JanMolenweg.nl personen geboorteplaatsen geboortedata zoeklijsten fotoalbums kwartierstaten parentelen handleiding uw feedback
Zoeklijsten
persoonskaarten, fotoalbums, kwartierstaten, parentelen
De zoeklijst voor persoonskaarten is op alle pagina's via het menu in drie varianten klikbaar: alfabetisch op persoonsnaam ("personen") of geboorteplaats dan wel chronologisch op geboortedatum. De pictogrammen        achter een naam geven respectievelijk aan dat via de persoonskaart van de betreffende persoon ook een fotoalbum, kwartierstaat en/of parenteel klikbaar is/zijn.
Op alle pagina's zijn in het menu ook aparte zoeklijsten voor de fotoalbums, kwartierstaten en parentelen klikbaar.
   fotoalbum    fotoalbum    kwartierstaat    parenteel
De donkergeel gekleurde knoppen in de koptekst van de persoonskaarten verwijzen niet naar zoeklijsten maar naar een fotoalbum, kwartierstaat en/of parenteel van de hoofdpersoon van de persoonskaart. De blauwgroen gekleurde knop verwijst naar een fotoalbum waarin de hoofdpersoon wel voorkomt maar niet zelf de hoofdpersoon is.
Voor de persoonskaarten zijn, waar relevant, ook deellijsten beschikbaar met een aantal geboortelanden, geboortegemeentes (in Nederland) en achternamen (inclusief de spellingsvarianten) als thema. Voorwaarde is dat de betreffende gegevens meer dan gemiddeld op de site voorkomen. De geboortelanden en geboortegemeentes zijn conform de huidige toestand. De lijsten zijn chronologisch geordend op geboortedatum. De drie soorten deellijsten zijn in onderstaand overzicht en, indien relevant, ook in de koptekst van een persoonskaart klikbaar.