deellijsten fotoalbums kwartierstaten parentelen persoonskaarten plaatsgenoten tijdgenoten
JanMolenweg.nl
deellijst persoonskaarten - versie 28.12.2021
Waadhoeke  gemeente
geboren in Achlum, Almenum / Barradeel, Baarderadeel, Barradeel, Franeker, Franekeradeel, Hennaarderadeel, Het Bildt, Hitzum, Klooster-Lidlum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie of Tzum
•  scroll of open een zoekvak (Windows: Ctrl+F)
•  klik op zoektips voor suggesties hoe te zoeken
•  de pictogrammen        geven respectievelijk aan dat van de betreffende persoon ook een fotoalbum, kwartierstaat of parenteel beschikbaar is (klikbaar in het linker menu van de eerst te openen persoonskaart)
•  klik op een item om de persoonskaart te openen
1808.04.24
Zwaag, Joachim van der
Ried 1808-1864 Leeuwarderadeel
1821.06.03
Felgines, Elisabeth
Sint Annaparochie 1821-1848 Amsterdam
1849.04.01
Greidanus, Taeke (Sybeszn)
Tzum 1849-1919 Tzum
1850.11.12
Wolbartus, Janneke
Franeker 1850-1932 Harlingen
1851.11.11
Zondervan, Antje (Niesesdr)
Klooster-Lidlum 1851-1884 Franekeradeel
1861.01.21
Aardema, Geertje (Nannesdr)
Schalsum 1861-1952 Tzum
1872.09.25
Postma, Sikke
Barradeel 1872-1944 Leeuwarden
1874.02.09
Mulder, Geertje
Franeker 1874-1947 Amsterdam
1874.02.13
Greidanus, Sybe (Taekeszn)
Tzum 1874-1956 Tzum
1875.01.06
Greidanus, Nies (Taekeszn)
Tzum 1875-1947 Spannum
1875.03.24
176122 Jager, Auke
Franeker 1875-1943 Vught
1875.04.01
Ennema, Atze
Hitzum 1875-1953 Harlingen
1876.12.15
Greidanus, Hiltje (Taekesdr)
Tzum 1876-1944 Sneek
1877.03.19
Boer, Hendrikus de
Almenum / Barradeel 1877-? *
1877.05.04
Brug, Bottje (Sikkesdr) van der
Tzum 1877-1956 Tzum
1878.05.08
Greidanus, Sjoerdtje (Taekesdr)
Tzum 1878-1936 Tzum
1879.01.17
Wischmeyer, Hille
Franeker 1879-1966 *
1879.08.07
Greidanus, Wiebrigje (Taekesdr)
Franekeradeel 1879-1954 Harlingen
1879.12.19
Tolsma, Sybren
Hitzum 1879-1918 Sneek
1882.07.11
Greidanus, Lieuwe (Taekeszn)
Franekeradeel 1882-1965 Harlingen
1883.11.15
Greidanus, Aafke (Taekesdr)
Franekeradeel 1883-1884 Tzum
1885.08.27
Rienstra, Pietje
Achlum 1885-1971 Harlingen
1886.04.01
Kuperus, Femma Wiepkje
Hennaarderadeel 1886-1977 *
1886.07.21
Hilverda, Kornelis
Franeker 1886-1973 Tzum
1886.08.05
Greidanus, Nanne (Taekesdr)
Franekeradeel 1886-1893 Franekeradeel
1886.09.29
Belksma, Johannes
Tzum 1886-1965 Tzum
1887.02.20
Meulen, Philippus van der
Tzum 1887-1967 Harlingen
1888.06.14
Koning, Janna
Het Bildt 1888-1918 Leeuwarden
1889.05.04
Dantuma, Aukje
Baarderadeel 1889-? *
1889.05.12
Greidanus, Feike (Taekesdr)
Tzum 1889-1984 Tzum
1890.07.13
Greidanus, Antje (Taekesdr)
Tzum 1890-1993 Garijp
1891.07.05
Greidanus, Tietje (Taekesdr)
Tzum 1891-1976 Tzum
1892.08.27
Greidanus, Janke (Taekesdr)
Tzum 1892-1986 Tzum
1893.10.18
Greidanus, Trijntje
Tzum 1893-1964 Brielle
1895.01.05
Greidanus, Nannigje (Taekesdr)
Tzum 1895-1960 Harlingen
1895.03.06
Herrema, Dirk (Harmenszn)
Sint Jacobiparochie 1895-1968 Ringle
1904.01.16
Audier, Arie Gijsbertus
Sexbierum 1904-2002 Warmond
1909.02.11
Bleeker, Hendrik (Sikkeszn)
Franeker 1909-1984 Heerenveen
1909.05.24
Audier, Maria Adriana
Sexbierum 1909-? *
1910.09.11
Plantinga, Ytske
Franeker 1910-? *
1912.04.16
Audier, Hendrik
Sexbierum 1912-? *
1920.05.26
Audier, Margaretha
Sexbierum 1920-? *
1931.02.05
Lodewegen, Janny
Sint Jacobiparochie 1931-2014 *