1901-1903 Bolsward
1902.04.06
Muizelaar, Janke
Stavoren 1902-1986 *
1902.08.15
Abma, Pietje (Jansdr)
IJlst 1902-1966 *
1902.12.04
Hettinga, Lolkje (Rimmersdr)
Bolsward 1902-1903 Bolsward
1908.12.29
Gaastra, Bouke
Workum 1908-1963 *
1913.06.14
Haitsma, Jacob
Hindeloopen 1913-2007 Gouda